4t Seminari Internacional de Convivència Planetària, Barcelona, 27-30 d’abril

No Comment

Vandana Shiva, Susan George, Chico Whitaker, Arcadi Oliveres i Juan Carlos Monedero, entre altres analistes, pensadores i activistes socials i polítiques, participaran els dies 27 a 30 d’abril, al centre de Barcelona, en el 4t Seminari Internacional de Convivència Planetària. Construïm Biocivilització.

La proposta es concretà al Fòrum Social Mundial celebrat a Belem (Brasil) l’any 2009, onn Leonardo Boff va plantejar encertadament que el paradigma civilitzador dominant, nascut de la Modernitat, l’essència del qual és l’antropocentrisme, estava vivint una crisi terminal i la humanitat es trobava davant el gran repte de donar vida a un nou paradigma de convivència planetària diferent, alternatiu, a l’existent. Un nou paradigma que s’hauria d’orientar a generar una nova manera de viure i de conviure junts tots els éssers vius del planeta Terra, regit pel respecte i la cura de la naturalesa i de la vida en tota la seva diversitat.

A continuació podeu llegir la presentació oficial, programa i forma de participació:

4t SEMINARI INTERNACIONAL DE CONVIVÈNCIA PLANETÀRIA

CONSTRUÏM BIOCIVILITZACIÓ

Barcelona 27, 28, 29 i 30 d’abril de 2016

El Seminari Internacional de Convivència planetària, és una proposta de l’Associació IMAGO que amb la de 2016 arribarà a la seva 4a edició.Seminari internacional convivència planetària

El seminari vol ser un lloc de trobada i reflexió en torn al nou model de convivència planetària que aposta per la Biocivilització com a paradigma, un model de convivència fonamentat en el respecte a la vida en totes les seves manifestacions. En aquest sentit el seminari s’inscriu i és deutor de les reflexions i treballs que es desenvolupen arreu del planeta.

El seminari es planteja com una activitat de difusió adreçat a la ciutadania en general. Amb la presència de figures destacades i reconegudes pretenem garantir una alta assistència i la presència de la iniciativa (i de les idees que l’impulsen) en els mitjans de comunicació per tal d’arribar a persones habitualment fora d’aquest tipus d’activitat.

El seminari es planteja també com un espai obert de debat, d’intercanvi d’idees. El disseny de les sessions està pensat per afavorir aquest intercanvi ja que entenem que el nou paradigma biocivilitzatori només és possible com a construcció col·lectiva.

El seminari vol ser també un espai de creació de sinèrgies entre les diferents iniciatives que es desenvolupen a Catalunya en aquest àmbit tot posant-les en contacte entre elles, amb la ciutadania interessada i amb actors i pensadors internacionals que des de diferents llocs i moviments treballen en aquesta mateixa direcció. Així es recolliran les construccions que des de diferents especialitats de l’àmbit local català s’estan realitzant en pro d’aquest canvi global, enfortint els vincles amb les xarxes i escenaris globals en els quals s’està igualment duent a terme aquesta construcció.

Aquesta presència d’organitzacions locals especialitzades en treballar en aquests àmbits concrets busca també afavorir el compromís efectiu dels ciutadans sensibilitzats, oferint espais on fer real i concret el seu compromís, espais on actuar en favor del planeta en tant que persones, ciutadanes/ns, treballadores/rs i consumidores/rs.

Aquesta manera d’enfocar les activitats la hem anat desenvolupant ja en anteriors edicions de les jornades, en què hem ampliat molt la llista d’entitats locals d’aquest tipus que col·laboren en el projecte, i l’experiència està resultant molt interessant i enriquidora, ja que combinem les reflexions de caire global amb les iniciatives de caire concret que es duen a terme a casa nostra i que donen contingut tangible al missatge del nostre projecte de sensibilització.

El 4rt Seminari Internacional proposa la construcció del nou paradigma de convivència planetària des dels 3 eixos o preguntes fonamentals plantejades pel Seminari: Camins i descamins per a una biocivilització organitzat per IBASE de Brasil, que seran les que estructurin les 3 sessions del seminari:

 1. Amb quins valors o virtuts? (ètica) – dia 1
 2. Amb quin model econòmic? (economia) – dia 2
 3. Amb quines estructures de poder, amb quina governança global? (política) – dia 3

Per cada una de les tres sessions el seminari organitzarà una taula de treball i una taula de diàleg  en la que participaran experiències i reflexions.

Taula de treball: A més de les sessions de tarda obertes al públic, el Seminari organitzarà altres sessions a porta tancada per permetre avançar en dinàmiques de coordinació entre els col·lectius i persones implicades.

Taula de diàleg: La taula comença amb una conferencia inicial, després s’invitarà a un ponent internacional a presentar un document marc que doni pas a un diàleg amb la resta de participants de la taula i amb el públic. A continuació es presentaran diferents iniciatives ciutadanes i organitzacions que estan ja treballant en propostes concretes i actuacions concretes per finalment obrir l’espai a les intervencions i al diàleg amb el públic.

Biocivilització

Al Fòrum Social Mundial celebrat a Belem (Brasil) l’any 2009, Leonardo Boff va plantejar encertadament que el paradigma civilitzador dominant, nascut de la Modernitat, l’essència del qual és l’antropocentrisme, estava vivint una crisi terminal i la humanitat es trobava davant el gran repte de donar vida a un nou paradigma de convivència planetària diferent, alternatiu, a l’existent. Un nou paradigma que s’hauria d’orientar a generar una nova manera de viure i de conviure junts tots els éssers vius del planeta Terra, regit pel respecte i la cura de la naturalesa i de la vida en tota la seva diversitat.

Aquesta proposta que entronca també amb antigues tradicions de molts pobles indígenes i amb maneres d’entendre el món de civilitzacions asiàtiques o dels maies, per exemple, va ser recollida pels moviments altermundistes i d’altres actors socials.

Així, IBASE Brasil va organitzar un taller internacional cara a preparar un document alternatiu a la Conferència Rio + 20, sota el nom de “Biocivilització per la sostenibilitat de la vida i del planeta”. El taller s’estructurava en base a tres preguntes clau: Amb quin fonament ètic? Amb quina economia? Amb quina estructura de poder?

Aquestes preguntes van ser la base també del 3r seminari internacional de Convivència Planetària: “Construïm Biocivilització” que va organitzar IMAGO a Barcelona l’any 2014 i que va quedar recollit en el llibre Construimos biocivilización, hacia un nuevo paradigma de convivencia planetaria publicat per l’editorial Icaria (2015).

Aquestes preguntes segueixen sent el punt de partida de la 4a edició del seminari que plantegem per a aquest 2016, perquè com ens recordava Cândido Grzybowski, “La biocivilització pot ser senyal d’una direcció, però en realitat és encara un concepte que s’ha de construir en un llarg diàleg amb la realitat, amb els processos que s’estan produint, amb les lluites als diferents punts del planeta, amb les pràctiques de resistència i emancipació en curs”.

Aquest procés de construcció col·lectiva té a més, en aquest moment, com a mínim, dos nous elements que aporten materials per l’anàlisi i la reflexió. Com a element positiu està la segona encíclica del papa Francisco “Laudato si”, presentada el juny del 2015, que planteja un avanç en el compromís humà amb el planeta, l’espècie i la vida en totes les seves manifestacions; i d’altra banda, estan els exigus resultats de la XXI Conferencia Internacional sobre Canvi Climàtic, COP21, celebrada a París el desembre 2015, i els seus acords tan insuficients davant la magnitud dels reptes històrics als que estem confrontats, i que obliguen a fer noves passes des de la societat civil i en la construcció de consciència crítica. Tot plegat ens desafia i ens anima a avançar en l’enfortiment i visualització d’aquest nou paradigma de convivència planetària en el nivell personal i col·lectiu, des de lo local a lo global.

En la 4a edició del Seminari, volem incorporar una reflexió i una aportació des de l’esfera local. Si el canvi de paradigma ha de començar per l’individu i les seves pràctiques quotidianes, el canvi en la dimensió política també ha d’arrencar en el nivell local, on el valor de la proximitat ha de permetre actuacions més compromeses i amb una major participació i diàleg amb la ciutadania.

Així, el 4t Seminari Internacional de Convivència planetària: Construïm Biocivilització es planteja com un espai de reflexió atent als avenços (i retrocessos) que en el camp de la reflexió i de la pràctica s’estan succeint a tot el planeta, més com a part d’un procésque com un fi en sí mateix. Una  oportunitat de diàleg i construcció col·lectiva que connecta Barcelona amb els moviments biocivilizatoris que van avançant a diferents punts del planeta.

Presentació i objectius

El Seminari Internacional de Convivència planetària: Construïm Biocivilització, és una proposta de l’Associació IMAGO que amb la del 2016 arriba a la seva 4a edició.

El seminari vol ser un punt de trobada i reflexió en torn al nou model de convivència planetària que aposta per la Biocivilització com a paradigma, un model de convivència fonamentat en el respecte a la vida en totes les seves manifestacions. En aquest sentit el seminari s’inscriu i és deutor de les reflexions i treballs que es desenvolupen arreu del planeta.

El seminari es planteja com una activitat de difusió adreçat a la ciutadania en general.

La trobada compta amb la presència de figures destacades i reconegudes que garanteixen una alta assistència de públic i de mitjans de comunicació. La cobertura mediàtica, tant de la iniciativa com de les idees que l’impulsen, és clau per arribar a persones habitualment alienes a aquest tipus d’activitat.

El seminari es planteja també com un espai obert de debat, d’intercanvi d’idees. El disseny de les sessions està pensat per afavorir aquest intercanvi ja que entenem que el nou paradigma biocivilitzatori només és possible com a construcció col·lectiva.

El seminari vol ser també un espai de creació de sinèrgies entre les diferents iniciatives que es desenvolupen a Catalunya en aquest àmbit tot posant-les en contacte entre elles, amb la ciutadania interessada i amb actors i pensadors internacionals que des de diferents llocs i moviments treballen en aquesta mateixa direcció. Així es recolliran les construccions que des de diferents especialitats de l’àmbit local català s’estan realitzant en pro d’aquest canvi global, enfortint els vincles amb les xarxes i escenaris globals en els quals s’està igualment duent a terme aquesta construcció.

Aquesta presència d’organitzacions locals especialitzades en treballar en aquests àmbits concrets busca també afavorir el compromís efectiu dels ciutadans sensibilitzats, oferint espais on fer real i concret el seu compromís, espais on actuar a favor del planeta com a persones, ciutadanes/ns, treballadores/rs i consumidores/rs.

Aquesta manera d’enfocar les activitats l’hem anat desenvolupant ja en anteriors edicions del seminari, en què hem ampliat la llista d’entitats locals d’aquest tipus que col·laboren en el projecte. L’experiència està resultant molt interessant i enriquidora, ja que combinem les reflexions de caire global amb les iniciatives de caire concret que es duen a terme a casa nostra i que donen contingut tangible al missatge del nostre projecte de sensibilització.

Metodologia

En primer lloc realitzarem una conferència amb un intel·lectual activista de talla global, tenint en compte la participació d’homes, dones i de diferents continents.

En segon lloc, dins del que hem anomenat taula de diàleg, s’exposarà un document central, encarregat a un dels ponents, relacionat amb el tema de la sessió / pregunta. El document central serà presentat pel seu autor.

Continuarem amb la presentació dels dialogants i les experiències, de la mà de les diferents organitzacions convidades.

En tercer lloc, es donarà pas al diàleg entre tots els allí presents tant a la taula com a nivell de públic.

Fruit d’aquest diàleg s’elaborarà un document que recollirà les idees provinents dels assistents, conferenciants i experiències dialogants i que serà l’aportació d’aquest seminari internacional a la reflexió global que es du a terme actualment en diferents punts del planeta.

Per animar el diàleg i l’escolta activa entre tots els participants, la taula estarà conformada per tots els participants a la sessió (experiències, ponent central, conferenciant inicial) i no es canviarà al llarg de la sessió.

Així mateix s’organitzaran taules de treball entre els convidats al seminari, que permetin l’intercanvi més enllà de les sessions públiques.

Programa d’activitats

Baixar el programa

Dimecres, 27 d’abril

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison

Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona.

17.00 h Acreditacions

18.00 h Acte inaugural

Institucions finançadores del seminari:

 • Ajuntament de Barcelona

 • Diputació de Barcelona, Valentí Junyent i Torras, diputat delegat d’Espais Naturals i Medi Ambient.
 • Generalitat de Catalunya, Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació Internacional.
 • Àrea Metropolitana de Barcelona, Alfred Bosch i Pascual, vicepresident d’Internacional i Cooperació.
 • Imago Catalunya, Guillermo Manzanera Guerra, president.

18.30 h Conferencia inicial

 • Mons. Lluís Martínez Sistach, Cardenal, Arquebisbe metropolità de Barcelona entre 2004 i 2015. – Reflexions al voltant de l’encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco.
 • Chico Whitaker, co-fundador del Fòrum Social Mundial 2001, premi Nobel alternatiu 2006, membre de la Comissió Brasilera de Justícia i Pau i de la Coalició per un Brasil lliure de plantes nuclears. – COP21: s’ha avançat? Un altre món és possible ara? Cap a on seguim?
 • Victòria Camps, catedràtica emèrita de Filosofia moral i política de la “Universitat Autònoma de Barcelona”. Va ser senadora pel “PSC-PSOE” els anys 1993-1996 i consellera del “Consell Audiovisual de Catalunya” entre el 2002 i 2008. – “La fraternitat, virtut oblidada”
 • Sandra Campos, humanista, directora del Seminari i de l’Associació IMAGO (Barcelona), llicenciada en Dret i Ciències Polítiques, postgrau en “Programes, Projectes i Polítiques de Ciutat”.

21.00 h Projecció del documental “Home”

Sessió presentada per:

 • Isabelle Delannoy, especialista en medi ambient i co-guionista del documental Home, dirigit per Yann Arthus-Bertrand. És enginyera agrònoma de formació i és experta en desenvolupament sostenible.
 • Jacqueline Goffart, directora de projectes de la Fundació GoodPlanet i responsable del documental Home, dirigit per Yann Arthus-Bertrand. La fundació GoodPlanet té com a missió informar a tots els públics sobre la protecció del medi ambient, el desenvolupament sostenible i aportar a enfortiment a la convivència.

Dijous, 28 d’abril

PRIMER EIX: AMB QUINA ECONOMIA?

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison

Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona.

12.00-14.00 h Taula de treball

Hi participen tots els convidats locals i internacionals.

16.00 h Taula de diàleg

La taula comença el seu treball amb una conferència inicial, posteriorment es farà la presentació d’un document de base que recollirà els antecedents, el context del tema tractat, en quin punt es troba el debat i quins són els principals reptes (estat de l’art).

Conferència: Susan George

Filòsofa i analista política. Presidenta del Comitè de planificació del Transnational Institute d’Amsterdam. Ex presidenta d’ATTAC France.

Document Central: Isabelle Delannoy

Especialista en medi ambient i co-guionista del documental Home, dirigit per Yann Arthus-Bertrand. És enginyera agrònoma de formació i experta en desenvolupament sostenible.

Dialogants:

 • Maribel Guzmán, consultora en comunicació conscient i economia humanitzada per a organitzacions i empreses que aposten per l’empoderament personal i col·lectiu com a base de la seva sostenibilitat i creativitat. Co-creadora de la iniciativa Economía Humanizada, i fundadora i coordinadora de Barcelona Sostenible y Creativa.
 • Jordi Gascón, professor d’Antropologia de la Universitat de Barcelona (UB) i membre de la Xarxa de Consum  Solidari i de la Plataforma Rural (Vía Campesina a Espanya).
 • Juan José Cruz, membre de Som Energia, cooperativa de consum d’energia verda sense ànim de lucre. Activitats principals: comercialització i producció d’energia d’origen renovable i compromís en l’impuls d’un canvi del model energètic actual per assolir un model 100% renovable.
 • Giacomo D’Alisa, Investigador de l‘nstitut de Ciència i Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i project manager de ENTITLE project. És co autor del llibre Decrecimiento: Vocabulario para una nueva era (2014).
 • Alcibiades Escue Musique. Alcalde indígena del municipi de Toribio (Departamento del Cauca, Colòmbia). Mestre en saviesa.

Divendres, 29 d’abril

SEGON  EIX:  AMB QUINS VALORS O VIRTUTS?

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison

Sant Pere Més Baix, 7. Barcelona.

12.00-14.00 h Taula de treball

Hi participen tots els convidats locals i internacionals.

16.00 h Taula de diàleg

Conferència inicial: Vandana Shiva

Premi Nobel Alternatiu 1993 i activista a favor de l’ecofeminisme i una de les filòsofes de la ciència més prestigioses a escala internacional.

Document Central: Cândido Grzybowski

Director de l’Institut Brasiler de Análisis Sociales i Económicos (IBASE) i impulsor del Fòrum Social Mundial de Porto Alegre el 2001.

16.45 h – Presentació del llibre:

Ecofeminismo. Nueva edición ampliada (Icaria editorial), de Vandana Shiva.

Presentació a càrrec de la seva propia autora.
http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1587

Dialogants:

 • Pedro Burruezo, dirigeix l’edició per a Espanya i Llatinoamèrica de la revista The Ecologist i és assesor de la fira BioCultura. Tanmateix és músic i compositor i director de la Bohmia Camerata.
 • Josep Puig i Boix, membre d’Alternativa Verda, enginyer industrial especialitzat en tècniques energètiques. Diplomat en Enginyeria Biomèdica i en Enginyeria del Medi Ambient, Ecologia i Gestió Ambiental. És professor associat al Departament de Geografia i Secció de Ciències Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona i secretari i tresorer de l’associació Dia de la Terra.
 • Jordi Pedrós Cortasa, vice president de la Dolça Revolució de les plantes medicinals, l’associació impulsada per Josep Pàmies. Dolça Revolució desobeeix la persecució legal de multitud de plantes medicinals que s’han usat des de temps immemorials amb finalitats alimentàries i curatives, la distribució de les quals està actualment prohibida, i promou l’ús de plantes amb propietats medicinals.
 • Manuel Ramiro Muñoz, filòsof, doctor en Educació i Societat, director del Centro de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (Colòmbia) i des de fa gairebé 30 anys és assessor de les comunitats indígenes NASA per a l’enfortiment de llurs procesos de formació i organització.

Dissabte, 30 d’abril

TERCER EIX: AMB QUINES ESTRUCTURES DE PODER?
AMB QUINA GOVERNANÇA PLANETÀRIA?

Lloc: Per confirmar

12.00-14.00 h Taula de treball

Hi participen tots els convidats locals i internacionals.

16.00 h Taula de diàleg

Conferència: Chico Whitaker

Co-fundador del Fòrum Social Mundial 2001, premi Nobel alternatiu 2006, ex-regidor del Partit dels Treballadors en la Càmera Municipal de São Paulo des de 1989 fins a 1993.

Document Central: Pedro Santana

Membre del Consell internacional del Fòrum Social Mundial i vicepresident de Corporación Latinoamericana Sur, Colòmbia.

Dialogants:

 • Juan Carlos Monedero, politòleg. Professor titular de Ciència Política a la Universitat Complutense de Madrid, un dels ideòlegs del Moviment del 15-M o dels Indignats, i ex secretari de Podemos.
 • Arcadi Oliveres, economista, president de Justícia i Pau, promotor inicial del Procés Constituent a Catalunya i defensor del decreixement.
 • Gianni Orsini, RADAR. Parlante del Fòrum Social Català (FSCat).
 • Flor Ilva Tróchez, primera alcaldessa Indígena municipi de Jambaló–Cauca. Mestra en saviesa (Colòmbia).
 • Germà Pelayo, representant del Fòrum Democràtic Mundial. Llicenciat en Geografia. Iniciador i impulsor de la Iniciativa ciutadana per la responsabilitat política (Respolis) a Catalunya. Editor i formador de llocs web cooperatius, bases de dades, fòrums electrònics.

20.30 Clausura

Burruezo & BOHEMIA CAMERATA en concierto

MISTICÍSSSIMUS”

Pedro Burruezo i la seva Bohèmia Camerata (en format de trio) arriben a “Construïm Biocvilització” amb el seu costat “Misticísssimus”, un disc i un espectacle que, basat en la poesia i la vida de místics medievals de les tres tradicions abrahàmiques (la cristiandat , l’islam i el judaisme), ens condueix des del passat fins al futur amb un missatge de germanor, unió, harmonia i exultant lírica en aquests moments de confusió, caos i desastres mediambientals. La poesia d’Ibn Al Arabi, Rumi, Sant Joan de la Creu, Kabir, els Pares del Desert, Maimònides … Pren forma de partitura en unes peces que van des d’allò més tradicional fins al més contemporani amb una bellesa insòlita i una interpretació apassionada i trencadora. Aires moriscs, perfums de cristiandat medieval, peces sefardites, aroma sufís, harmonies clàssiques, “quejíos” flamencs … Burruezo & Bohemia Camerata és una batedora on tot es barreja de la forma més natural i harmònica. Els seus concerts són una experiència que va molt més enllà de l’acte artístic. Cantat en castellà, àrab, llatí, italià, català … “Misticísssimus” és una tempesta dirigida als cors, a les ànimes, per aportar una mica de llum en aquests temps de confusió i incertesa. Aquest espectacle ha girat ja per mitja Espanya i països com França, Turquia o Sudan. Entre la tradició i la transgressió, entre Orient i Occident, entre el passat i el futur. Pedro Burruezo, a més de músic i compositor, és un dels màxims exponents a l’estat espanyol de l’ecologia profunda. Dirigeix la versió en castellà de la revista ‘The Ecologist’, és assessor de BioCultura, articulista d’opinió en diversos mitjans i ha publicat, entre d’altres, el llibre “Ecologia i espiritualitat” (Obelisc Edicions), que recull el pensament de diversos autors pertanyents a Diverses tradicions espirituals de tot el planeta.

 • Pedro Burruezo: veu, guitarra, mandola argelina, archilaud, percussió

 • Maia Kanaan: veu, viola

 • Mon Roy: piano, petites percussions

Related Articles

Deixa un comentari