TeC presenta al·legacions al decret sobre consum d’energia elèctrica protegit

No Comment
La companyia ha estat multada pel cas de l'incendi i la mort de la senyora de Reus. La companyia ha estat multada pel cas de l’incendi i la mort de la senyora de Reus.

Terrassa en Comú va presentar dimecres 31 de maig les al·legacions al Projecte del “Real Decreto por el que se regula el consumidor vulnerable de energía eléctrica, el Bono Social, y las condiciones de suspensión del suministro para consumidores con potencia contratada igual o inferior a 10KW».

Aquestes al·legacions han estat presentades a la Directora General de Política Energética y Minas, Dª María Teresa Baquedano Martín i són al·legacions que responen als compromisos de la proposta de resolució que va aprovar el passat ple de l’Ajuntament de Terrassa del mes de maig. Les al·legacions van en la línia de les presentades per ajuntaments com els de Barcelona, Madrid, Zaragoza, Cádiz, València, Córdoba i La Coruña. Hi ha constància, assegura TeC, que l’Ajuntament de Terrassa no ha presentat, com a tal, cap al·legació i que ha existit força descoordinació entre el grup del PSC i el del PSOE, de manera que «no sabem que han presentat finalment», informaven des del TeC ahir dijous primer de juny. Clar que cal recordar que el projecte de Real Decreto va ser aprovat gràcies al suport del PSOE.

botomalarrassa

De les al·legacions presentades per TeC, en destaquen els següents punts:

1) Un primer bloc sobre les competències atribuïdes per la Constitució a les Comunitats Autònomes i assumides als Estatuts d’Autonomia respectius. En el cas de Catalunya, recorden, la Llei 24/2015 segueix plenament vigent i permet protegir contra els talls de subministraments per impagament a persones i unitats en risc d’exclusió residencial. Per tant, el Projecte de Real Decreto «no respecta l’atribució de competències establertes en la Constitució invadint competències assumides i exercides per les Comunitats Autònomes».

2) Suposa una modificació de la Llei del sector elèctric 24/2013 i una «vulneració del principi de precaució, que és el punt fonamental del sistema de protecció de les persones vulnerables». Col·loca com a objecte de protecció a les companyies elèctriques, i especialment, a les grans.

3) Oposició al Real Decreto, ja que suposa una renúncia a la protecció del consumidor vulnerable per: a) regulació que arriba tard i d’esquena a les Comunitats Autònomes, b) desobeeix el principi de precaució instaurant a les legislacions autonòmiques, c) protegeix a les companyies en detriment dels consumidors, d) greu llacuna en la protecció de la persona física, e) establiment de nivells de renda molt reduïts i que deixen fora a qui ho necessita, f) rigidesa en el descompte del Bono Social, g) arbitrarietat en els criteris de repartiment del finançament de bo social.

En resum, les al·legacions presentades per Terrassa en Comú exigeixen que es mantingui el principi de precaució davant els talls elèctrics, que s’introdueixi la figura del consumidor persona física que resideixi sol al seu habitatge habitual en la definició del consumidor vulnerable i que siguin les Comunitats Autònomes, als seus respectius territoris, les que estableixin els criteris que defineixin als consumidors vulnerables, establint les seves categories i requisits a complir.

En tot cas, cal tenir en compte que serà el Consell de Ministres qui resoldrà aquestes al·legacions i que no hi haurà debat públic al Congrés, perquè així ho han volgut PP, PSOE i Ciutadans.

Related Articles

Deixa un comentari

MLRS en PAPER
SEGUEIX-NOS A TWITTER