FUPAR acumula denúncies, 6 de juliol primer judici

No Comment
Des de l'esquerra, membres d'Espai Drets de Terrassa (Joan Tamayo, Sònia i en J. Vila) i d'entitats de suport a persones amb discapacitat Plena Inclusió (Ivan i Xavier Borràs). Foto EDDHST Des de l’esquerra, membres d’Espai Drets de Terrassa (Joan Tamayo, Sònia i en J. Vila) i d’entitats de suport a persones amb discapacitat Plena Inclusió (Ivan i Xavier Borràs). Foto EDDHST

Treballadors i treballadores de FUPAR han denunciat l’empresa per negar-se aquesta a reconèixer la categoria professional efectiva de les mateixes i, en conseqüència, a complir amb les obligacions salarials i drets reconeguts en el conveni oficial que regula l’activitat en el sector. El proper 6 de juliol, està marcat el judici de l’Ivan, a qui van oferir un acomiadament improcedent amb indemnització per a que retirés la denúncia, que ell va rebutjar.

A finals de març d’enguany, el sindicat CNT feia públiques les denúncies de «persones amb discapacitat intel·lectual ja «rehabilitades» i que s’estarien veient «retingudes -amb rares excepcions- de forma discriminatòria per causa de la seva discapacitat en la categoria de peó (salari mínim interprofessional) durant anys, tot i realitzar treballs productius i qualitatius de categories superiors». Afegeix el comunicat de CNT que «al contrari del que normalment es creu, aquestes persones no reben cap ajuda que complementi el salari mínim fins a un ingrés digne».

A més d’aquestes denúncies, hi ha les de persones de suport, la majoria pertanyents a la secció sindical CNT FUPAR, que «tampoc s’estan veient reconegudes en salari d’acord amb el conveni». D’aquestes treballadores, al menys en dos casos, haurien acceptat un acomiadament pactat abans que haver de continuar patint una situació «d’assetjament i persecució» que se’ls feia «insuportable».

botomalarrassa

El dia 6 de juliol, el judici ha de resoldre la «demanda de classificació professional amb acumulació de reclamació de diferències salarials contra l’empresa» FUPAR, interposada pel treballador Ivan d’acord amb l’article 137 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

El denunciant treballa a l’empresa des del març del 2004 amb funcions «corresponents a la categoria d’especialista de 1a del grup professional 1 nivell 8», segons consta en la denúncia. De manera que hauria de rebre un salari de 1.377,91 euros mensuals, inclosa la prorrata de pagues extres, segons el VII conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya. Però, com que només li reconeixen oficialment una categoria «inferior al desenvolupament de les seves funcions, que és la de peó, grup 1 nivell 11», només rep 655,20€ de salari base, més 60€ de antiguitat. Aquesta situació s’allarga des de fa 12 anys.

A poc més d’una setmana de la celebració del judici, les treballadores comenten que l’empresa ha enviat un tècnic per a l’avaluació de tasques i categories. No és un fet nou, però des de la secció sindical de CNT creuen que podria estar relacionat amb el contenciós. El traballador, en aquests darrers dies del més de juny ha rebutjat invitacions informals de conversa per part de l’assistenta.

Ivan, d’altra banda, actiu en la defensa del drets de les persones amb discapacitat, participa en l’organització i llançament de la campanya Dignifiquem la Diversitat.

A més d’aquest litigi, hi ha dos altres judicis pendent de data. Tots dos són també casos de reclamació per reconeixement de categoria.

Pep Valenzuela

Related Articles

Deixa un comentari

SEGUEIX-NOS A TWITTER