Les escoles Crespinell i Lanaspa fan un pas endavant cap a la inclusió a Terrassa

No Comment

El curs 2017-18 les escoles Crespinell i Lanaspa van fer un pas endavant en el projecte de col·laboració, mitjançant la incorporació d’un grup-classe de cicle inicial dins les instal·lacions de l’escola ordinària Lanaspa-Giralt, per reforçar les activitats que ja compartien.


Alumnes de Crespinell i Lanaspa en una activitat conjunta a l’aula estable. foto: Crespinell

Pep Valenzuela

L’escola Crespinell és un centre d’educació especial per a persones amb capacitats diverses, nascuda a Terrassa com a escola cooperativa de treball associat i sense ànim de lucre, l’any 1979.

En portes de la celebració del 40 aniversari com a escola, els projectes de col·laboració, tot realitzant activitats conjuntes entre l’alumnat dels centres, van iniciar-se, primer amb Lanaspa, el curs 1990-91, i després, amb l’IES Montserrat Roig, el 2002-03. I el curs passat, es va inaugurar l’aula permanent d’alumnat de Crespinell dins de l’escola Lanaspa, tot fent un pas endavant en el camí de la integració i el fet de compartir espais, activitats i vida quotidiana. Experiència que les dues escoles avaluen com un gran èxit.

Al llarg del recorregut, els projectes ja han estat reconeguts, amb diversos premis, el Catalunya d’Educació, el 2002, i el Premi Ensenyament 2016. Això, però, «ha estat des d’una perspectiva més tècnica i institucional», declara l’actual directora Anna Pañalver, «però potser la majoria de la ciutadania, la gent del carrer, dels barris, no ho coneix ni sap quina dimensió té el projecte, ni de quina manera això millora aspectes de la convivència».

 

L’escola Lanaspa va cedir una aula i un grup de 8 alumnes de Crespinell es van traslladar allà. Això «ha facilitat que aquests nens que ja tenien una relació amb Lanaspa molt fluida, ara comparteixen experiències freqüents d’intercanvi i convivència en un entorn normalitzat, com és estar en una aula dintre de l’escola tot l’horari».

Això, informa l’Anna, el que ha aportat és el fet de «tenir convivència no només en allò que programem sinó també en els moments i situacions que durant tot el dia es produeixen de forma espontània, no programades d’intercanvi; la intensitat dels llaços que fan entre els alumnes de l’escola ordinària i la nostra és molt més freqüent i intensa, i permet també que l’alumnat de l’escola ordinària conegui els nostres alumnes no només per la seva discapacitat, capacitat i limitacions, sinó que tinguin una relació més propera i estreta i reconeguin la persona, i saben si al David li agrada jugar a cromos o a córrer pel pati».

Començant amb el cicle inicial, de l’etapa de Primària, amb 6 o 7 anys, amb alumnes que ja tenien un bagatge, «ens va semblar que era un bon moment, i la nova etapa ja la realitzessin a l’escola ordinària».

Tot l’alumnat de Crespinell té programació d’activitats compartides amb l’alumnat de Lanaspa, com ara el pati diari, el menjar, activitats de música, de plàstica o informàtica, explica la directora de Crespinell; els més petits fan activitats de rotllana i de joc simbòlic. Però amb l’aula estable, emfasitza l’Anna, podem fer «una vida en comú més ampla: entrades, sortides, passadissos, tothom sap que en l’aula estan els nostres alumnes».

Això és «molt bo per a l’alumnat de Crespinell, perquè obté experiència en entorns ordinaris, però també per als alumnes d’escola ordinària és un plus, perquè tenen l’oportunitat de conèixer persones amb diferències molt diverses», diu. Tot subratllant que «sovint parlem de diversitat, però de forma molt limitada, i aquesta convivència ofereix un ventall ben ampli, tenen l’oportunitat de conèixer les dificultats i veure l’esforç que cada persona fa per conviure i superar-les; al mateix temps que també adonar-se i veure més enllà de la dificultat, que darrere hi ha persones que tenen preferències, coses que els agrada o no».

Anna Peñalver, directora de l’Escola Crespinell.

És, per tant, apunta, una experiència que permet «desenvolupar actituds de responsabilitat, perquè te n’adones de les teves responsabilitats per facilitar que l’altre estigui millor, hi ha persones que necessiten el teu suport i aquesta és una responsabilitat que has de sentir, i això és més fàcil quan ho vius cada dia, s’aprèn un bagatge concret i es pren consciència per construir aquesta societat inclusiva de la qual es parla, ho has viscut i has sigut conscient de la responsabilitat que tens».

La convivència i activitats compartides no afecten el currículum de cada una de les escoles. En el cas de Crespinell, a més, el currículum és adaptat per cada alumne, en funció de les necessitats particulars. A les activitats compartides hi ha sempre la presència d’alguna tutora de Crespinell, una companyia que Anna considera un «altre benefici, perquè les professionals treballen de forma col·laborativa, ja sigui amb la música propiciant el domini d’instruments al mateix temps que d’habilitats socials de comunicació i compartir. La veritat és que milloren també acadèmicament, reconeixen i discriminen instruments, saben de quina manera moure les mans i fer-ne ús». És una pràctica que s’intenta aplicar en cada àrea educativa les que poden ser adaptades, triant activitats que permetin la diversitat en la proposta d’objectiu perquè tothom hi càpiga».

A l’IES Montserrat Roig també hi ha una aula estable, amb 12 alumnes de Crespinell que fan Secundària. Aquí, explica l’Anna Peñalver, la freqüència d’activitats programades no és tan alta perquè la progressió dels aprenentatges cada vegada són més dispars, però sí que es comparteix, per exemple, el gimnàs i pràctiques de laboratori, «aspectes més experimentals que tenen possibilitats d’incorporar aprenentatges que són més pertinents pel nostre alumnat», com activitats lúdiques, excursions, visites culturals i crèdit de síntesi.

Related Articles

Deixa un comentari