A les escoles continua la crisi, manca dramàtica de beques i de cobertura de substitucions

No Comment
Ensenyament concentració serveis territorials substitucions 2 Concentració a la porta de Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a Sabadell, el 12 de novembre. (Foto: http://eduvallesoc.ccoo.cat)

Cobertura de les substitucions des del primer dia i dret a beca de menjador i material per a tothom que les necessiti, aquests són els dos eixos de reivindicació unitaris entorn dels quals es mobilitzen els sindicats de docents i l’Assemblea de la Comunitat Educativa de Terrassa des de l’inici d’aquest curs lectiu.

La veritat és que els problemes en aquest àmbit són molts més, els puntuals, per dir-ho d’alguna manera. Encara hi ha els de fons i que, en definitiva, acaben determinant, solucionant o empitjorant els primer, o sigui els de les lleis, tant la del Govern central com la del català.

Calia, però, començar el curs amb plantejaments el més assequibles i de consens. A més, a Catalunya la perspectiva de la celebració de la Consulta popular sobre el futur del país ha tingut i té encara els sectors implicats en l’Educació més atents a d’altres objectius, tot i les evidents connexions, però futures en el millor dels casos.

El passat dimecres 12 de novembre, professors i famílies es concentraren davant la seu de Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament a Sabadell. El dia següent, va ser davant la seu central del citat Departament a Barcelona.

En aquesta porta del Departament, per cert, n’hi ha una presència permanent de professores i professors decidida i convocada per l’assemblea de delegades de CCOO el passat 23 d’octubre. Clar que, en aquest cas, els plantejaments de lluita són d’abast més ample. Perquè la senyora Rigau no ha donat resposta a les qüestions plantejades pel professorat. El dia 18 de novembre es compleix el 19è dia de protesta.

A la reunió Departament/sindicats realitzada el 9 d’octubre, es van plantejar les següents demandes de negociació per a tots els sectors educatius:
•Està la conselleria disposada a obrir un procés de negociació que permeti actuar en el curt i el mig termini en els assumptes que estem legitimats per representar, d’acord amb un horitzó de canvi educatiu profund?
•El canvi que ve, no és el que ens convé. La societat catalana ha manifestat que la LOMCE no ens porta a l’educació per a un futur lliure, sinó que ens retorna a un passat autoritari. Està la conselleria disposada a negociar mesures que protegeixin la comunitat educativa dels efectes retrògrades de la LOMCE?
•La voluntat política del govern de Catalunya es manifesta sense engany en el DOGC. Està la conselleria disposada a negociar els pressupostos que afecten l’ensenyament?
•La indefensió de les persones que representem només pot tenir com a resposta l’exercici del dret a defensa i negociació col•lectiva, ja que la defensa individual en l’àmbit laboral no és efectiva i produeix un gran patiment a les persones. Està la conselleria disposada a negociar els instruments de negociació col•lectiva i la vigència dels acords?
Des del Departament, tres setmanes més tard, respongueren que les peticions no es poden atendre per dos motius: la no aprovació de l’avantprojecte de Pressupostos per a l’any 2015 i la celebració de les eleccions sindicals del professorat dels centres públics, segons carta signada pel Director General de Professorat i Centres Públics.

“No podem permetre que aquest sigui el Govern del No-No: no vol negociar i no vol retornar els drets robats”, aquesta va ser la resposta de la Federació d’Educació de CCOO, en sintonia amb la majoria dels sindicats. Així doncs, es mantenen dels convocatòries de protesta i continua la lluita.

Per la seva part, USTEC afirma que s’ha de “continuar la pressió, tot i que ens felicitem que, gràcies a la pressió, hàgim aconseguit el compromís verbal de retirar una part de les retallades, no podem pas abaixar els braços, ja que només estem parlant de bones intencions, però els interrogants que s’obren amb la possibilitat que es prorroguin els actuals pressupostos, el possible avançament de les eleccions al Parlament i tota la sèrie de retallades que encara no s’han compromès a retirar ens fan continuar ben alerta i preparats per tornar-nos a mobilitzar, tal com de moment farem aquest mateix dijous, fins que no veiem publicades oficialment la finalització i la reparació pertinent de totes aquestes mesures”.

Mentrestant, amb representants de CCOO, de la CGT i USTEC, de l’Assemblea de zona de Terrassa, que es reuneix quinzenalment, i de la Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns, així com d’Associacions de Mares i Pares, organitzacions d’alumnes també, de diversos centres, l’Assemblea local de la Comunitat Educativa, al temps que dóna tot el suport a les accions a nivell general, ve concretant sobre el territori l’agenda de mobilitzacions que s’apuntava al principi, centrada en substitucions i beques.

S’estan comptabilitzant les hores perdudes a cada centre per culpa de la negativa del Departament a cobrir les substitucions de professorat. “Cap alumne queda desatès”, assegura Mercè Gómez, de CCOO i professora a l’IES Montserrat Roig, “però no es pot completar el temari”. Aquesta és una situació que en alguns casos complica molt la vida d’alumnes i pares.

Des de l’Assemblea intenten de seguida trobar solucions parlant amb la direcció dels centres, però també enviant “denúncies de no cobertura de les baixes de professorat des del primer dia” al Departament del sector, d’acord amb les AMPA de cada centre.

D’altra banda, la qüestió de beques s’està treballant també directament amb les AMPA, i al temps amb altres entitats socials, com ara la Plataforma d’Afectats per l’Hipoteca, informa Mercedes, “un sector de població que en la majoria dels casos ha vist minvar dràsticament i dramàticament els ingressos econòmics i, al darrere, tots els problemes derivats”. Simultàniament, estan mirant amb l’Ajuntament de la ciutat per veure com està funcionant la distribució de les beques i intentar incidir en el mateix.

Pep Valenzuela

Related Articles

Deixa un comentari