El Vallès estrena un mapa de recursos per a l’abordatge de les violències masclistes, informació i acompanyament a les dones

No Comment

Ja es pot consultar el nou Mapa de recursos comarcal per l’abordatge de les violències masclistes que recull tots aquells serveis, que d’una manera més o menys directa, intervenen o poden fer-ho en l’àmbit de les violències masclistes. Aquesta setmana s’ha presentat a les persones membres de la Comissió tècnica comarcal de la Xarxa per a l’abordatge de les violències masclistes del Vallès Occidental.

Aquest projecte és el resultat d’un temps de recull i sistematització de dades que s’ha treballat amb els professionals dels diferents serveis implicats directament en l’àmbit d’atenció a les dones i els seus fills i filles, com són els serveis de l’àmbit social, els de l’àmbit sanitari, els de l’àmbit judicial i els cossos de seguretat.

El mapa està organitzat a través de la web http://xarxaviolenciesmasclistes.ccvoc.cat. A través d’aquesta es pot fer la cerca pel municipi on es troba el recurs o pel tipus de recurs que ens interessa. Disposa, a més, d’un apartat de notícies per tal de compartir aquells aspectes rellevants a l’àmbit i alhora documents de treball que poden ser d’interès per als municipis com protocols propis.

La proposta recull també un accés restringit per al personal tècnic per tal que puguin tenir a l’abast unes dades més properes, com poder ser els correus electrònics personals o els telèfons mòbils d’accés directe, per a facilitar les derivacions i informacions directes que es puguin requerir en la tasca d’atenció a les violències masclistes.

El Ple del Consell Comarcal del passat 20 de maig va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la moció per la millora de l’atenció de la violència masclista a la comarca que inclou en el seu punt cinquè “Finalitzar el mapa web de recursos del territori que el Consell Comarcal té en format web, i que ha treballat amb tots els municipis de la comarca, per tal d’oferir a les dones una atenció i acompanyament integral. I fer difusió de la xarxa de recursos contra la violència masclista del que es preveu disposar durant el mes de juny, amb les accions de comunicació corresponents”. En base a aquest acord, i un cop presentat el Mapa de recursos a la Comissió tècnica comarcal de la Xarxa per a l’abordatge de les violències masclistes del Vallès Occidental s’iniciaran les accions comunicatives escaients.

Related Articles

Deixa un comentari