Increment de denúncies de violència masclista en el segon trimestre de l’any, apunten dades de l’Observatori comarcal

No Comment

D’acord amb els resultats de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, el segon trimestre de l’any tanca amb un increment greu de la xifra de denúncies, el 17,6%, superant així el nombre de 600 per primera vegada des del 2013

  1. El segon trimestre del 2022 ha tancat amb 628 denúncies per violència de gènere, un 19,2% més (+101) respecte al primer trimestre del 2022. Interanualment, la xifra de denúncies també s’ha incrementat amb força (+17,6%; 94 més).

  • Per primera vegada des de 2013 el nombre de denúncies és superior a les 600, amb un dels increments més elevats del període. 

  • Durant aquest trimestre es van iniciar 138 ordres de protecció, de les quals van ser denegades el 56,2%. A la comarca, la proporció d’ordres de protecció denegades és lleugerament inferior que la província de Barcelona (57,2%), però superior a la del conjunt de Catalunya (54,8%). La denegació de les ordres de protecció en l’àmbit català continua sent notablement superior a la del conjunt de l’estat (31,6%).

  • Es van iniciar 22 ordres de protecció per cada 100 denúncies presentades. El nombre d’ordres de protecció iniciades s’ha incrementat un 27,8% (+30) respecte del primer trimestre del 2022.

  • A la comarca, el 46,5% de les resolucions dels procediments judicials acaben en sobreseïment provisional.

  1. Els procediments que finalitzen en sentència condemnatòria representen el 10,8%. Aquesta proporció és més elevada a la comarca que a la província de Barcelona (6,6%) i que el conjunt de Catalunya (9,4%), però inferior a la mitjana espanyola (14,3%)

L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental publica un recull de dades estadístiques judicials trimestrals relacionades amb la violència de gènere en la comarca.
L’objectiu de l’informe és facilitar l’accés a les dades de l’activitat judicial sobre violència de gènere als agents i actors del territori implicats en la visibilització i sensibilització d’aquesta problemàtica. També vol contribuir a l’anàlisi de la informació per orientar el disseny i la planificació de les polítiques públiques de prevenció i actuació sobre la violència masclista

 

Related Articles

Deixa un comentari