Deu anys de vida avalen el diploma “Ciència, Tecnologia i Societat” de l’ESEIAAT

No Comment

Ana Belén Mesa

Alumnes d’últim curs del Diploma “Ciència, Tecnologia i Societat”. Foto: Ana Belén Mesa

El terme universitat, que deriva del llatí, designa qualsevol associació o comunitat orientada cap a una meta en comú. Aquest objectiu, que és un dels designis de les institucions universitàries, és la creació continua de coneixement i procurar el constant aprenentatge.

Això és precisament el que l’ESEIAAT, el campus de la UPC de Terrassa, ha aconseguit amb el diploma “Ciència, Tecnologia i Societat” per a més grans de 55 anys.

Amb l’objectiu general de facilitar l’ampliació i aprofundiment de coneixements en diferents àmbits, el diploma va dirigit a persones que, havent deixat el món laboral actiu, poden disposar d’un temps per seguir aprenent. Aquests estudiants poden desenvolupar una sèrie de competències transversals, específiques i acadèmiques amb un caire humanístic i social com a eix comú a totes les assignatures.

Per tant, la finalitat del diploma no és millorar professionalment, sinó la capacitació per a la millora cultural i social dels estudiants sèniors. És per aquest motiu que el pla és un programa viu, on les inquietuds dels estudiants són escoltades, i que pretén adaptar-se a la realitat social.

Per poder facilitar l’accés a totes aquelles persones sèniors que vulguin, el programa ha estat dissenyat pensant en ells. El pla d’estudi té una durada de tres anys dividits en dos quadrimestres lectius cada un, amb classes matinals tres dies a la setmana amb una durada de tres hores al dia, amb un horari què té en compte les càrregues familiars que pot tenir l’alumnat.

Per una altra banda, hi ha l’opció de matricular-se del curs sencer o bé d’assignatures soltes, i decidir fer un treball de síntesi que té un caràcter global i finalista.

El 50% de la nota prové de l’assistència a les classes, que ha de ser d’un mínim de 80% i l’altre 50%, de realitzar treballs en grup o individuals, donant pas a l’obtenció del certificat acreditatiu.

A més, per aquelles persones que tenen ingressos limitats o situacions vulnerables familiars es contempla la possibilitat de beca.

El caire social d’aquest diploma

El diploma de “Ciència, Tecnologia i Societat” ha creat una plataforma plural on tothom té accés; el perfil correspon a una amalgama molt variada que va des de persones amb estudis bàsics d’EGB, Formació Professional i batxillerat, diplomats o llicenciats.

Parlant amb Beatriz Escribano, Directora acadèmica del diploma, cal destacar que el punt de connexió és el «gran interès que hi posen i la gran dinàmica participativa a les classes. La interconnexió que es crea a l‘aula entre el professorat i l’alumnat és molt enriquidora i les relacions que s’estableixen van més enllà de lo purament acadèmic», afirma Escribano. Davant aquesta pluralitat tan rica, cada estudiant porta a la seva esquena tota una vida d’experiències i situacions personals i familiars que nodreixen la comunitat.

Les persones troben en el diploma complicitats i amistats que fan que es relacionin dins i fora de l’aula i formin part activa d’ACTES (Associació Alumni de Ciència, Tecnologia i Societat), o inscrivint-se a noves assignatures que van sorgint.

Per totes aquestes característiques de vessant social, aquest diploma proporciona als estudiants un benestar on el coneixement i la participació activa els encamina cap al creixement personal que, com diu la Beatriz, s’estén al professorat.

Pel que fa a gènere, durant tots aquests anys de vida de la diplomatura, hi ha una gran participació femenina que, aquest curs ha suposat un 62% de les matrícules.

Amb l’objectiu que el col·lectiu de dones pugui tenir una oportunitat i complementar la seva vida gaudint del coneixement i trencar amb l’estereotip que les dones que no han tingut uns estudis per dedicar-se a les feines no remunerades no s’identifiqui amb la possibilitat de poder accedir a estudis superiors, des de l’equip de Direcció del Diploma treballen amb la Casa Galeria de Terrassa per establir ponts amb les dones de Terrassa que no van tenir opció en el seu moment d’entrar a la Universitat per a realitzar aquests estudis.

“Com més estudies, més ganes de fer coses tens”

D’esquerra a dreta: Rafael Pavón, delegat, Mercè Torrents i Montserrat Clotet, subdelegades d’últim curs del Diploma “Ciència, Tecnologia i Societat”. Foto: Ana Belén Mesa

Abans d’acabar el curs hem entrevistat el Rafael Pavón, delegat, la Montserrat Clotet i la Mercè Torrents, subdelegades del curs que es diploma aquest any, per saber els motius que els han impulsat a cursar aquests estudis. Ens expliquen què n’han tret i per què la gent s’hauria d’animar a estudiar després dels 55 anys.

Per a la Mercè, el “coneixement, l’amistat amb els companys i estar actiu, en definitiva, és el més important. Les neurones s’han de fer treballar perquè hi hagi connectivitat i això només es pot fer estudiant.”

La Montserrat ens diu: “com més estudies, més ganes de fer coses tens, se’t desperta set de saber. Descobreixes amistats i gent en el mateix context, en museus, sortides culturals, exposicions, i veus que som els mateixos que ens anem movent. Tot i les limitacions físiques de l’edat, segueixes utilitzant el pensament com una persona jove.”

En Rafael Pavón, qui acaba de complir 75 anys, ens comenta que “tenia il·lusió d’entrar un altre cop a les aules, estar al corrent de les innovacions tecnològiques. El contacte humà que representa aquesta classe d’estudis m’ha sorprès gratament per l’equilibri dels estudis amb un perfil tan variat d’alumnes.”

En la conversa es destaca l’equilibri entre els estudis i l’alumnat, on d’una manera planera i global es van endinsant, a poc a poc, en els temes des d’un punt de vista humanista i social. Això els fa pensar i els anima a fer els treballs sense la pressió que hi ha quan una persona jove es treu una carrera. Per aquest motiu són els principals divulgadors del diploma, i animen a familiars i amistats que no es perdin aquesta oportunitat, tal com puntualitza la Montserrat: “que comencin per una i no podran parar”. Mostra d’això és que tothom s’apuntarà a altres assignatures noves que surten de cara l’any vinent.

En definitiva, el diploma “Ciència, Tecnologia i Societat” de l’ESEIAAT són estudis pensats per a tothom, on el coneixement, l’activitat, l’amistat i les ganes de seguir fent coses es concentren per crear un ambient de benestar tant per als alumnes com per als professors.

Deixa un comentari