Investigadors de la UPC-Terrassa i la URV desenvolupen un material per aïllants del calçat reutilitzant pneumàtics

No Comment
Xavier Salueña, amb Ramón Mujal, tots dos de l’equip d’UPC-ESEIAAT

Investigadors del Departament d’Enginyeria Mecànica de la URV, juntament amb investigadors de la UPC a Terrassa, troben una segona vida a la goma de les rodes en desús. El nou material podria suposar un estalvi de 20 milions d’euros l’any en matèria prima per al sector del calçat i una reducció de 40.000 tones d’emissions de CO2.

Es calcula que unes 300.000 tones de pneumàtics passen a estar fora d’ús a l’Estat espanyol i a Europa 2.000.000 de tones anuals, de les quals una tercera part va a parar a abocadors il·legals. Es tracta d’un residu de difícil tractament, i que pot trigar uns 1.000 anys en desaparèixer de forma natural. L’enorme volum de pneumàtics en desús ha fet que en els darrers anys s’hagin buscat fórmules per donar-li una segona vida a aquest residu. Productes per a fer paviments, material per a obres públiques o el terra dels parcs infantils són algunes de les sortides que s’han trobat per alleugerir de pneumàtics els abocadors, però la gran majoria va a parar a plantes de valorització energètica, on es minimitza aquest residu a través de la combustió i se n’aprofita l’energia per produir vapor i electricitat.

Ara, un equip d’investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV), juntament amb investigadors de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrials, Aeroespacials i Audiovisual de Terrassa (ESEIATT) de Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) , han trobat una nova aplicació a la goma vulcanitzada procedent dels pneumàtics, la qual, mitjançant un procés senzill i combinant-la amb un polímer, es pot reconvertir en material aïllant per al calçat

L’equip investigador, encapçalat a la URV per Marc Marín Genescà, del Departament d’Enginyeria Mecànica, i a la UPC per Ramon Mujal Rosas, del Departament d’Enginyeria Elèctrica, ha desenvolupat aquest material després de combinar la goma vulcanitzada procedent dels pneumàtics amb polímers en baixes proporcions. Durant aquesta recerca, que ha publicat la revista Applied Sciences, els investigadors van fer assajos amb diversos polímers en concentracions diferents fins trobar la combinació idònia que permetés desenvolupar un material aïllant per al calçat que complís amb els criteris de conductivitat, elasticitat i resistència a la ruptura aptes per a que puguin complir la seva funció. 

Aportar un 10% dels polímers a la goma vulcanitzada ens permet crear aquest nou producte, que dona els millors resultats quan el polímer utilitzat és l’etilvinilacetat —amb el que es fa la goma EVA—”, apunta Marc Marín.

Per part de la URV, a més de l’investigador Marc Marín Genescà, que imparteix docència a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ), formen part de l’equip Jordi Garcia Amorós i Lluís Massagués Vidal, investigadors del Departament d’Enginyeria Elèctrica i professors de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la URV.

Per part de la UPC hi participa, a  més de Ramon Mujal Rosas, l’investigador Xavier Salueña Berna, del Departamet d’Enginyeria Mecànica. Ambdós són professors de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT).

Una solució sostenible
En la seva recerca, els investigadors també han tingut en compte la sostenibilitat i viabilitat econòmica d’aquest producte. Segons els investigadors, implementar-lo suposaria un estalvi en el procés de producció de les empreses, ja que permet una reducció de costos perquè s’utilitzaria un percentatge més baix de matèria primera, que substituirà la goma vulcanitzada procedent dels abocadors.

Segons els resultats de la recerca, i fent un càlcul amb les dades del volum de producció de calçat a nivell global, Marin afirma que “si les empreses productores de calçat al món substituïssin el material actual pel residu pneumàtic triturat —un procés que ja es fa a les plantes de valorització— i afegissin un 10% de goma EVA, es podria aconseguir un estalvi d’uns 20 milions d’euros cada any en la despesa per matèria prima i una reducció d’unes 40.000 tones d’emissions de CO2”.

Actualment, els investigadors de la URV i la UPC treballen en buscar noves aplicacions utilitzant la mateixa tècnica i, de moment, han obtingut resultats prometedors amb aplicacions com recobriments i safates per a cables.

Referència Bibliogràfica: Marc Marín Genescà, Jordi García Amorós, Ramon Mujal Rosas, Xavier Salueña Berna, Lluís Massagués Vidal. ‘Comparison of mechanical and electrical characteristics of various polymers blended with ground tire rubber (GTR) and applications.’ Applied Sciences. DOI: 10.3390/app9081564

Related Articles

Deixa un comentari