Les internautes prefereixen les revistes en paper davant les en línia

No Comment

Una mostra més que el paper resisteix, al menys de moment. Però, més encara, també de que la lectura de revistes és més gran entre les dones que entre els homes, tant en la versió paper com en la digital i la combinació de les dues.

Un 78% dels enquestats afirma haver llegit alguna revista en paper en els últims 6 mesos. El 31% dels internautes ha consultat alguna revista en línia en l’últim mes. Les dones llegeixen més les revistes en paper o digitals que els homes. AIMC (Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació)) ha presentat els resultats del seu últim estudi realitzat a través del AIMC Q Panel, el seu propi panell d’internautes, sobre hàbits d’internautes en relació al consum de revistes. Es tracta del segon estudi que s’ha realitzat sobre aquest tema en 2014, i el seu objectiu és analitzar el consum de revistes entre la población que té accés a internet.ordinadors-2

Les principals conclusions d’aquesta anàlisi de AIMC basat en el seu propi panell online són les següents:

  1. Semestralment: el 78% dels internautes declara haver llegit alguna revista en paper en els últims 6 mesos. Quan es pregunta a l’EGM (Estudio General de Medios, a través d’entrevistes personals), aquesta mateixa xifra es redueix al 68%, és a dir, un 15% menys.
  2. En l’últim període: en preguntar per la lectura de revistes impreses en l’últim període, és a dir, en funció de la periodicitat de cada tipus de revista, el resultat a través del panell en línea és del 51%, mentre que en l’EGM aquesta xifra és del 42%, 9 punts inferior.

Més de 8 milions d’internautes llegeixen revistes digitals

A la 3a onada de l’EGM 2014, 2.974.000 internautes (el 10,2%) declaren haver llegit alguna revista en línia en l’últim mes. D’aquests, 562.000 (una mica més d’un 18%) no ha llegit cap revista en paper en els últims 6 mesos el que significa que, per tant, llegeixen només revistes digitals.

D’acord amb l’AIMC Q Panel, els lectors de revistes a través d’internet en els últims 30 dies són 8.676.000, el que suposa un 31% dels internautes de l’últim mes. Dins d’aquest grup, a més, un total de 936.000 (és a dir, un 10,7%) declara no haver llegit cap revista en paper en els últims 6 mesos.

En funció de l’edat i el sexe dels individus, la lectura de revistes, en ambdós estudis, és més gran entre les dones que entre els homes, tant en la versió paper com en la digital i la combinació de les dues.

(Àmbit d’Estratègia i Comunicació. Publicat al butlletí d’AMIC de 26 març)

In : Cultura

Related Articles

Deixa un comentari