CCOO impulsa una Iniciativa Legislativa Popular per assegurar el 6% del PIB per l’educació

No Comment


L’educació és un pilar fonamental per assolir una societat més justa, cohesionada i democràtica. Parlem, evidentment, de la formació d’infants i joves a les aules, però també de l’educació al llarg de tota la vida, del lleure, de la universitat, de les escoles bressol… Totes les facetes del fet educatiu són importants per a la gent treballadora.

La confederació sindical CCOO, expressà el seu compromís amb l’educació, el passat 18 de gener, en l’acte de presentació de la campanya per forçar l’assoliment del mínim el 6 % de tota la riquesa que es genera a Catalunya (el PIB) destinat al finançament públic de l’educació, des de les diferents administracions implicades. Això ja ho estableix la Llei d’educació de Catalunya (LEC), però no s’està complint i, des de les retallades, s’han deixat d’invertir molts diners en educació: només som en el 3,82 %. Aquesta manca de finançament afecta directament la situació de l’educació al nostre país: centres en mal estat, ràtios altíssimes, desenvolupament insuficient de l’educació inclusiva, fracàs escolar d’un 12 % o abandonament escolar prematur d’un 14,8 %, entre d’altres.

Un 6 % del PIB suposaria un increment d’inversió que faria possible abaixar les ràtios, disposar de noves i millors infraestructures, garantir l’educació inclusiva i l’erradicació de la segregació escolar, revertir les retallades, ampliar els recursos per impulsar la immersió lingüística, homologar les condicions de tots els professionals, fer realitat la coeducació, universalitzar l’etapa del 0-3, garantir places públiques per a tothom que vulgui optar a l’FP, enfortir la universitat pública, fer realitat el menjador universal i gratuït, atendre els ensenyaments de règim especial, ampliar les beques…

L’encarregat d’obrir la presentació va ser el secretari general de la Federació d’Educació de CCOO a nivell estatal, el qual va destacar que “el finançament és la clau per la millora educativa, de la mateixa manera que la manca d’inversió té unes conseqüències educatives gravíssimes”. Tot seguit Teresa Esperabé va presentar les línies generals de l’informe: L’evolució del finançament al sistema educatiu català del 2009 al 2020. Incompliment de la LEC i retrocés educatiu. Amb aquestes dades, segons va destacar Esperabé, es demostra “un clar retrocés del finançament de l’educació a Catalunya i, per tant, un retrocés educatiu” per afegir que “és per això que impulsem una ILP per garantir finançament”.

Durant l’acte es va anunciar que ja no és un projecte únicament de CCOO, ja que compta amb el suport d’altres entitats. Tanmateix podeu consultar un resum de les dades que sostenen aquesta llei en aquest enllaç.

La presentació va servir per exposar les vint demandes concretes que es pretenen garantir amb el finançament. De forma resumida serien:

 • Reducció de ràtios grup/professionals i alumnat per unitat
 •  Infraestructures educatives públiques
 •  Desplegament decret de l’atenció educativa en inclusió
 •  Erradicar la segregació escolar
 •  Reversió de les retallades per al personal
 •  Dotació per permetre condicions de treball anàlogues dels treballadors i treballadores dels centres sostinguts amb fons públics
 •  La implantació de la coeducació
 •  Un servei de menjador universal i gratuït
 •  Creació de l’R+D+I de l’educació, recerca educativa i participació professional
 •  Recursos que impulsin la immersió lingüística
 •  L’etapa de 0 a 3 anys com a eina de cohesió social
 •  Creació d’oferta pública de places de formació professional suficient
 •  Garantir l’accés als ensenyaments de règim especial
 •  Foment de l’educació de les persones adultes
 •  Garantir el nombre d’escoles rurals per compensar les desigualtats territorials
 •  Dret al lleure educatiu, en entorns socials i culturals de qualitat
 •  Mitjans per garantir la qualitat a les aules
 •  Increment de les beques per a l’estudi
 •  Finançament de la universitat pública per equiparar-la a la mitjana dels països europeus
 •  Revisar les transferències des de la Generalitat a les corporacions locals

La iniciativa legislativa popular és un mecanisme de participació democràtica que fa possible que la ciutadania, directament amb la seva signatura, porti a debat al Parlament un projecte de llei. Necessitem recollir un mínim de 50.000 signatures de persones majors de setze anys i censades a Catalunya. La Mesa del parlament ja ha admès a tràmit la ILP.

Related Articles

Deixa un comentari