Crida a la mobilització ciutadana i apel·lació a l’Alcalde i el Govern contra el desnonament de la família Tapia Arariyo, marcat pel 21 oct.

No Comment

Les entitats socials i activistes de Terrassa pels drets humans que subscriuen aquest document demanen a l’alcalde de Terrassa i al seu equip de govern el següent:

Davant l’imminent desnonament de la família de la senyora Herminia Tapia Arariyo, família monoparental i amb un fill menor, amb una situació de salut fràgil, i una situació econòmica precària, del seu habitatge situat al Passeig 22 de Juliol numero 786, 1º-C, el proper dia 21 d’octubre a les 12 h.

Davant la perplexitat i sorpresa que produeix que el procés de desnonament ha sigut instat, no per una entitat bancaria o financera, sinó per una altra família en situació també precària.

Sabent que les dues famílies són usuàries, ja fa molt de temps, tant dels Serveis d’Habitatge com dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Terrassa i que, conseqüentment, han estat ateses per aquests serveis municipals que coneixen perfectament la situació de cadascuna d’elles, fins al punt d’estar inscrites a la Taula d’Emergència Municipal d’Habitatge.

Informats que el Servei d’Habitatge i l’Ajuntament han estat incompetents per “intermediar” i poder trobar una solució alternativa que doni solució a aquest cas sense precedents a la nostra ciutat, i que constitueix una “vergonya” de cara a la necessitat que els Serveis Públics essencials i bàsics de les Administracions Públiques actuïn, ARA MES QUE MAI, amb la màxima eficàcia i eficiència i posant els recursos que calguin a disposició de les famílies en situació d’exclusió social amb una precarietat evident.

Atès que l’Ajuntament de Terrassa, va signar l’any 2000, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i que la va incorporar a la seva agenda d’actuació i

Atès que aquesta Carta que concreta, a partir de totes les Declaracions Internacionals de DDHH i obligatòries a l’Estat espanyol, quins són el Drets de Proximitat que cal garantir des dels municipis, com són:

Art. I – DRET A LA CIUTAT

2. Les autoritats municipals fomenten, amb tots els mitjans de què disposen, el respecte de la dignitat de tots i la qualitat de vida dels seus habitants.

Art. II – PRINCIPI D’IGUALTAT DE DRETS I DE NO-DISCRIMINACIÓ

2. Aquests drets són garantits per les autoritats municipals, sense cap discriminació per raó de color, edat, sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos.

Art. IV – PROTECCIÓ DELS COL·LECTIUS I CIUTADANS MÉS VULNERABLES

  1. Els col·lectius i ciutadans i ciutadanes més vulnerables tenen dret a gaudir de mesures específiques de protecció

Art. V – DEURE DE SOLIDARITAT

  1. La comunitat local està unida per un deure de solidaritat recíproca. Les autoritats locals hi participen i fomenten el desenvolupament i la qualitat dels serveis públics.

Art. X – PROTECCIÓ DE LA VIDA PRIVADA I FAMILIAR

1. La ciutat protegeix el dret a la vida privada i familiar i reconeix que el respecte a les famílies, en la diversitat de les seves formes actuals, és un element essencial de la democràcia local.

2. La família, des de la seva formació i sense intervenció en la seva vida interna, gaudeix de la protecció de les autoritats municipals i de facilitats, en particular en l’àmbit de l’habitatge. Les famílies més desafavorides disposen doncs d’ajuts financers, com també d’estructures i serveis per a l’assistència a la infància i la vellesa.

5. Les autoritats locals creen les condicions adients a fi que els infants puguin gaudir de la seva infantesa.

ART. XII – DRET GENERAL ALS SERVEIS PÚBLICS DE PROTECCIÓ SOCIAL

1. Les ciutats signatàries consideren les polítiques socials com a part central de les polítiques de protecció dels drets humans i es comprometen a garantir-los en el marc de les seves competències.

3. Les ciutats signatàries es comprometen a desenvolupar polítiques socials especialment destinades als més desfavorits, com a forma de rebuig a l’exclusió i en la recerca de la dignitat humana i de la igualtat.

Art. XVI – DRET A L’HABITATGE

1. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre.

Art. XXIII – EFICÀCIA DELS SERVEIS PÚBLICS

1. Les autoritats locals garanteixen l’eficàcia dels serveis públics i la seva adaptació a les necessitats dels usuaris vetllant per evitar qualsevol situació de discriminació o d’abús.

Davant de tot això, exigim a l’Alcalde i a l’Ajuntament de Terrassa:

PRIMER.- Que faci totes les actuacions necessàries perquè el desnonament de la família de la senyora Herminia Tapia Arariyo, previst per al dia 21 d’octubre de 2021, no es produeixi

SEGON.- Que es doni una solució adequada, racional i equitativa a les dues famílies enfrontades (de forma humiliant en un jutjat) i que puguin accedir en situació de normalitat a una Habitatge Digne, tal com disposen les Declaracions de Drets Humans

TERCER.- Garantir que des dels Serveis Públics de l’Ajuntament de Terrassa no es torni a produir una situació similar que posi en qüestió la professionalitat i el bon treball de la majoria dels seus treballadors i treballadores.

Terrassa 17 d’Octubre de 2021

Espai Drets

Consell d’Entitats de Terrassa

Comissió de Seguiment de la Carta Europea de Drets Humans a la Ciutat

Col·lectiu d’Advocats Espai Humana

Observatori dels Drets Socials de Terrassa

Related Articles

Deixa un comentari