Drets de proximitat: idees per a l’enfortiment de les defensories locals de drets humans a Catalunya

No Comment

Nou estudi sobre el funcionament de sindicatures i defensories locals

Les sindicatures locals de greuges o defensories de drets humans són el principal mecanisme no jurisdiccional de garantia dels drets humans en l’àmbit municipal. Unes institucions que han guanyat rellevància els darrers anys a Catalunya fins al punt que avui en dia, en 44 municipis catalans està funcionant aquesta figura que té la funció de defensar els drets humans de la ciutadania i supervisar l’actuació municipal.

Amb l’objectiu d’analitzar el seu funcionament i d’identificar aspectes per millorar i enfortir el seu paper, l’IDHC, el Grup de Recerca Qualitat Democràtica de la Universitat de Barcelona i el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) han realitzat aquest estudi on s’inclou una serie de recomanacions.

Les sindicatures locals de greuges o defensories de drets humans són el principal mecanisme no jurisdiccional de garantia dels drets humans en l’àmbit municipal. Unes institucions que han guanyat rellevància els darrers anys a Catalunya fins al punt que avui en dia, en 44 municipis catalans està funcionant aquesta figura que té la funció de defensar els drets humans de la ciutadania i supervisar l’actuació municipal.

Amb l’objectiu d’analitzar el seu funcionament i d’identificar aspectes per millorar i enfortir el seu paper, l’IDHC, el Grup de Recerca Qualitat Democràtica de la Universitat de Barcelona i el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) han realitzat aquest estudi on s’inclouen una serie de recomanacions.

El treball de camp dut a terme mitjançant enquestes a més de 30 sindicatures, grups focals i entrevistes a persones vinculades a les institucions de 15 municipis de diferents característiques i indrets del territori català permet analitzar el perfil de la persona titular, el procés d’elecció, els recursos (humans i materials) i el funcionament actual d’aquestes institucions. A partir de la investigació es recomana a les administracions locals diferents accions per dignificar la figura del síndic o síndica, incloure a la societat civil dels diferents municipis en el procés d’elecció, assegurar els recursos materials i humans, garantir la seva independència, i augmentar la pedagogia sobre la seva funció. També s’apunta la importància dels sistemes de recollida de dades que permetin fer una diagnosi de la realitat social del municipi.

A l’estudi s’inclou una revisió de la regulació jurídica de les sindicatures locals i s’apunta que l’actual marc és limitant i cal crear un marc normatiu adaptat a la realitat actual que protegeixi aquestes institucions i reforci i homogeneïtzi els criteris pel seu funcionament.

Podeu consultar l’estudi a: Drets de pròximitat

 

Related Articles

Deixa un comentari