Els equips professionals de serveis socials municipals diuen prou davant la vulneració de drets de la ciutadania!!! (Manifest per uns serveis socials dignes i de qualitat)

No Comment

Manifest per uns serveis socials dignes i de qualitat

Som els equips professionals de diferents àmbits que treballem a l’Àrea d’Acció Social i Cicles de la Vida, conformats pels Serveis Socials d’Atenció Primària així com per diferents Serveis Especialitzats:

-Atenció Social Primària

-Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA)

-Polítiques Socials d’Habitatge: (OFIMAPE,OFIMEH-LL /Ocupacions, Mesa d’Emergència, Servei de Suport a les Comunitats Veïnals)

-Programes i Projectes de Suport a Atenció Primària: (EAS-Equip d’Atenció al Sensellarisme,

-Oficina de prestacions, Equip de Projectes de suport i ETAC – Equip tècnic d’acció comunitària).

ENS MOU…

La nostra vocació de servei públic i professionalitat.

Totes volem contribuir en la millora del benestar de la ciutadania, en el manteniment de la seva autonomia i en el desenvolupament de les seves capacitats personals en un marc de respecte a la seva dignitat.

Els darrers anys hem demostrat amb escreix quin és el nostre compromís amb la ciutadania. Ho vàrem fer durant la crisi financera del 2008, durant la pandèmia sanitària i actualment quan ens trobem amb aquesta nova situació de crisis econòmica, laboral, d’habitatge…

ENS MOBILITZA…

1. L’INCOMPLIMENT CONTINUAT DE LA LLEI 12/2007 d’11 d’octubre DE SERVEIS SOCIALS I DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER ECONÒMIC (2021), APROVAT EN PLE MUNICIPAL I AMB EL QUAL EL GOVERN MUNICIPAL ACTUAL S’HA COMPROMÈS AMB LA CIUTADANIA.

2. LA MANCA DE PREVISIÓ, PLANIFICACIÓ AIXÍ COM LA MALA GESTIÓ DELS RECURSOS TÈCNICS, ECONÒMICS I HUMANS PER TAL D’OFERIR UNS SERVEIS DIGNES I DE QUALITAT.

3. LA MANCA DE TRANSPARÈNCIA, DE COMUNICACIÓ I D’INFORMACIÓ CAP A LA CIUTADANIA IMPLICA VULNERACIÓ DE DRETS I EN RELACIÓ AMB LES PROFESSIONALS LIMITA LA REALITZACIÓ DE LA FEINA TÈCNICA I DE QUALITAT.

4. LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA, COL·LAPSE i LA MANCA DE RECURSOS PER DONAR RESPOSTA EN UN TEMPS ÒPTIM I D’ACORD AMB LES SITUACIONS DE POBRESA I NECESSITATS DE LA CIUTADANIA.

5. ELS RISCOS PSICOSOCIALS QUE ESTEM PATINT LES PROFESSIONALS PER NO PODER DONAR RESPOSTA A LA CIUTADANIA DE LA MANCA DE RECURSOS.

Deixa un comentari