Els síndics i síndiques locals alerten del risc de pèrdua de Drets de la ciutadania arran de la digitalització

No Comment

Un nou informe del FòrumSD adverteix que, malgrat els beneficis que comporta, cal vigilar que procés de digitalització administrativa no generi noves vulnerabilitats i pèrdua de drets de la ciutadania

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) alerta de possibles elements de  vulneració de drets de la ciutadania arran del procés d’implantació de l’administració electrònica i la digitalització d’activitats abans presencials accelerada per la pandèmia de covid-19. És la principal conclusió de l’informe Digitalització i drets de la ciutadania que han elaborat les 47 sindicatures que integrem el FòrumSD després d’analitzar les consultes i queixes rebudes per part de la ciutadania aquests últims mesos.

L’informe es va presentar ahir en un acte a la seu de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix, a Sant Cugat del Vallès amb la presència de Joan Puig, president de l’EMD; Eva Abellan, presidenta del FòrumSD i Síndica de Sabadell; i Lourdes Llorente, tinenta d’alcaldia de Govern Transparència, Participació i Barris de l’Ajuntament de Sant Cugat.

D’acord amb les conclusions de l’informe, el FòrumSD formula un seguit de demandes a les  entitats financeres, les empreses de subministraments, els serveis de Salut, els ajuntaments i els governs supra locals. La principal proposta es dirigeix als legisladors per demanar-los els canvis normatius necessaris per garantir que la creixent digitalització no suposi una pèrdua de drets de la ciutadania i, en aquest sentit, demanen que es garanteixi la possibilitat de realitzar qualsevol tràmit de forma presencial.
Introducció accelerada
Malgrat reconèixer que “és un recurs molt positiu per facilitar tràmits, relació, intercanvi d’informació i tot tipus de serveis”, el Fòrum SD conclou que la màxima problemàtica recau en la introducció accelerada de procediments digitals en les relacions de la ciutadania amb les empreses i institucions. Uns procediments que, segons els síndics, són “excessivament tipificats, poc comprensible pels no experts i limitats per condicionants tecnològics”, cosa que “incrementa la desigualtat i la vulnerabilitat d’alguns usuaris”. En són exemples els serveis d’atenció telefònica automatitzats, el traspàs d’operatives bancàries als caixers automàtics o els formularis que cal omplir per fer tràmits amb l’administració.

En base a tot això, els síndics i síndiques alerten que massa sovint la  digitalització s’ha implantat sense tenir en compte ni les condicions econòmiques ni formatives d’una ciutadania que en la seva majoria no és, encara, nativa digital, cosa que pot crear noves bosses de discriminació per raons geogràfiques, socials o econòmiques. En aquest sentit, les persones grans i les persones amb discapacitat són les que tenen més risc de patir una discriminació digital.

El FòrumSD mostra la seva preocupació perquè la problemàtica s’estén a tots els tràmits quotidians, entre els quals destaquen les entitats bancàries i les empreses de subministrament essencials (electricitat, aigua, telefonia i gas). És a l’administració pública, però, que les solucions són més urgents, segons l’informe. En aquest àmbit, els usuaris subratllen la manca d’atenció personal per a la resolució de dubtes, formularis enrevessats, dificultats per conèixer els tràmits i quan cal fer-los, impossibilitat de correcció d’errades anteriors que a vegades paralitzen prestacions com els ERTO i la impossibilitat d’aconseguir cites, com al SEPE.

L’informe Digitalització i drets de la ciutadania formula, com a conclusions, nou demandes a complir per part de l’administració i les empreses de serveis essencials:

  • Garantir l’atenció presencials als clients de les entitats bancàries, així com caixers automàtics i punts d’atenció suficients a tot arreu.
  • Apostar pels serveis humans d’atenció telefònica i garantir sempre l’opció d’atenció presencial accessible i sense traves.
  • Recuperar la presencialitat als serveis de Salut i assegurar l’atenció als col·lectius exclosos de les vies digitals.
  • Garantir l’existència d’oficines municipals d’atenció ciutadana i la realització de qualsevol tràmit amb l’administració de manera presencial.
  • Dissenyar els tràmits administratius digitals per tal que siguin plenament accessibles, sense necessitats de coneixement, programari o equipament avançats
  • Aplicacions de l’administració electrònica accessibles per a persones amb qualsevol discapacitat.
  • Creació de xarxes de punts wifi gratuïts i de qualitat des dels quals es pugui realitzar qualsevol gestió digital
  • Plantejar correctament el teletreball per garantir els drets laborals sense manllevar drets de la ciutadania,
  • Canvis a la llei 39/2015 per garantir els drets de la ciutadania enfront de la digitalització de l’administració.

Related Articles

Deixa un comentari