Isabel Marquès: “Cal canviar el funcionament actual de la Bústia Ètica de l’Ajuntament”

No Comment
La síndica Isabel Marquès atén consultes al seu despatx. Foto: PV

En funcionament des del passat 2 de novembre, la Bústia Ètica de l’Ajuntament de Terrassa és un sistema mitjançant el qual la ciutadania pot denunciar de forma anònima l’incompliment del Codi Ètic de Conducta del consistori i del seu sector institucional. Aprovat el 28 de març del 2019 pel Ple municipal, ja ha produït bastant soroll, sobretot pel cas de la denúncia contra la regidora de Cultura Rosa Boladeras.

Pep Valenzuela

A banda aquest cas, el balanç del seu funcionament és «polèmic», segons ha comentat la responsable de la gestió de la bústia, Isabel Marquès, que al mateix temps és Síndica de Greuges. Marquès explica que presenta un petit informe trimestral del seu funcionament. «Crec que no ha funcionat com hauria de ser», afirma en declaracions a Malarrassa. Afegeix que, d’altra banda, la càrrega de treball supera el que una persona sola pot fer, «a la Sindicatura ja tinc prou feina, no es pot anar més enllà, per més bona voluntat que tinguis».

Segons la responsable de la bústia, han entrat molts temes que no tenen res a veure amb els objectius de la bústia, per exemple, queixes sobre contenidors bruts i altres problemes. Segurament, considera Marquès, perquè «falta més informació i més efectiva a la ciutadania». En tot cas, encara que fossin objecte d’aquesta bústia, assegura la responsable, les queixes s’han comunicat als departaments corresponents, «perquè crec que hem de donar resposta».

Les persones a qui el Codi Ètic és aplicable, d’acord amb l’article 3 d’aquest, són:

a) Els membres de la Corporació municipal, en la seva condició de representants electes.

b) El personal eventual que ocupi càrrecs de confiança o d’assessorament especial.

c) El personal directiu que ocupa els llocs de treball de Direcció d’Àrea, Cap de Gabinet d’Alcaldia,

Gerència de les societats municipals i entitats públiques empresarials i Direcció de Serveis.

d) Els titulars o membres dels òrgans de govern i càrrecs directius dels organismes autònoms, entitats públiques empresarials locals i societats mercantils locals amb capital social íntegrament públic.

Un cop rebuda la denúncia, la responsable investiga si el càrrec denunciat ha incomplert el Codi i elabora un informe pericial. «Clar que per presentar la denúncia», afegeix Marquès, «cal conèixer el contingut del Codi». Aquest es pot llegir i descarregar tant de la web de l’Ajuntament com la de la Sindicatura de Greuges. «Això, però, és insuficient de cara a molta gent. Cal informar més i millor», sentencia la responsable.

Un altre problema, tot i la bona voluntat d’inici per totes parts, va ser el nomenament com a gestora de bústia de la també Síndica de Greuges. «Després d’aquests mesos d’experiència, crec que no és bo que sigui la mateixa persona la cap de la Sindicatura i la de gestió de la Bústia, i que es barregin les dues funcions», assegura Marquès. Considera que no ajuda a cap de les dues institucions, i sobretot que «trobar-se enmig de les polèmiques entre partits pot malmetre la institució de la Sindicatura».

La càrrega de treball que suposa la Bústia Ètica supera el que una persona sola pot fer, afirma la Síndica

Isabel Marquès proposa com a model el de l’Ajuntament de Barcelona, on la gestió de la bústia ètica la realitza un Comitè d’Ètica format per ciutadania i persones expertes en els diferents temes relacionats amb el tema en qüestió.

Pel que fa al cas de la regidora contra la qual es va fer una denúncia, la responsable informa que va fer l’informe intern corresponent, contrastant els fets amb l’articulat del Codi, perquè s’ho estudiés després Comissió de Garantia i Seguiment del Codi. «La funció que he fet és de peritatge, no tinc poder de sentenciar l’acció, només comprovar, amb el Codi Ètic a la mà, si hi ha conflicte entre l’acció denunciada i algun article del mateix», després decideix la dita Comissió.

Marquès proposa com a model el de l’Ajuntament de Barcelona, on la gestió de la Bústia la realitza un Comitè format per ciutadania i persones expertes

En aquest cas, a més, l’informe va ser revisat pel Secretari de l’Ajuntament, qui va considerar que tenia bastanta raó, explica Marquès; a més, donades les circumstàncies, el va compartir amb alguns advocats i amb el Síndic de Catalunya, que també van avalar la correcció d’aquest.

«M’he trobat en una situació molt incòmoda, fins i tot he estat acusada de culpabilitzar i atacar», informa la Síndica, tot afegint que al setembre demanarà als regidors i regidores responsables de la bústia parlar del futur d’aquesta i prendre les decisions pertinents.

Related Articles

Deixa un comentari