La CONFAVC recolza la ILP per la RegularitzacióJA per a donar drets a mig milió de persones migrants

No Comment

Confavc

Amb l’horitzó que prop de mig milió de persones migrants – de les quals 1 de cada 3 són menors d’edat- aconseguint així un permís de residència i de treball que milloraria significativament les seves vides i el de les seves famílies, i per tant, la seva qualitat de vida, la CONFAVC recolza la campanya de recollida de signatures per la Iniciativa Legislativa Popular Regularització JA; una realitat que ja estan fent algunes entitats veïnals.

Aquesta proposta de llei s’emmarca en la legislació nacional i s’inspira en els pactes i tractats internacionals de què forma part Espanya i s’empara entre altres disposicions, a l’ article 31.3 de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, modificada per la Llei Orgànica 8/2000, que determina que: “L’Administració podrà concedir una autorització de residència temporal per situació d’arrelament, així com per raons humanitàries, de col·laboració amb la Justícia o altres circumstàncies excepcionals que es determinin reglamentàriament”.

Moltes entitats de l’estat espanyol – entre elles moltes entitats veïnals- s’han adherit a la campanya recollint signatures de majors d’edat amb DNI espanyol. Tal com determina el marc legal, en calen més de mig milió perquè el 23 de setembre vinent  aquesta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pugui entrar al debat parlamentari al Congrés de Diputats de Madrid.

El fet que més de 500.000 persones es troben en situació administrativa irregular al territori de l’estat espanyol provoca unes condicions indignes de vida d’aquestes persones i de les seves famílies, patint en molts casos condicions infrahumanes d’accés al treball, a l’habitatge, a l’educació dels seus fills i filles, entre altres àmbits de la vida, sumant-se a l’agreujant que moltes vegades, aquestes situacions dures condueixen a aquestes persones en situació irregular a delinquir per a poder sobreviure.

Sumeu-vos a la recollida de signatures! 

Si una entitat està interessada a recollir signatures, podeu sol·licitar els fulls de signatures a Reguya.wikizens.com  i te’ls enviaran a casa a el mateix dia que ho sol·licitis (Correus pot trigar a lliurar-te-les entre 2 i 10 dies).

Igualment, per a sol·licitar l’adhesió a la campanya o fulls per a recollir signatures, us podeu comunicar amb el whatsapp: 671 30 59 19 o si no n’hi ha l’email: marc.osorio.ritter@gmail.com

Recordeu que les signatures han de ser als plecs en paper segellats per la Junta Electoral Central. No serveixen còpies o fotocòpies! Per això és indispensable perlar amb les entitats promotores d’aquesta ILP.

Qui pot recollir firmes?

Recordeu que demanar firmes ho pot fer qualsevol persona, sense importar nacionalitat ni documentació. Però a l’hora de signar NOMÉS ho poden fer les persones majors de 18 anys.anys (o que els compleixin abans del 23/09/2022)  de nacionalitat espanyola. A causa del marc legislatiu les persones amb NIE o passaport d’un altre país NO poden signar.

On es recullen signatures a Catalunya?
Per  a divulgar entre les persones associades de la vostra entitat on anar a signar, en aquest mapa trobareu els llocs on es recullen signatures.

Related Articles

Deixa un comentari