L’associació veïnal de Ca n’Anglada denuncia: Amb aquest govern, la taula pel futur de ca n’Anglada 2030 “no té futur!”

No Comment

L’associació veïnal del barri de Ca n’Anglada tornava, el passat 21 d’octubre, a denunciar la inacció del govern local en relació als problemes generals i específics d’aquesta zona de la ciutat. Recorden que la gravetat de la situació, des de fa anys, va portar a constituir l’anomenada Taular de Futur de Ca n’Anglada 2030, una proposta amb participació de l’Administració i les entitats del barri que, però, en aquest punt, denuncia l’entitat veïnal, «no té futur!».

En el comunicat del dia 21, l’associació informa que va «presentar al·legacions als pressupostos d’exercicis passats per a dotar d’una partida específica als projectes proposats per l’Associació. Lamentablement aquestes al·legacions van ser desestimades per l’equip de govern. Això posa de relleu que l’ajuntament no es pren seriosament la Taula. Els projectes que va presentar la nostra entitat i que es van aprovar per totes les entitats de la Taula, segueixen estancats després de tres anys, és força decebedor.»

En aquests moment, l’entitat cerca suports dels grups polítics municipals per a aquesta proposta d’ «assignar un pressupost a la Taula del futur de Ca n’Anglada 2030.

Text íntegre de l’Associació de Veïns de Ca n’Anglada:

Després de diversos anys de funcionament de “La Taula del futur de Ca n´Anglada 2030” la Associació de Veïns de Ca n´Anglada constata que… ¡La Taula no té futur!

A causa dels següents motius:

• L’equip de govern d’aquesta ciutat ha estat incapaç de donar a la Taula la importància que mereix com a eina per a la millora de la convivència en el barri.

• L’equip de govern i l’oposició segueixen sense entendre que els projectes de la Taula han de dur-se a terme segons una metodologia de treball establerta. Portem ja moltes reunions de la Taula i cadascuna és més decebedora que l’anterior.

• No se’ns dóna la documentació necessària sobre els treballs que es fan, només ens informen.

• Els projectes proposats per l’Associació de Veïns de Ca n´Anglada no s’estan duent a terme segons l’aprovat en les reunions de la Taula. No entenem per què els compromisos adquirits en reunions i comissions de treball no es volen dur a terme i el més greu, ningú denuncia aquest fet.

• Tampoc entenem per què la Taula segueix sense una dotació econòmica per emprendre els projectes proposats per la Associació i en canvi es destinen recursos a projectes que no han passat per la Taula, com és el cas del projecte de la Diputació, que per cert, l’administració hauria de tenir més sensibilitat amb les entitats que treballen en el barri, com a mínim per a informar-los. Hem demanat una reunió (ref. 894296) amb el responsable Sr. Noel Duque i després d’un mes, encara no tenim cap resposta.

• Constatem, finalment, que la situació en el barri de Ca n´Anglada, lluny de millorar, es degrada mes a mes. Els veïns del barri no tenen la impressió que aquest equip de govern està fent gens útil per a resoldre els problemes d’incivisme, inseguretat o de convivència que estan en boca de qualsevol persona que viu aquí. Què més ha de passar perquè aquest ajuntament s’adoni de la responsabilitat que tenen amb aquest barri?

L´Associació de Veïns de Ca n´Anglada va presentar al·legacions als pressupostos d’exercicis passats per a dotar d’una partida específica als projectes proposats per l’Associació. Lamentablement aquestes al·legacions van ser desestimades per l’equip de govern. Això posa de relleu que l’ajuntament no es pren seriosament la Taula. Els projectes que va presentar la nostra entitat i que es van aprovar per totes les entitats de la Taula, segueixen estancats després de tres anys, és força decebedor.

Sense recursos que els sustentin els projectes del Pla de Futur Ca n´Anglada 2030 haurà estat un fracàs, tant per al govern, com per als veïns.

Els recordem que la Taula és un compromís que es va adquirir en el ple amb el suport de tots els grups polítics, a causa de la situació de degradació que venim patint des de fa anys. Demanem als partits polítics del Ple, responsabilitat política envers els seus ciutadans i amb les entitats que els representen, els compromisos polítics han de ser una prioritat en el govern, no es pot mirar cap a un altre costat quan els ciutadans demanden actuacions urgents sobre la situació del barri, demanem que s’actuïn amb la màxima celeritat sobre els problemes que tenim i la Taula és l’eina.

En el ple del 19 juliol 2019 el Sr. Miquel Samper ja apel·lava a la responsabilitat del govern municipal, dient que s’ha de donar compliment a la proposta de resolució de la Taula.

En el ple de febrer del 2020, el Sr. David Aguinaga va fer unes declaracions premonitòries on deia “No sabem on estem”.

El Sr. Isaac Albert (Tinent-Alcalde) en el ple de juny del 2018, va pronunciar una frase molt reveladora “El futur no s’escriu ni es pronostica, es construeix dia a dia i a més el futur es fa visible en el present; amb el que tenim”.

¡Canviem el present de Ca n’Anglada, per construir el futur que els veïns mereixen!

Per tot l’anterior demanem coherència als grups municipals de l’ajuntament de Terrassa que defensin la inclusió d’una partida pressupostària específica en els pressupostos de 2022 destinada a dur a terme els projectes aprovats en la Taula.

No ens val que se’ns digui que aquests projectes compten amb la dotació pròpia del servei corresponent, perquè els projectes de la Taula no són els projectes municipals. Els projectes de la Taula tenen una singularitat en tractar-se de propostes sorgides des del món associatiu i, encara que es duguin a terme amb equips municipals, no poden quedar diluïts entre altres accions que l’ajuntament està duent a terme amb recursos propis o aliens.

Agraïm per endavant l’atenció i col·laboració de tots que sens dubte per a nosaltres és molt important i necessària. Moltes gràcies.

Atentament. Associació de veïns de Ca n’Anglada. Dijous 21 d’octubre de 2021

Related Articles

Deixa un comentari