L’OAT lamenta el cobrament per part de Mina del manteniment dels comptadors d’aigua

No Comment

LObservatori de l’Aigua de Terrassa (OAT) ha mostrat en un comunicat la seva sorpresa i indignació per la carta i el rebut que dies enrere va enviar Mina als seus clients, en concepte de la conservació i manteniment de comptadors, que són propietat del client o en règim de lloguer. Aquests cobraments s’han facturat mitjançant Servaigua, una altra empresa del Grup Mina. 

“Ha faltat l’oportuna informació a les persones usuàries del servei per part de l’Administració local”, diu el comunicat de l’OAT, que assenyala que l’Ajuntament, com a titular del servei mitjançant l’empresa pública Taigua, “hauria d’haver explicat amb una carta personalitzada el detall dels diferents contractes amb Mina i la seva durada, com és el cas de la gestió dels comptadors fins que Taigua es fes càrrec d’aquest servei”.

Donat que l’empresa pública Taigua no se n’ha fet càrrec del manteniment dels comptadors, es va convocar una reunió el mes de març del 2022, relata lOAT, amb assistència de l’Administració Local, Taigua, la FAVT, AV Segle XX, MPATSA (Mina) i OAT, per tal que Mina elaborés un nou comunicat més clarificador. La sorpresa, que “Mina, tres mesos més tard, sense cap interlocució amb l’Administració local, va fer un primer lliurament de forma unilateral d’unes 20.000 factures amb un contingut que trobem amenaçador i fora de lloc”, lamenta l’OAT. Tot plegat malgrat que en una reunió prèvia, es va informar a Mina que amb la nova legislació no era possible que aquesta continués cobrant la quota pel manteniment dels comptadors, i després que l’empresa es comprometés a enviar un esborrany a l’Administració local que recollís aquesta explicació. 

Posteriorment, diu el relat de l’OAT, se li va demanar a Mina “taxativament que s’aturés l’enviament de més cartes i factures fins que es corregissin tots els errors detectats”. 

Recomanacions de l’OAT 

L’OAT recomana a les persones usuàries que abans de donar la seva conformitat a qualsevol nou contracte sobre gestió de comptadors amb Mina, es tingui en compte que, segons la nova normativa, la gestió de comptadors passa de ser obligatòria a opcional. Això sí, en el cas de no voler continuar pagant aquest concepte de gestió de comptadors, haurà de comunicar la seva renúncia a Mina amb una antelació de 15 dies a la seva data de cobrament. L’OAT també diu que el comptador s’haurà de canviar obligatòriament al final de la seva vida útil de 12 anys o per mal funcionament.

«Qüestions que ens podem plantejar com a persones usuàries»

Com puc saber l’antiguitat del meu comptador? S’hauria de demanar a Mina que incorporés a la seva factura el número d’aparell i la data d’instal·lació.

Com podem saber si tenim un comptador en propietat o en règim de lloguer? En cas de no tenir el contracte a mà, s’hauria de demanar a Mina una còpia.

Què he de fer si durant més de 12 anys he anat pagant aquest contracte de gestió o lloguer de comptadors i no me l’han substutuït? Doncs s’hauria de reclamar a Mina el compliment de les seves obligacions contractuals per tal que el substituïssin per un de nou sense cap cost.

Un cop substituït el comptador, la persona que en fa ús quedaria obligada a continuar pagant la tarifa anual a Mina del nou contracte de gestió o lloguer del comptador? La resposta és “no”. És una decisió voluntària i personal. Recordar que “L’obligació de gestió que assumeix la Societat s’entén per temps indefinit, però podrà acabar a voluntat de qualsevol de les dues parts, si es denuncia amb 15 dies d’antelació.”i Recentment, Mina ha tornat a enviar factures de ges􀆟ó de comptadors de l’any 2022.

S’ha de pagar? L’OAT, aconsella fer-la efectiva, ja que han transcorregut tres trimestres del contracte actual.

Finalment, l’Observatori de l’Aigua de Terrassa assegura que els comptadors són part intrínseca al sistema d’abastament d’aigua i, per tant, ha de ser assumit per Taigua. “Desitgem que a principis de l’any 2023, Taigua i l’Administració Local facin efectiva la incorporació de comptadors com a nou servei dins de la tarifa i dins de la factura de l’aigua”, diu l’OAT, un procés que s’ha de fer amb una campanya informativa que arribi a totes les persones usuàries del servei, “sense més sorpreses ni costos addicionals”.

Deixa un comentari