Programació del III Congrés de Drets Humans del Consell de l’Advocacia Catalana, 1 i 2 març

No Comment

Amb la voluntat de donar eines pràctiques a l’advocacia i a la societat en general per exigir als jutjats el compliments efectiu dels drets que li són reconeguts. Per tant, dirigit especialment a l’advocacia, però obert a altres professionals i entitats de la societat civil que puguin estar-hi interessades, els propers 1 i 2 de març es celebrarà a Terrassa el III Congrés de Drets Humans de l’Advocacia Catalana.

En el programa d’activitats destaquen les següents sessions i tallers:

Elaboració d’un manual d’eines pràctiques en la defensa del drets socials:

En el Congrés es presentarà una guia per a l’advocacia sobre com fer efectiu el compliment dels DESCA als jutjats.

Estructura del Congrés (1 i 2 de març 2018 a Terrassa):

En quant a l’estructura del Congrés, es proposa fer una primera ponència del Sr. Mikel Mancisidor, Membre del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides que tractarà la justiciabilitat dels DESC a nivell internacional. En segon lloc, es planteja realitzar una taula rodona orientada a explicar quina és al situació actual en relació a les garanties dels drets socials i perquè es considera la justiciabilitat com una garantia. Finalment la resta del congrés es dedicarà a tractar la justiciabilitat de diferents drets amb 8 tallers pràctics.

Continguts dels tallers del Congrés

Dijous 1 tarda:

Taller 1

La justiciabilitat del dret a un medi ambient adequat: la litigació climàtica

A càrrec del Sr. Jordi Jària Manzano, professor agregat Serra Húnter de dret constitucional i ambiental a la Universitat Rovira i Virgili, i investigador del Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT).

La crisi ambiental iniciada a final dels anys seixanta ha anat evolucionant fins al moment present per arribar a la preocupació pel canvi climàtic com a centre de gravetat. És evident que la seva relació amb els drets humans ha fet augmentar la litigació climàtica en els últims anys en diversos llocs del planeta.

L’objectiu del taller és fer una presentació teòrica general sobre la problemàtica del canvi climàtic i el seu règim jurídic, per analitzar després dos dels casos més destacats en relació amb la litigació climàtica, a saber, el cas Urgenda, als Països Baixos, i el cas Juliana, als Estats Units. D’acord amb les conclusions obtingudes d’aquesta anàlisi, es tracta de veure les possibilitats de desplegar la litigació climàtica en el context jurídic de Catalunya, tenint en compte tant l’estructura processal com el dret substantiu aplicable.

Taller 2:

La justiciabilitat al dret a l’habitatge i als subministraments bàsics

A càrrec de la Sra. d’Irene Escorihuela, Directora de l’Observatori DESC

El dret a un habitatge adequat és un dret social de referència ja que és al voltant de l’habitatge que es configuren molts altres drets.

L’objectiu d’aquest taller és veure a partir de casos pràctics quines estratègies de defensa d’aquest dret es poden utilitzar a partir de les resolucions d’organismes internacionals de Nacions Unides, de les mesures que acorda el Tribunal Europeu de Drets Humans i les decisions Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Però també veure quines possibilitats de defensa d’aquest dret proveeixen les lleis catalanes com la llei 18/2007, del 28 de desembre del Dret a l’Habitatge de Catalunya (LDHC), la llei 24/2015 de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica o la llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial.

Taller 3:

Dret a una Renda Garantida Ciutadana

A càrrec del Sr. Sixte Garganté, professor de Dret del Treball de la Universitat Pompeu Fabra i portaveu de la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular per a una Renda Garantida de Ciutadania.

Sr. Josep Vidal i Fàbrega, Director General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa de la Generalitat de Catalunya

El Parlament de Catalunya va aprovar el juliol 2017 la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la Renda Garantida de Ciutadania un dret subjectiu que és podria considerar el dret social més important dels últims anys. La implementació de la Renda Garantida serà efectiva a partir del 15 de setembre i l’objectiu del taller és explicar no només quines en poden ser les persones beneficiàries i els requisits d’accés sinó també quines actuacions de control i seguiment es faran per garantir la seva implementació tant a nivell de l’Administració com les possibles actuacions des de l’advocacia per assegurar la seva efectivitat.

Taller 4:

La justiciabilitat al dret a la salut:

Presentació a càrrec de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa, intervenen:

Sr. José Sánchez Moreno, advocat del Dr. Galiñanes, excap de Cirurgia Cardiovascular de l’hospital Vall d’Hebron

Sra. Ana Homet, advocada experta en estrangeria i membre de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya –PASUCAT.

El dret a la salut s’ha d’entendre només com el dret a estar sa, sinó com la possibilitat de gaudir d’un ventall de facilitats, béns, serveis i condicions necessàries per assolir el més alt nivell possible de salut. L’objectiu d’aquest taller es tractar el dret de l’accés a la salut des de la perspectiva dels drets dels i les pacients a gaudir d’un servei de qualitat i en funció de les seves necessitats.

També s’abordarà el dret de les persones en situació administrativa irregular de gaudir dels serveis sanitaris. Aquestes dues perspectives es tractaran a partir de casos reals que els dos lletrats presentaran.

Tallers divendres 2 matí:

Taller 5:

Destapem el bullying

A càrrec de la Sra. Emilie Rivas de “Save the Children” i el Sr. Joan L. Cardona Ibañez, Jurista i president d’ AMPA

L’educació és un dret fonamental que està garantit pels poders públics, però no sempre els titulars del dret, que són els infants, el poden exercir amb plenitud i respecte a la seva dignitat.

En ocasions, l’escola pot convertir-se en un infern, tant per culpa d’altres nens i nenes, com també del sistema. El bullying és crueltat i brutalitat, però també és intimidació i burla, qualsevol nen o nena el pot patir.

Aquest taller té per objectiu tractar el tema del bullying des de dues vessants: l’assetjament i el maltractament psicològic exercit per part del alumnes però també introduint un aspecte menys conegut però també real com el maltractament psicològic per part de mestres. El taller ens servirà per posar el tema sobre la taula a partir de casos reals que han donat lloc a l’obertura d’expedients. Aprendrem a denunciar-los, a saber quines proves hem de recopilar, quin procediment hem de seguir i quina resposta podem esperar de l’Administració.

Taller 6:

Dret a la protecció de la família i a la conciliació

A Càrrec del Sr. Carles Villagrasa, Doctor en dret, prof. Titular de Drets Civil i Dret de Família de la UB. Contingut: pendent

Taller 7:

Dret al treball i a les prestacions a la seguretat social

A càrrec

Sr. Xavier Gonzàlez de Rivera Serra, magistrat del Jutjat Social núm. 3 de Barcelona.

Sra. Anna Maria Vidal Cardona, advocada i Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona.

Hi ha autors que, no sense raó, afirmen que cal començar a pensar en drets socials al marge de la posició de treballador assalariat que ocupa el seu titular en tant que cal donar resposta als problemes que plantegen grans col·lectius situats fora o al marge de les relacions laborals enteses com a mecanismes de distribució de la riquesa.

Sense perjudici però de la necessària correlació entre tots els drets socials i la transversalitat que la seva defensa demanda per a la seva garantia, el dret al treball i a les prestacions de la seguretat social segueixen conformant un punt de partida bàsic i fonamental sense el que difícilment es pot avançar en la conquesta de la resta.

El taller que ens hem plantejat no pretén fer una anàlisi global de tots els drets que entren en joc en les relacions laborals perquè seria una tasca impossible, per això ens hem centrat en la 4

lluita pel manteniment del lloc de feina amb la defensa de la nul·litat de l’acomiadament sense causa i pel manteniment del dret a les prestacions socials en casos de pèrdues sobrevingudes de permisos de treball i de residència en persones estrangeres.

Taller 8:

Dret d’accés a la cultura

Hi intervenen:

Sr. Josep Jover Padró, advocat especialitzat en Propietat intel·lectual i drets d’autor, va portar la causa contra SGAE.

Sra. Bel Olid, escriptora, traductora ,professora i presidenta i presidenta de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

Sra. Rosa Ana Alija Fernàndez, Doctora en Dret i Diplomada en Estudis Internacionals Avançats.

En el taller a partir d’experiències reals i pràctiques en litigis, abordarà temes com la gestió cultural i patrimonial actual i el seu compliment amb el criteri de no discriminació individual i col·lectiva, l’empoderament i participació de la ciutadania. També es tractaran altres temes com els recursos destinats a la cultura, la identitat cultural i grupal i l seva privatització o patrimonialitazció.

Related Articles

Deixa un comentari