Crida a la protecció del bosc de Ribera del Torrent de la Font del Pont, a Sant Quirze del Vallès

No Comment

Les entitats ADENC i Sant Quirze del Vallès Natura «molt preocupades» per la intervenció que l’Ajuntament De Sant Quirze del Vallès de plantejar fer un Parc en el Torrent del Passeig del Pont prop del nucli urbà, consideren que «la paraula PARC no dona dret a tot, la paraula correcta es Bosc fluvial del Torrent de la Font del Pont».

La consideració de parc, subratllen les entitats en un comunicat fet públic el passat 18 de juny, «és un concepte antropocèntric, a la fauna i la vegetació no els aporta gran cosa, cal fer una reflexió sobre els límits d’humanitzar tota la natura». Les entitats que lluiten per la preservació del medi ambient afirmen: «si es considera que tot va bé, llavors no hi ha gaire a discutir, fem camins per bicicletes, motos i vianants».

El Torrent de la Font del Pont, informen, és un espai natural amb gran biodiversitat d’avifauna, amb presència d’ocells com el Oriol, del Picotec, del Xot/mussol, del Picasoques blau, el Raspinell, el Colltort, i el Ratpenat comú/pipistrel·la comunaç i la pipistrel.la nana (Pipistrellus pygmaeus), grans devoradors de mosquits (3000/dia) en no tenir gaire accessibilitat de persones i això afavoreix la seva preservació i potent biodiversitat com espai de nidificació i de pol·linització, i com un bon connector de fauna i una cel·la de tranquil·litat de l’avifauna de la Via Verda Collserola-Sant Llorenç.

Espècies presents al Torrent de la Font del Pont
– Oriol /oriolus oriolus.
– Xot/ otus scops
– Pica-soques blau / sitta europaea
– Picotet / dendrocopus minor
– Rossinyol / Luscinia megarbynchos
– Colltort /Jynx torquilla
-Ratpenat comú/pipistrel.la comuna (Pipistrellus pipistrellus)
-Pipistrel·la nana (Pipistrellus pygmaeus)

En fer aquestes consideracions i presentar els arguments, les entitats demanem a l’Ajuntament de Sant Quirze que, previ a tota actuació, sol·liciti un Informe Ambiental de tota la biodiversitat de Fauna i de Vegetació, valorant si hi ha espècies protegides com a condició per actuar en el torrent, i que es traslladi cautelarment a l’OTAAA-Oficina territorial d’Actuació i Avaluació Ambiental de la Generalitat de Catalunya per a la seva avaluació.

El Bosc de Ribera del Torrent de la Font del Pont, defensen, «ha de ser un espai d’educació ambiental de guaita i d’observació, no d’accés ni de passeig, d’estassada i d’enjardinament i de facilitar d’accés dins el torrent». Es tracta, argumenten, de fer un Projecte Ambiental de «reconeixement de la natura, no d’una intervenció humana pel gaudi i passeig, bicicletes i caminar, hi ha altres espais sobrants del terme municipal molt consolidats».

D’altra banda, afegeixen ADENC i Sant Quirze del Vallès Natura, «no es poden fer actuacions en període anual de nidificació que disminueixin la biodiversitat, estem en alerta climàtica i ambiental, cal posar el termòmetre a la nostra feina». A més, perquè, en un context de «descens de la biodiversitat brutal, no podem posar l’escolaritat i l’aprenentatge i l’AFA com excusa per intervenir en la natura. Hem de posar el principi de sospita sobre tot tipus d’intervencions pretesament socials i de lleure que es fan a la “casa dels animals i les bèsties”, perquè costa tant entendre aquesta situació a les administracions, les mateixes administracions estan destruint el medi natural. Cal respectar els espais de l’alteritat de la natura, la casa dels animals i de la biofauna.»

Related Articles

Deixa un comentari