El Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació reclama educadors socials a les escoles

No Comment

La suspensió de l’activitat lectiva presencial durant el darrer trimestre del curs 2019-2020 i la crisi derivada de la covid-19, han tingut efectes negatius sobre l’exercici del dret a l’educació, especialment per als infants i joves procedents d’entorns socialment més vulnerables.

Durant el curs 2020-2021 el Departament d’Educació va desplegar el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives (PMOE), una mesura extraordinària per pal·liar els efectes derivats de l’emergència educativa. Dins del PMOE, el Departament va incloure 75 educadors socials als centres educatius d’alta i màxima complexitat de Catalunya, on es concentren bona part de l’alumnat amb necessitats educatives de suport especial per la seva condició de vulnerabilitat socioeconòmica.

Per al pròxim curs 2022-2023 no se sap si aquests professionals podran o no continuar amb la seva tasca. Cal recordar que la figura de l’educador social integrat a l’escola és una realitat a altres comunitats autònomes de l’Estat i a altres països d’Europa. També és un model finançat per alguns ajuntaments catalans.

Durant aquests dos cursos les famílies del centres d’alta i màxima complexitat s’ha constatat com la figura de l’educador social és clau per a la millora d’oportunitats educatives en l’alumnat, especialment dels que provenen d’entorns socioeconòmics més complexes.

La recerca demostra que la participació de les famílies en l’educació és essencial per al desenvolupament socioemocional dels infants i dels joves, per al seu l’èxit acadèmic i per tal d’evitar l’absentisme escolar o les conductes delictives i reduir l’abandonament prematur. Per acomplir aquest propòsit, els centres educatius necessiten perfils professionals variats i complementaris que permetin posar la mirada en l’entorn de l’infant/jove més enllà de l’escola, com fan les educadores socials.

En aquests dos anys, i en especial a aquest últim curs 2021-2022 en el que les mesures anticovid s’han anat relaxant, s’ha vist com els educadors socials dels centres s’han implicat en l’establiment de vincles amb les famílies, fet que ha millorat la confiança entre famílies i escola. El seu punt de vista més holístic i no tant centrat en l’àmbit acadèmic, millora la participació en xarxes externes a l’escola, esdevenint nexe d’unió amb altres agents que permeten atendre als infants/joves més enllà de l’horari lectiu. Igualment, s’ha pogut comprovar com els educadors socials han contribuït de manera essencial a la millora de la convivència a les aules. Han esdevingut la figura de referència tant per als alumnes com per als docents per intervenir en processos de mediació i gestió de conflictes, a més de fer un acompanyament emocional.

En definitiva, les famílies del Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació consideren que la figura de l’educador social és imprescindible per poder avançar cap a l’equitat educativa i reclamen al Departament d’Educació, no només la continuació dels 75 professionals, sinó la incorporació institucional i plena als centres educatius de les educadores socials.

Related Articles

Deixa un comentari