El protocol de l’Advocacia de Catalunya per a l’assistència immediata a víctimes de violència masclista, vigent des de juny del 2021

No Comment

Des del mes de juny de 2021 a tot Catalunya, i per tant a Terrassa també, es troba activat el Protocol dels Col·legis de l’Advocacia de Catalunya per a l’assistència immediata a les víctimes de violència masclista. Aquest protocol estableix les mesures i garanties per a què l’assistència a les víctimes de violència masclista es produeixi sempre en el moment inicial de la denúncia, havent els cossos policials (Mossos d’Esquadra) de requerir al col·legi d’advocats la presència d’un lletrat per garantir aquesta assistència lletrada des del moment inicial que la víctima decideix interposar una denúncia.

Des d’aleshores, i durant el segon semestre de 2021 i el primer semestre de 2022, al Partit Judicial de Terrassa-Rubí s’ha produit un 72,37% d’activació de l’assistència d’Advocades i Advocats del torn d’ofici a les víctimes de violència masclista quan han anat a comissaria a interposar una denúncia. Aquest percentatge s’ha de posar en relació amb l’activació de les assistències en els mateixos casos abans de l’existència del protocol, que a Terrassa era només d’un 36,59%.

Els percentatges s’obtenen tenint en compte tots els atestats tramitats per Mossos d’Esquadra dels partit judicials de Terrassa i Rubí, és a dir, que inclouen el percentatge de víctimes que malgrat manifestar que volen denunciar, finalment no ho fan, així com altres causes.

Aquestes dades evidencien que l’Advocacia de Terrassa està compromesa en la protecció de les víctimes des de el moment inicial en el qual aquestes víctimes decideixen interposar una denúncia per violència masclista i, per això, la intervenció i assistència lletrada es produeix de forma quasi immediata, en el termini màxim d’una (1) hora, en que la víctima demana ser assistida per un/a Advocat/ada.

Manifest de l’Advocacia pel Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència Contra la Dona

Llaç violeta contra violència de gènereAmb motiu del Dia Internacional d’Eliminació de Violència Contra la Dona, el Consejo General de la Abogacía Española, a través de la seva Subcomissió de Violència sobre la Dona manifesta el rebuig més absolut i condemna davant qualsevol tipus de violència exercida sobre les dones i fills i filles menors de naturalesa física, sexual, psicològica o econòmica, incloses les amenaces de realitzar aquests actes, la coacció o la privació arbitrària de llibertat, a la vida pública o privada. 38 dones assassinades per les parelles o exparelles l’any 2022 i 1171 des de l’any 2003 són xifres inassumibles en una societat democràtica.

La Constitució Espanyola garanteix a l’article 14 la igualtat de gènere i és un dret fonamental consagrat pels principals tractats internacionals de drets humans: des de la Declaració Universal de Drets Humans fins a la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona ( CEDAW 1979) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides (Agenda 2030) i que al nostre país es desenvolupa entre altres normes, a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere i més recentment a la Llei Orgànica 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual.

La violència de gènere és l’expressió més gran de la desigualtat i de discriminació de les dones, tal com ha assenyalat el Tribunal Europeu de Drets Humans. La Abogacía Española renova el seu demostrat compromís de col·laboració i impuls d’estratègies encaminades a eliminar aquesta xacra social i coadjuven a garantir els drets de les dones, la igualtat real, la protecció de les víctimes, dels seus fills i filles i del seu entorn.

Més de 20.000 advocats i advocades dels 83 col·legis de l’Advocacia d’Espanya, amb una formació especialitzada i continuada, assisteixen cada dia les dones víctimes de violència de gènere i violència sexual, especialment a partir de la Llei Orgànica 10/2022 de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, a tot el territori de l’Estat.

Els darrers canvis legislatius reforcen la reivindicació de la Abogacía Española que insistix en la necessitat d’adequar la legislació i acollir definitivament els avenços que en aquesta matèria conté el Conveni d’Istanbul, i així com un desenvolupament ple del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, i de manera especial, establint-se el caràcter preceptiu de lassistència lletrada amb caràcter previ a la interposició de la denúncia.

Les dones víctimes de violència de gènere han d’enfortir la confiança i saber que tenen una advocacia compromesa i formada per obtenir la millor resposta judicial per part dels Jutjats i Tribunals.

La violència de gènere és un problema que afecta la societat a la seva integritat, i requereix solucions transversals per a la consecució d’una societat igualitària i lliure de violència de gènere.

Related Articles

Deixa un comentari