La demanda per instal·lar plaques fotovoltaiques d’autoconsum creix un 150% en un any

No Comment

Al llarg de l’any 2021, l’Ajuntament de Terrassa ha tramitat 197 expedients.


L’interès de la ciutadania i del sector empresarial per tenir instal·lacions d’aprofitament d’energia solar creix, i l’evolució del nombre de llicències urbanístiques així ho reflecteix, amb un total de 197 expedients tramitats al llarg de l’any 2021. L’increment respecte al 2020, quan es van presentar 77, és del 155%. Aquest increment encara és més gran si el comparem amb l’any 2019, quan es van presentar 41. De les dades de l’any passat, destaca l’increment experimentat en els dos darrers mesos de l’any amb un augment del 64% entre octubre i desembre.

El gruix de les peticions per a instal·lacions són per a habitatges unifamiliars i bifamiliars, 164; mentre que només cinc ho són per a edificis plurifamiliars. Pel que fa al sector empresarial, el 2021 s’han tramitat 25 expedients, principalment per a la indústria. Tots aquests projectes d’instal·lacions fotovoltaiques suposen una inversió d’empreses i particulars de més de 2.000.000 d’euros en energies renovables.

Terrassa ocupa el quart lloc en el rànquing de municipis amb més instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum, amb un total de 239, només per darrera de Sant Cugat, Barcelona i Corbera de Llobregat, segons l’Observatori de l’Autoconsum de Catalunya. La tendència a Terrassa ha estat la col·locació de plaques de poca potència, un 84% de les instal·lacions actuals tenen una potència igual o inferior a 5 kW; però en aquest sentit també es detecta un canvi cap a instal·lacions amb més capacitat.

Ordenances 2022 i comunitats energètiques

L’Ajuntament està fomentant les instal·lacions fotovoltaiques oferint bonificacions a l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO). Com a novetat, les ordenances d’aquest 2022 contemplen, a més, la figura de les comunitats energètiques, que a partir d’ara estaran exemptes de pagar la llicència urbanística.

Enguany les ordenances de 2022 simplifiquen els tràmits per sol·licitar les bonificacions i exempcions per instal·lar plaques solars, panells fotovoltaics i energia eòlica. A més s’ha fet una actualització per ajustar-les a l’actual marc normatiu. Així, es pot aconseguir una bonificació de fins al 50% en l’IBI (Impost sobre Béns Immobles) durant 5 anys, una de fins al 95% en l’ICIO (Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres) i una de fins al 25% durant 3 exercicis en l’IAE (Impost d’activitats Econòmiques). El límit que es bonifica com a suma dels tres impostos no pot superar el 50% del cost de la instal·lació fotovoltaica.

Una altra línia de treball és impulsar la creació de comunitats energètiques, que també s’incorporen a les  ordenances. El desembre de 2021 l’Ajuntament va signar un protocol d’intencions amb una àmplia representació del teixit econòmic i empresarial local per enfortir la col·laboració público-privada que ajudi a crear-les.

 

Related Articles

Deixa un comentari