[Mònica Polo] El coronavirus,un repte per a tothom

No Comment

L’emergència social i sanitària que ens planteja el coronavirus, amb importants efectes econòmics i laborals, és un gran repte que posa a prova la nostra capacitat de resposta com a ciutat i com a país. Les administracions, les empreses i les organitzacions disposen de plans i protocols d’actuació per gestionar les crisis i emergències, que cal adaptar, en aquest cas, a una situació nova i d’una dimensió desconeguda fins ara.

Aquest repte el tenim plantejat totes i tots nosaltres, sense excepció, i ens exigeix actuar amb sentit comú, amb serenitat, amb responsabilitat i amb solidaritat. És important remarcar això: no és un repte només per als governs i administracions públiques, sinó per a tota la societat, per a cadascú de nosaltres.

Des de l’Ajuntament hem treballat, els darrers mesos, sobre els diversos escenaris possibles, tant des del punt de vista de la salut pública com de la protecció civil. Hem anat actualitzant plans i protocols a mesura que evolucionava la situació i hem anat prenent decisions gradualment, sempre en el marc de les instruccions i recomanacions en el marc de Catalunya, el conjunt d’Espanya i la Unió Europea, així com seguint els criteris tècnics i científics que s’han anat establint en cada moment.

Hi ha molta, moltíssima gent treballant per fer front a aquesta emergència. Tenim uns bons serveis públics, hem de dir-ho, però també hem de constatar que acusen l’impacte dels anys de crisi i retallades, com passa especialment en l’àmbit de la sanitat o l’educació. Tenim bones i bons professionals, persones que fan tot el que poden i una mica més, o molt més, i que treballen amb molta pressió. Cal reconèixer-ho públicament i agrair-ho, especialment pel que fa als serveis municipals, al Consorci Sanitari de Terrassa o a Mútua Terrassa, entre altres organitzacions. Per altra banda, també cal fer un reconeixement a tot el personal de neteja, que aquests dies està fent un esforç molt important.

Les administracions públiques són l’eina de la qual es dota una societat per gestionar tots aquells àmbits col·lectius com la seguretat, la salut, l’educació… I estan funcionant, adaptant-se dia a dia a una situació que evoluciona constantment i planteja moltes dificultats.

Però també cal que cada persona assumeixi les seves pròpies responsabilitats i afronti aquesta emergència amb responsabilitat, amb serenitat i amb solidaritat. Terrassa, al llarg de la història, ha afrontat així nombroses crisis i moments difícils. Ara ens toca, més que mai, ser una sola ciutat i fer pinya.

Per a això és necessari que seguim les instruccions i recomanacions de les autoritats i que adaptem els nostres comportaments diaris a aquesta situació, fent tot allò que sigui possible per evitar contagis i per reduir la pressió sobre el sistema sanitari. També és essencial que actuem de forma solidària, pensant especialment en aquelles persones o col·lectius més vulnerables: gent gran, infants i joves amb patologies, persones amb capacitats diverses… I també totes aquelles persones més exposades al contagi, per raons professionals. Sense oblidar, per descomptat, que cal garantir en tot moment l’atenció sanitària a pacients amb altres malalties

La clau de l’èxit és la combinació de la tasca que s’està fent des de les administracions públiques, i en concret des del nostre Ajuntament, amb la responsabilitat individual i amb la solidaritat.

És un moment difícil, sens dubte, i les previsions a curt i mig termini ens porten a pensar que encara queden molts desafiaments a superar en el futur.

Però hem de saber despertar, entre totes i tots, l’esperit de Terrassa, la força de la nostra ciutat, la nostra capacitat de sumar esforços per tirar endavant la ciutat. Des del Govern Municipal estem convençudes que ho aconseguirem i compromeses a fer tot el que calgui per superar l’emergència del coronavirus i fer de Terrassa una ciutat cada vegada més preparada i resilient.

Mònica Polo, Regidora de Salut i Gent Gran

In : Dia a dia

Related Articles

Deixa un comentari