Neix la plataforma SOS Vallès

No Comment

Redacció

Amb coincidència amb el dia mundial del Medi Ambient de 5 de juny de 2021 s’ha constituït una nova plataforma d’entitats ecologistes, ambientalistes i veïnals, que inclou les entitats que volen denunciar la situació insostenible de les actuals problemàtiques i conflictes ambientals del Vallès en el context de la Regió Metropolitana de Barcelona.

SOS VALLÈS neix a partir d’entitats, plataformes, coordinadores i moviments veïnals ja molt consolidades els darrers anys i altres més recents arreu els dos Vallesos, i que ja sumen 30 entitats i plataformes ciutadanes.

La plataforma destaca la “preocupades per l’accelerat creixement econòmic dels darrers 50 anys, que ha comportat una sobreexplotació dels recursos naturals i una ocupació i urbanització del territori com mai havia succeït en la història humana, amb els greus impactes que això comporta en el medi ambient, en la biodiversitat i en la salut humana”, com la primera raó d’aquesta proposta.

En segon lloc, vol ser un “espai de coordinació entre les entitats i plataformes ciutadanes que lluiten en el Vallès Occidental i Oriental per a millorar la preservació del medi ambient, compartint i proposant coneixements, recolzant-nos mútuament en la defensa de la Natura, on es formulen propostes alternatives, i s’identifiquen els impactes ambientals que s’estan produint en el territori, entre d’altres”.

Però, més enllà encara de la defensa del medi ambient i la salut humana, que no és poca cosa, l’altre objectiu que es proposa des de SOS Vallès és plantejar quin Vallès vol la ciutadania i el país. “Això, s’afirma des de la plataforma, passa per “canviar necessàriament el model econòmic de creixement a una economia “decreixentista”, d’una economia de suficiència per incrementar la participació ciutadana en la gestió i planificació del territori, cosa que actualment és simplement testimonial

La Plataforma es constitueix amb un decàleg amb un títol simbòlic: “El Vallès que volem”, que, consideren, permet ja plantejar els reptes i conflictes ambientals i la denúncia de la situació d’emergència climàtica, d’emergència ambiental i de preservació dels espais naturals per la pèrdua de biodiversitat.

Decàleg – SOS VALLÈS, EL VALLÈS QUE VOLEM

SOS Vallès vol ser un espai de coordinació entre les entitats i plataformes ciutadanes que lluiten en el Vallès Occidental i Oriental per a millorar la preservació del medi ambient i la salut humana, comparant i proposant coneixements, recolzant-nos mútuament en la defensa de la Natura, fent propostes alternaves, identificant els impactes ambientals que s’estan produint en el territori, entre d’altres.

  1. UN VALLÈS AMB UNA NOVA CULTURA DELS PARCS NATURALS, DEL BOSC I DE LA CONSERVACIÓ FORESTAL.
  2. UN VALLÈS QUE RECUPERI, PROTEGEIXI I QUE RECONEIXI LA INUNDABILITAT DELS ESPAIS FLUVIALS COM A CONNECTORS DE LA BIODIVERSITAT.
  3. UN VALLÈS AMB PARCS AGRARIS PROTEGITS EN EL SÒL NO URBANITZABLE I FOMENTANT L’AGRICULTURA DE PROXIMITAT I AGROECOLÒGICA. 
  4. UN VALLÈS SENSE EL 4ART CINTURÓ AMB LA MOBILITAT SOSTENIBLE, AMB UNA MAJOR IMPLANTACIÓ DE TRANSPORT PÚBLIC I FERROVIARI I MILLORANT LES ACTUALS INFRAESTRUCTURES VIÀRIES I UN FOMENT DE LA MOBILITAT EN BICICLETA.
  5. UN VALLÈS CONTRA ELS MACROPROJECTES URBANITZADORS COM EL CENTRE DIRECCIONAL, EL CALDERÍ I EL PLA DIRECTOR DEL CIRCUIT DE MONTMELÓ, ENTRE D’ALTRES.
  6. UN VALLÈS ON NO HI HAGI MÉS ABOCADORS I PLANTES INCINERADORES I L’ABÚS DE LA BIOMASSA, ON ES FACI UN SEGELLAMENT DELS ABOCADORS EXISTENTS I ON S’AFRONTI LA RESTAURACIÓ AMBIENTAL DE LES PEDRERES.
  7. UN VALLÈS ON S’APLIQUI DE FORMA RADICAL L’ESTRATÈGIA DEL RESIDU 0 I S’AFRONTI L’ECOLOGIA URBANA AMB LES PROBLEMÀTIQUES DEL RECICLATGE INTEGRAL, LA RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA I TENIR CONSCIÈNCIA QUE EL MILLOR RESIDU ÉS EL QUE NO ES PRODUEIX.
  8. UN VALLÈS QUE ASSUMEIXI LA PRODUCCIÓ URBANA D’ENERGIES NETES RENOVABLES MITJANÇANT L’ÚS DE COBERTES, POLÍGONS INDUSTRIALS, VIALS I INFRAESTRUCTURES VIÀRIES EXISTENTS, QUE SALVAGUARDI ELS TERRENYS AGRÍCOLES I QUE FOMENTI LA REDUCCIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA.
  9. UN VALLÈS ON S’AFRONTIN ELS CONFLICTES AMBIENTALS DE SALUT PÚBLICA DEGUT A LA INDUSTRIALITZACIÓ I CONTAMINACIÓ DEL MEDI AMBIENT, TAMBÉ ACÚSTICA I LUMÍNICA I QUE AFECTA GREUMENT LA BIODIVERSITAT.
  10. UN VALLÈS COMPROMÈS EN LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC I LA PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT I EN LA PREVENCIÓ DE LA SALUT I EL MEDI AMBIENT.

SOS Vallès vol ser una eina útil i que moltes entitats s’adhereixin al treball conjunt i coordinat que s’ha iniciat al territori conjunt del Vallès, dividit administrativament com dos Vallesos i consells comarcals sense coordinació ni cooperació.

Adhesió al decàleg SOS Vallès.

Related Articles

Deixa un comentari