[D. Martínez] Compra responsable: clàusules socials als contractes municipals

No Comment

L’economia solidària s’ha citat el passat cap de setmana a El Prat de Llobregat. Ha estat la primera escola d’estiu organitzada per la XES (Xarxa d’Economia Solidaria), amb més de 120 persones inscrites. El grup de clàusules socials de la XES de Terrassa, a través de la Marta Bou, ha coordinat aquest àmbit, reivindicant la importància de les compres públiques i les clàusules socials en la creació i enfortiment dels mercats socials locals.

Les “mesures per a la inclusió de clàusules socials en la contractació municipal” ens permeten ser més actius i eficients en la compra responsable. Un model que ha de fer possible avançar cap a una nova cultura de compra i de consum per part de la ciutadania, les empreses, organitzacions socials i les administracions.

marta bou escola estiu xes Marta Bou (XES Terrassa) presenta les mesures per les clàusules socials a la I Escola d’Estiu de l’economia solidària. Foto: XES

Algunes consideracions al respecte. El nou municipalisme ja està treballant activament en aquesta lògica. Ajuntaments significatius han fet passos valents. Per exemple, impedint la contractació en concursos públics de les empreses que estan condemnades per corrupció o que operen en paradisos fiscals. Cal que ara ho fem ben evident en el procés d’elaboració dels pressupostos del 2017. Per això afirmem que aquesta possibilitat, la de l’aplicació de les clàusules socials, s’ha de fer ben visible.

És necessari que la lògica jurídica, social i econòmica dels nous pressupostos tinguin en compte aquesta dimensió i els mecanismes de seguiment pertinents. La directiva de contractes públics 2014/24 de la Unió Europea, encara que en procés de transposició a casa nostra, obre noves possibilitats que cal explorar amb voluntat i valentia política. El desconeixement i la rutina no pot representar cap dificultat legal per ampliar els contractes reservats a organitzacions i entitats d’economia social.

Per altra banda, hem de ser pràctics i operatius. Per exemple: hem d’obrir espais de contractació (lots o àmbits concrets) per fer possible, de manera gradual, la contractació de subministrament elèctric amb cooperatives; també per la operativitat (com una possibilitat més) de la banca ètica en el pagament de tributs, impostos o preus públics. També podem exigir als contractes i convenis el compliment dels drets laborals, la igualtat entre homes i dones, el respecte dels drets humans i certificació ambientals en la compra de roba, vestuari, productes informàtics, productes de neteja, o els aliments en els menjadors escolars.

En definitiva, la compra pública mitjançant l’aplicació de les clàusules socials, pot canviar, i està canviant les formes de contractar. Per una banda, evitant la seva concentració (compres públiques i grans contractes de subministrament) en mans de grans empreses, moltes d’elles immerses en processos de dubtosa ètica corporativa (casos de frau fiscal i corrupció, subcontractació i explotació, manca de respecte pels drets laborals). Per altre obrint noves possibilitats (contractes per lots més petits) a les petites i mitjanes empreses, i les empreses d’economia social i consum responsable. És ben cert, que “tot està per fer, però tot és possible”.

Domènec Martínez

Grup Clàusules Socials  XES Terrassa

Related Articles

Deixa un comentari