Fiare Banca Ètica assoleix uns beneficis rècord i finança més empreses socials que mai durant el 2019

No Comment

El banc cooperatiu Fiare Banca Ètica informa que va tancar el 2019 amb uns beneficis de 6.268.000 euros, els més alts de la història del banc i del Grup Banca Etica, el qual opera a Espanya i Itàlia. En paraules de la presidenta de Banca Etica, Anna Fasano, es tracta d’«un resultat que, juntament amb els indicadors de solidesa i creixement del crèdit concedit i l’estalvi recollit, ens donen l’energia i confiança per posar a Banca Etica a el servei de l’economia social i solidària i el tercer sector a Espanya i Itàlia en aquest difícil 2020 marcat per la pandèmia del Covid-19 i pel pes d’una nova recessió que colpeja a tot el món”.

Fasano afegeix amb convicció que les finances ètiques han de ser «un instrument per ajudar a reconstruir l’economia, donant prioritat als drets i la salut de les persones, la legalitat, la protecció de l’entorn i la inclusió de les persones més vulnerables». El pròxim 16 de maig, les persones sòcies de Fiare han de ratificar, en una assemblea en línia, el balanç de l’any passat.

Rècord de beneficis i creixement de la rendibilitat

Els beneficis de l’exercici de 2019 s’eleven a 6.268.000 euros en el balanç individual i a 10.095.000 euros en el balanç consolidat. Amb aquestes xifres rècords, creixen tant el marge d’interès com les comissions netes (+ 11% i + 13% respectivament). A nivell consolidat, les comissions per inversió de fons propis de la filial Etica S.p.A. augmenten el 22%. La contribució de la gestió de la cartera d’accions és positiva, tant en termes de beneficis per lliurament (2,7 milions d’euros) com per valoració (2,0 milions d’euros). Les previsions del pressupost inclouen les rectificacions dels crèdits, les despeses de personal i les despeses administratives, una mica superiors (aquests últims a causa sobretot de les grans contribucions realitzades a fons per actuacions de el sistema bancari que, el 2019, van arribar gairebé a un total d’1,6 milions d’euros).

En coherència amb les polítiques i pràctiques exercides històricament, el Consell de Banca Etica (que mai ha repartit dividends) proposarà a l’Assemblea afegir a la reserva la totalitat del benefici comptable, per tal de reforçar les ràtios patrimonials i amb la doble finalitat de finançar el creixement futur de les inversions i d’afrontar adequadament les incerteses del cicle econòmic actual, sent també coherents amb les indicacions de prudència dels bancs centrals.

Des de Fiare Banca Ètica es remarca que continua la tendència positiva del creixement de les inversions brutes, que han superat els 1.000 milions d’euros (+ 8% enfront de l’-0,4% de mitjana de el sistema bancari), de la captació directa, que supera els 1.700 milions d’euros (+ 10%) i la indirecta, que suma 705 milions d’euros (+ 19%) respecte a finals de 2018.

El creixement de les inversions i l’impacte derivat de l’aplicació del principi comptable NIIF16 no han influït negativament en els indicadors patrimonials que, per contra i gràcies també a el creixement del capital social i de el resultat de l’exercici, mostren a finals de 2019 una millora respecte a al 31 de desembre de 2018, amb un Cet1 i una ràtio total de capital de 13,83% i 16,31% respectivament. 

El creixement dels préstecs dubtosos bruts, + 2 milions d’euros respecte al 31 de desembre de 2018, és proporcionalment inferior a el creixement dels crèdits concedits a la clientela, registrant-se un decidit increment del coeficient mitjà de recuperació, que passa de l’48% a l’53%. Els crèdits incobrables presenten un coeficient de recuperació de l’73% (enfront de l’69% anterior), mentre que la probabilitat d’incompliment està en el 45% (enfront de l’36% anterior).

L’impacte socioambiental de Banca Etica

Per mesurar concretament l’impacte socioambiental de les seves pròpies activitats, Banca Etica ha redactat un primer Informe d’Impacte que també es presentarà a l’Assemblea de Persones Sòcies. Un informe que, segons indiquen, servirà d’exemple de referència en el panorama bancari nacional i internacional, tant perquè analitza totes les inversions del banc en termes d’impacte socioambiental com per la riquesa de les informacions que posa a disposició. 

Principals resultats amb els crèdits concedits el 2019 a empreses socials i organitzacions sense ànim de lucre:

 • han permès crear 9.800 llocs de treball nous.
 • s’han inserit laboralment 4.000 persones en situació de vulnerabilitat.
 • s’han organitzat 4.100 esdeveniments culturals en els quals han participat 885.000 persones.
 • han ofert una acollida digna a 8.300 migrants.
 • han prestat serveis socioassistencials dels que s’han beneficiat 38.000 persones.
 • han facilitat allotjament social per 474 nuclis familiars.
 • han generat que 107.000 persones formessin part de cursos d’educació / formació i han dut a terme 540 projectes de recerca.
 • han garantit a 138.000 persones la recepció d’ajuda en projectes de cooperació internacional.
 • han cultivat gairebé 5.000 hectàrees de forma ecològica, produint més de 18.000 tones d’aliments ecològics.
 • s’han reciclat 204.000 tones i recuperat 87.000 tones de deixalles.
 • s’han produït 1 milió de m3 d’aigua potable.
 • han assistit a 13.000 pacients.
 • s’han recuperat 11 empreses que estaven en fallida, salvant 425 llocs de treball.
 • s’han acostat a 58.000 persones a l’esport.
 • han muntat 6MW d’instal·lacions d’energia renovable.
 • han evitat l’emissió de 4.900 tones de CO2e.

El 28% de les empreses finançades per Banca Etica a 2019 són empreses liderades per dones que han creat 1.000 llocs de treball nous. Entre els préstecs a persones físiques, el 44% s’ha concedit a dones i el 20% a ciutadans/es d’origen estranger.

Related Articles

Deixa un comentari