La XES insta les administracions a impulsar mesures per protegir l’economia solidària

No Comment

La Xarxa d’Economia Solidària (XES) ha elaborat un pla d’acció amb tot un seguit de mesures concretes en els àmbits de salut pública, laboral, fiscal i financer, que han de ser impulsades des de les administracions, i que han de servir per fer front a la crisi de la Covid-19 i el seu impacte a les entitats de l’ESS. Reconeix la XES que aquestes mesures estan adreçades a situar l’ESS a la base d’una nova matriu productiva en el mitjà termini.


 

En el document amb títol ‘Pla d’Acció de l’Economia Social i Solidària davant la crisi: mesures a implantar des de les administracions públiques’, la XES constata que aquesta crisi està “posant de manifest la incapacitat del sistema capitalista per sostenir les condicions de vida en moments d’emergència social”. Per a la XES, aquest sistema, encara en les condicions «normals», es reproduïa i empitjorava les condicions de vida “de les classes populars del Nord global per engruixir els comptes de resultats de les classes dominants, de sotmetre a la fam i la misèria la gran majoria del Sud global, i de destruir els ecosistemes”. Per això, es considera que és «un sistema fallit».

Una de les consignes de l’economia social i solidària és esdevenir una peça clau en la construcció d’un nou model econòmic que posi la vida al centre. Entre totes les ensenyances sorgides arran d’aquesta crisi, la XES cita com a especialment rellevants des d’una perspectiva dels valors i pràctiques de d’ESS, la importància d’allò públic-comú com a garant real de les condicions de vida de les persones quan el mercat falla, la interdependència i cures de les persones, la multitud d’iniciatives de solidaritat que estan minimitzant els impactes negatius sobre les persones més vulnerables, l’impuls d’iniciatives per part de persones migrades, i la capacitat de resiliència de l’ESS i la consciència ecològica que aquesta integra a les seves pràctiques.

La XES proposa un seguit de mesures concretes, adreçades en una primera etapa a administracions públiques, i seguidament a iniciatives de l’ESS i la ciutadania. La primera fase inclou mesures per fer front a les dificultats per a l’ESS que presenta a curt termini la crisi de la Covid-19, així com mesures per blindar la política pública de suport a l’ESS i crear mecanismes per situar-la a la base d’una nova matriu productiva a mitjà termini.

Transformar l’estructura productiva i combatre les perversions del sistema mercantil-capitalista

Entre les mesures, es proposa la creació una Taula de coordinació de la gestió de la crisi entre els diferents agents de l’ESS i les administracions competents a Catalunya, i que es reconeguin les entitats de l’ESS com a interlocutores, tant en l’àmbit municipal com català. 

Des del l’àmbit financer, es demana que les administracions facin el pagament immediat de factures i subvencions pendents; a la vegada, que s’injectin recursos a les empreses de l’ESS de sectors essencials, així com la creació d’una línia de crèdit específica per protegir l’ESS. També es proposa una extensió de la moratòria d’hipoteques i carència de lloguers per a les organitzacions de l’ESS que acreditin baixada dràstica de l’activitat.

Una altra de les demandes, des de l’àmbit fiscal, consisteix a que s’exoneri en el pagament de quotes de la seguretat social a les empreses i entitats de l’ESS que mantenen els llocs de treball. I que es garanteixi que les persones treballadores d’empreses d’economia social i solidària en règim d’autònomes puguin acollir-se a les ajudes per cessament d’activitat com la resta de persones autònomes. També es reclama la regularització de les persones migrants en situació irregular que els permeti acollir-se a les cobertures socials, tal com demanen els col·lectius antiracistes.

Com a mesures de seguretat, es demana l’enviament urgent de material de protecció per a les empreses i entitats de l’ESS dedicades a l’atenció directa a persones amb discapacitat, sector de la dependència i atenció a la gent gran, i altres col·lectius en situació de risc d’exclusió social.

Les XES proposa que es garanteixi la continuïtat dels processos endegats encaminats a consolidar l’ESS com a prioritat estratègica de país. Per això, entre d’altres de les mesures recopilades es troben també la de facilitar el relleu cooperatiu d’empreses en fallida; el suport a la venda dels productes i serveis de l’ESS, tant a particulars com a altres empreses i entitats; la dotació d’un fons de contingència per garantir la continuïtat de les empreses de l’ESS en sectors estratègics; l’accés prioritari a la contractació pública per part de l’ESS i la generalització de la compra pública responsable; i la creació de noves línies de subvencions enfocades al manteniment i potenciació de l’ESS, entre d’altres.

El document elaborat per la XES es pot consultar aquí.

Related Articles

Deixa un comentari