Més dones a les cooperatives que en el conjunt de les empreses

No Comment

La xifra de dones treballadores a les cooperatives és superior a la que es registra en el conjunt de les empreses. També és més gran la seva participació als òrgans directius.

Les dones representen el 50,4% de les persones treballadores a les cooperatives catalanes front a un 46% a la resta d’empreses, segons l’estudi sobre Gestió democràtica, transparència, igualtat de gènere i conciliació publicat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

El Dia Internacional de la Dona, que es commemora aquest 8 de març, recollim algunes de les dades de l’informe que destaca una situació a les cooperatives més equilibrada que a la resta d’empreses. Malgrat que la presència de dones als càrrecs de responsabilitat arriba al 48%, està per sota de la proporció que representen al conjunt de les cooperatives.

botomalarrassa

L’informe fa referència també a l’àmbit de la conciliació i desvetlla que existeix un esforç i una preocupació a les cooperatives per equilibrar vida laboral i personal. Un 44% de cooperatives asseguren que apliquen mesures de conciliació, sobretot les de dimensió més gran.

El missatge de l’ONU en aquest Dia Internacional de la Dona demana “a tots els actors que el 8 de març facin un pas cap a la igualtat de gènere, per un planeta 50-50 el 2030 per garantir que el món laboral beneficiï a totes les dones”. L’ONU demana, entre altres mesures, empoderar les dones per promoure la igualtat salarial i el treball decent.

En aquest sentit, el model cooperatiu compta amb una realitat més propera als objectius de l’ONU que altres fórmules empresarials, gràcies als seus principis: “treball estable i indefinit, governança democràtica, equitat de gènere, intercooperació, cohesió social, respecte, importància del medi ambient, creació de riquesa local.

Font: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Related Articles

Deixa un comentari