SOM Energia: aposta per un consum sostenible i transformador

No Comment
Som Energia és una cooperativa de consumidors, sense afany de lucre, en la qual els socis busquen una manera alternativa d’obtenir energia fora del mercat tradicional, deslligant-se de l’oligopoli energètic que tenen les grans companyies subministradores, i que aposten per un consum transformador.

A l’Estat espanyol, l’energia que consumim prové d’un mercat molt regulat. El circuit de subministrament d’energia consta de les fases de producció, transport, distribució i comercialització, que poden ser les mateixes companyies que produeixen o altres.

Aquí entra Som Energia, que és productora i a la vegada comercialitzadora d’energia elèctrica per a consum domèstic i d’empresa. I tot plegat des de fa poc temps. El col·lectiu es va formar com a empresa cooperativa l’any 2010. La comercialització de la llum va donar inici el 2011. En aquest poc temps de vida ja s’ha arribat a la xifra de més de 22.000 socis, i continua creixent, a l’igual que la quantitat de contractes, tal com es visualitza a la web somenergia.coop.

assamblea somenergia Assemblea de socis de Som Energia. Foto: somenergia.coop

Som Energia comercialitza energia verda, bé produint-la directament a través de les seves plantes fotovoltaiques, eòliques, hidroelèctriques i de bio-gas, repartides per l’Estat, o bé comprant-la en el mercat elèctric. En l’actualitat, la cooperativa produeix el 10% de l’electricitat que els socis consumeixen, la resta es compra, això sí, totalment certificada amb garantia d’origen. L’objectiu és anar adquirint noves plantes amb la inversió del capital social a mida que van creixent els socis, i arribar a produir tota l’electricitat consumida, i que sigui de fonts renovables.

El funcionament quotidià el porta un Consell Rector format per socis. Per a la gestió econòmica i empresarial, la cooperativa compta amb un nucli de dotze persones treballadores a la seu de Girona. Això sí, com a cooperativa, totes les decisions passen per l’assemblea general, on es marca l’estratègia a seguir i les directrius de l’empresa. També en assemblea es decideixen les tarifes de la factura, de tal forma que siguin transparents, i que acaben sent preus similars a les de les grans companyies del mercat regulat. Per tant, l’empresa està al servei dels seus socis.

El primer objectiu de Som Energia és el de comercialitzar energia provinent de fonts renovables. Després, que aquesta sigui produïda per la pròpia cooperativa.

Presència i activisme a la ciutat

A Terrassa existeix des de fa 4 anys un grup local que promou els valors ètics i cooperatius d’aquest nou model energètic. N’hi ha 62 grups a tot el territori de l’Estat Espanyol, 19 a Catalunya. Sumant Terrassa i les petites poblacions més properes, són uns 400 socis, “que a més esdevenen activistes”, ens diu el Santi Martínez, coordinador local i soci també. Les accions del grup es fonamenten en els “dos pilars bàsics de la cooperativa, que són la sostenibilitat i l’economia social i solidària”.

En una primera etapa del grup local, es van fer presentacions de la cooperativa. Una primera a Terrassa. Després van venir Viladecavalls, Valldoreix, Sant Quirze o Castellar, a petició d’entitats. També s’organitzen xerrades i documentals sobre nous models energètics, sostenibilitat i economia solidària.

som energia grup localLes aportacions al capital social també s’enfoquen a fer intervencions en l’àmbit local. Com a exemple, el grup va construir un carret solar mòbil per fer-lo servir com a generador d’electricitat; “el volem posar a disposició d’entitats que el necessitin pels seus actes”, explica el Santi. Un altre projecte pendent és la instal·lació d’un sostre solar en una escola, “que forma part d’un projecte educatiu”, continua.

A banda de les activitats de difusió de les energies renovables i l’autoconsum que marca Som Energia, el grup participa al Consell de Medi Ambient, a la Fira de Medi Ambient i a altres activitats de l’economia solidària. La cooperativa forma part de la Xarxa d’Economia Solidària, a més el Santi és un dels promotors de la XES local, presentada recentment. El grup local es reuneix cada dilluns primer de mes a l’Ateneu Candela (Carrer Montserrat 136). Són els socis qui decideixen el rumb que ha de seguir l’empresa: “disposem d’una plataforma virtual on es reflecteix l’auto-organització horitzontal del grup local”.

Participar i contractar la llum amb Som Energia és bastant fàcil. Per fer-se soci la petició es fa a través de la web. Hi ha una quota inicial de 100 €, retornable en cas de baixa, que es destina al capital social i a fer noves inversions. Cada soci pot tenir fins a cinc contractes. Les persones i empreses que contracten la llum amb Som Energia no han de fer canvis tècnics en la seva instal·lació, ja que s’utilitza la xarxa elèctrica existent.

Som Energia ofereix també una tarifa 3.0 adreçada a petites empreses, entitats i consumidors mitjans. Fins i tot ajuntaments. De fet, aquest contracte de Som Energia ofereix uns preus més competitiu. «Ens hem adonat que per exemple als col·legis, les companyies tradicionals cobren el 100% de la potència contractada quan per llei haurien de fer-ho només del que s’ha consumit si no s’arriba al 85%», explica la Sílvia, sòcia també de Som Energia. “Cal fer difusió per atreure aquests nous clients, és una de les línies que des del grup local ens marquem”, destaca el Santi.

CONTACTE DEL GRUP LOCAL

terrassa@somenergia.coop

@SomEnergiaTerra

www.somenergia.coop

Miquel Gordillo

Related Articles

Deixa un comentari