El Consell d’Entitats dóna suport a la candidatura de Joan Tamayo com a Síndic de Greuges

2 Comments

El futur Parlament Ciutadà de Terrassa ja és un fet i s’ha convocat per al dia 21 de gener de 2017.

A la trobada també es va decidir donar suport a l’advocat Joan Tamayo per al càrrec de Síndic Municipal de Greuges de Terrassa.


Han estat necessàries dues sessions de treball intenses, dos matins de dissabte dedicats a aprofundir i a consensuar, a través del debat, de la reflexió i de l’escolta, el que seran les línies bàsiques de funcionament del futur Parlament Ciutadà de Terrassa.

La segona Trobada Ciutadana, va tenir lloc el passat dissabte dia 19 de novembre, convocada pel Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana (la primera es dugué a terme el passat 15 d’octubre). En aquesta segona sessió, es va donar per tancat i aprovat, amb el consens de totes les persones participants, el document on es recullen els principis, els objectius, i el funcionament del futur Parlament Ciutadà.

trobada municipalista 19 novembre 2016 Trobada municipalista el passat dissabte 19 de novembre, al Casal de Barri del Segle XX.

El Parlament Ciutadà de Terrassa veurà la llum el proper 21 de gener de 2017, on es materialitzarà l’anhel de començar a caminar cap a la consecució d’un espai comú que ha de servir per a l’anàlisi, la creació de coneixement, la reflexió, la complicitat, la presa de decisions i per a l’acció conjunta.

Quan gairebé un any enrere dèiem que a l’horitzó del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana es dibuixava la idea del Parlament Ciutadà de Terrassa, sabíem que no seria fàcil, però sí possible i realitzable si treballàvem amb la constància i el convenciment que aquest és un camí necessari i que ens acosta una mica més a la plena normalitat democràtica, i a una veritable via de participació directa.

El nostre entusiasme en el projecte, juntament amb grans dosis d’il·lusió, han estat les alforges per fer aquest camí, el qual no hagués estat possible sense les persones que també han cregut en aquesta idea, se l’han fet seva i han participat en aquestes dues sessions.

Tal com queda recollit al document de bases, el Parlament Ciutadà l’entenem com una “eina de debat públic, un espai per escoltar i per parlar, que compta amb la participació de persones, entitats i col∙lectius de la ciutat. Un espai on tractar qualsevol tema de ciutat i on qualsevol persona o entitat ha de tenir l’oportunitat de participar i denunciar, deliberar i prendre acords.”.

El Parlament Ciutadà es forja amb l’objectiu de “donar veu a la ciutadania que vol prendre part de forma activa i influir, tant en el govern de la ciutat, com en tots aquells aspectes que li afecten, i sobre els quals vol manifestar la seva opinió, criteri i decisió”. És un llindar que obre “un model innovador de democràcia, basada en la responsabilitat, la implicació i la capacitat de decisió de la gent. En definitiva, un instrument per aconseguir l‘ideal de democràcia participativa directa i per a l’empoderament ciutadà” (terme de l’anglès enpowerment, que traduït l’hem d’entendre com el desenvolupament d’un subjecte, i per extensió de la ciutadania, que els fa adquirir més capacitat d’obrar de manera autònoma).

Entre els principis de funcionament, volem destacar-ne aquests: “El Parlament funciona sobre el principi de debat inclusiu i de l’escolta activa, de l’amabilitat i de la confiança per construir acords mitjançant la col∙laboració i no la confrontació, buscant el convenciment mutu i no guanyar una votació. Cal arribar, després de les deliberacions necessàries, al consens, entès com a mecanisme d’acord i no de bloqueig.”.

Un espai independent d’institucions i partits polítics

Creiem que aquesta definició reflexa molt bé l’esperit que ha estat latent en tot el procés de debat i de posada en comú, el qual ha de servir per facilitar la presa d’acords consensuats per tal de traslladar‐los a les institucions que correspongui perquè, a banda de deliberar i crear coneixement, volem que aquest sigui un espai útil per arribar a influir directament en els òrgans de govern i en l’actualitat social, política, i econòmica.

Cal destacar que el Parlament Ciutadà s’erigeix com un espai independent de les institucions i dels partits polítics, format per totes les persones, entitats i els col∙lectius que ho sol∙licitin, compromeses amb els seus objectius i principis. Per participar en les sessions del Parlament Ciutadà s’haurà de fer la inscripció que serà oberta a totes les persones i entitats. Per fer-ho, o per contactar, es poden adreçar al correu: terrassa@parlamentciutada.cat.

La 2a Trobada Ciutadana també es va pronunciar a favor de donar suport públic al candidat al càrrec de Síndic Municipal de Greuges de Terrassa, l’advocat Joan Tamayo Sala, el qual va ser proposat per l’Espai de Defensa dels DDHH i Socials de Terrassa, una plataforma que inclou dotze entitats socials i que forma part del Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana. A la trobada, aquesta plataforma d’entitats va comunicar que el proper dimecres dia 30 de novembre, es realitzarà la presentació pública del candidat, a la ciutadania de Terrassa.

Grup de Suport – Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana

Related Articles

2 Comments

  1. Josep-Maria Font Gillué

    NO ENTENC PERQUÈ AMB LES NOTÍCIES SOBRE EL SÍNDIC NO DONEU EL LINK MUNICIPAL PER VOTAR PER JOAN TAMAYO.
    CREC QUE FACILITARIA EL VOT..

Deixa un comentari