El Consell d’Entitats dóna suport a la Síndica i denuncia l’abandó de la seva figura

No Comment
El Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa vol denunciar la manca d’interès per part del poder local vers la figura de la Sindicatura de Greuges, la qual ha deixat el càrrec després de més de cinc anys. El càrrec queda ara desert i deixa el govern en fora de joc. La plataforma reivindica un procés ampli i obert de participació per a la elecció de la Síndica o Síndic.
Aquest és el comunicat complet de la nova plataforma d’entitats civils de la ciutat, que es presenta de forma pública aquest dijous.

 

El que està passant amb el Govern de l’Ajuntament de Terrassa, pel que fa a la seva manca d’interès, en relació a la Institució de la Sindicatura de Greuges de la ciutat, comença a ser molt preocupant.

Ja fa molts mesos que l’actual Síndica, en funcions fins aquest dilluns dia 11, Isabel Marqués, va posar en evidència pública la manca de suport que patia per part de l’equip del govern municipal, a l’hora de poder realitzar la seva tasca amb normalitat. També es lamentava i denunciava l’abandó que té aquesta figura, per part del poder polític de la ciutat, pel que fa a la precària situació econòmica en què havia de treballar a l’Oficina de la Síndica, sense una dotació de recursos mínimament digna. Al mateix temps, també va plantejar a l’equip de govern propostes en positiu, com el d’un nou Reglament que actualitzés aquesta Institució i l’adeqüés a la realitat i a les necessitats actuals.

L’Ajuntament de Terrassa va signar, l’any 2000, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets a la Ciutat, juntament amb més de 400 municipis europeus. Aquest text recorda que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents i que tots els poders públics són responsables de la seva garantia, però que el seu reconeixement i els mecanismes que permeten la seva execució encara són insuficients, sobretot pel que fa als drets socials, econòmics i culturals i que, per tant, la bona administració de les ciutats exigeix el respecte i la garantia dels drets humans per a totes les persones que hi viuen, sense cap mena d’exclusió en la promoció dels valors de cohesió i protecció de les persones, especialment les més vulnerables.

A part dels drets que recull la carta, i que la Corporació Municipal hauria de vetllar perquè s’acomplissin, l’ Art. 27 de la Carta en l’apartat: MECANISMES DE PREVENCIÓ, estableix la creació de la Figura del Defensor/ra del poble o Sindicatura de Greuges (“…Ombudsman municipal o defensor del poble com a institució independent i imparcial”) així com la creació de una Comissió d’Alerta que vetlli pel compliment de la Carta.

El temps ha anat passant, l’equip de govern no ha fet res, i ens trobem en aquest moment amb un buit total de cara al futur, en relació a la figura de la Sindicatura a Terrassa.

Aquesta situació produeix interrogants molt preocupants. Per què el Govern d’aquest Ajuntament incompleix una proposta que regula l’article 27-1 de la pròpia Carta de Salvaguarda dels DDHH a la Ciutat signada per l’ajuntament? Per què l’Ajuntament té tanta por a ser diagnosticat en l’acompliment dels Drets de la ciutadania? Per què posa tants obstacles a obrir un procés que enforteixi i dignifiqui aquesta figura? Per què aquest ajuntament fa oïdes sordes a allò que els ciutadans i ciutadanes demanen i necessiten, requerit, fins hi tot de forma personal, pel propi Síndic de Greuges de Catalunya?

Davant de tot això, el Consell d’Entitats d’Acció Ciutadana de Terrassa demana i exigeix:

1. Que no s’intenti afrontar la crisi creada en aquest tema amb improvisacions i solucions d’emergència, i que es dignifiqui d’una vegada aquesta figura de la Ciutat, afrontant els problemes de fons i prenent les decisions encertades.

2. Que s’aturi l’espectacle que s’està donant, en la recerca d’una persona que substitueixi la Síndica actual, basat en una total improvisació.

3. Que s’iniciï la revisió a fons de l’actual Reglament de la Sindicatura municipal de Greuges, incloent-hi el seu marc competencial i pressupostari i que per a aquesta redefinició es tingui en compte tota l’experiència acumulada en aquests anys al seu càrrec.

4. Reivindiquem la figura del Síndic o Síndica de Terrassa entesa com una persona lligada a la ciutadania i a les entitats socials, i reivindiquem un procés ampli i obert de participació per a la seva elecció. Considerem que aquest procés d’elecció ha d’estar definit dins del Reglament.

5. Una vegada redactat i aprovat el nou Reglament entenem que s’ha d’obrir una etapa nova de la Sindicatura Municipal de Greuges que s’iniciarà amb l’elecció del Síndic o Síndica de Terrassa, amb tota la dignitat que es mereix.

Si volem treballar pel Dret a la Ciutat, com un espai col·lectiu que pertany a totes les persones que hi viuen i que tenen el dret a trobar-hi les condicions òptimes per a la seva realització política, social i ecològica, assumint deures de solidaritat i de valors humans, no podem decebre’ls amb interessos que no tenen res a veure amb tot això.

CONSELL D’ENTITATS D’ACCIÓ CIUTADANA

Deixa un comentari