El professorat local prepara accions contra la LEC i la LOMCE

No Comment

volem escola, els nens no són negociablesAmb l’inici del curs escolar es reprenen també les activitats de la comunitat, sindicats de professors, personal no docent i alumnes, associacions de mares i pares i associacions, en relació als grans canvis que l’acció dels governs espanyol i català han estat i volen continuar imposant en el sector. Ja sigui en termes de currículum i continguts, amb la tristament famosa llei Wert, la LOMCE (per les sigles en castellà), ja en termes de condicions tècniques i professionals pel desenvolupament concret del curs, a partir de les no menys tristes i penoses retallades de pressupostos i també el projecte de decret de “platilles”, del govern de la Generalitat, que redunden en reducció de professorat, ampliació de ràtios a les aules, baixada de salaris generalitzada, reducció de beques i ajudes en general per l’alumnat.

Una altra qüestió que pot tenir efecte molt negatiu en el sector és la de la proposta de llei sobre sostenibilitat de les administracions públiques, que amenaça deixar sense competències els ajuntaments. Tot plegat, de fet, ja fa dies que es parla de la convocatòria d’una vaga general de tot el sector educatiu, incloent-hi també l’ensenyament universitari.

Al Vallès Occidental es van crear 4 nuclis de coordinació sindical de zona, un d’ells a Terrassa, els altres a Sabadell, Cerdanyola i Rubí (en tots els casos incloent-hi les ciutats més properes), entre les organitzacions CC.OO., CGT i USTEC. En el de Terrassa hi participen representants de més de vint centres, entre ensenyament mitjà i secundària/primària.

Fins aquests dies de mitjans setembre les propostes de mobilització són moltes, des de la vaga indefinida (caldrà veure com es desenvolupa el conflicte a les Illes Balears, on ja fa dies que la vaga és efectiva i funciona amb molt ampli suport, podent transformar-se en una referència per a la resta de l’Estat espanyol), passant per no realitzar competències bàsiques, fins a tancades en els centre al llar del curs. Però no hi ha acord ferm sobre quines d’aquestes accions ni sobre el calendari. En tot cas, en aquest mateix mes s’haurien de concretar totes dues coses, al menys un principi d’acord per començar a fer pressió.

Per altra banda, tot i l’ampli nivell d’acord amb la dita Assemblea Groga de Terrassa, constituïda per professorat i pares i mares també, però a partir d’algunes de les experiències i propostes sorgides al caliu de l’experiència del moviment 15M, no ha estat possible fins ara “treball conjunt de llarg abast”, tot i que “sí el potenciar accions mútues de mobilització”, segons s’informa des de l’Assemblea de zona.

Decret de ‘plantilles’ (LEC)

El projecte de Decret dit de ‘plantilles’, que desenvolupa la Llei d’Educació de Catalunya-LEC, d’acord amb l’opinió de Mercedes Gómez, delegada de CC.OO. a l’IES Montserrat Roig de Terrassa, “no es pot considerar tal perquè no fixa quina és la plantilla mínima dels centres i deixa total discrecionalitat al Departament d’Ensenyament per fixar el nombre de docents en cada centre educatiu públic”.

Els sindicats de professors demanen, d’entrada, que es descarti qualsevol nova pèrdua de plantilla i, mentrestant i per començar, que se solucioni la cobertura de substitucions des del primer dia. Afirma Gómez que “no es pot acceptar plantilles insuficients i/o desequilibrades que puguin posar en qüestió els principis d’igualtat,  pluralitat i qualitat”. D’altra banda, denuncia la representant de Comissions Obreres, “el Decret no opera en favor de l’autonomia dels centres sinó de la concentració de decisions en la direcció”.

Així mateix, s’insisteix des de CGT, el que vol fer el Departament de la senyora Rigau no soluciona els veritables problemes del moment: el curs s’inicia amb 20.000 alumnes més però el mateix professorat; el professorat interí substitut, mentrestant, continua essent el col·lectiu més directament afectat per l’increment de precarietat.

I més…

Per la seva part, des d’USTEC denuncien la retallada d’una paga extra al professorat, que “només està aplicant el govern de la Generalitat”, així com increment de ràtios, la substitucions no cobertes ni des del primer dia ni al 100%; la disminució del personal de suport a l’alumnat amb més dificultat, el tancament de centres públics i l’encariment dels estudis i disminució de beques. Mentrestant que professorat, famílies i alumnat “estan sostenint tota la càrrega i també la continuïtat de l’educació pública catalana de qualitat, el Departament continua subvencionant centres d’elit”, subratllen.

Pep Valenzuela. Terrassa, setembre 2013

Deixa un comentari