El Sindicat de Llogateres, amb 3 anys de lluites, resistència i avenços, llança campanya d’afiliació

No Comment

El 12 de maig, el Sindicat de Llogateres feia 3 anys, «de lluita, organització i moltes victòries gràcies a què cada dia som més!», proclamava en un missatge publicat al seu canal oficial de notícies a Telegram. Es felicitava tot animant a afiliar-se. Les raons són bastants i de pes. L’organització informa d’alguns dels resultats d’aquesta lluita:

✔️ Més de 1000 famílies s’han pogut quedar a casa

✔️ Negociacions col·lectives

✔️ Abaixades de preus

✔️ Organització a més de 10 ciutats

✔️ Hem canviat lleis estatals, autonòmiques i municipals

I tot això amb 2.000 afiliades, «imagina el que podem aconseguir si som 4.000», destaca. I interpel·la: «Perquè afiliar-se?», per respondre: «Perquè el Sindicat és la millor assegurança de la llar i de vida pels qui vivim de lloguer: enfront les apujades abusives, les expulsions injustificades i els abusos. Perquè estar al Sindicat és dir no a l’especulació immobiliària, a que facin fora la gent de la seva llar i que els nostres barris es converteixin en parcs temàtics».

No falten, doncs, motius per apropar-se a l’entitat. A Terrassa contactes: sindicatllogaterestrs@gmail.com, perfil al FB, Twitter. Reproduïm aquí el text informatiu de raons per afiliar-se i les 10 propostes fonamentals defensades pel Sindicat de Llogateres:

Des del Sindicat de Llogaters i Llogateres podem fer molt per ajudar-nos mútuament, en un context en què la violència immobiliària ens afecta de ben a prop: veiem com enmig d’una nova bombolla, la propietat ens augmenta el lloguer de manera desorbitada i abusiva, o bé no ens renova els contractes, fent-nos impossible continuar vivint a casa nostra i expulsant-nos. Des del Sindicat impulsem l’organització col·lectiva dels llogaters i llogateres per respondre de manera conjunta als abusos dels propietaris i intermediaris i tenir més força en les nostres demandes. Ja no estem soles, sinó que ens trobem davant d’una problemàtica compartida que cal visibilitzar. Mitjançant l’assessorament legal i tècnic, tant individual com en el marc col·lectiu de les nostres assemblees, ens informem sobre les opcions que tenim davant d’aquests abusos i la millor manera d’enfrontar-los. En paral·lel, fem pressió pública per reivindicar canvis legals que ens emparin davant la situació injusta en què ens trobem. Lluitem per poder continuar vivint a casa nostra pagant un lloguer just!

Què fa el Sindicat?

 • Punts de benvinguda
 • Assemblea d’afectades per pujades o no renovacions
 • Assessories col·lectives
 • Intermediació amb APis i Propietaris
 • Assemblees de blocs de propietat vertical
 • Accions de pressió: concentracions, escratxes….
 • Proposar y pressionar per reformes legislatives
 • Impulsar campanyes de mobilització per un habitatge digne
 • Denúncies per assetjament o abusos de la propietat
 • Revisió de contractes i clàusules abusives

De què em serveix a mi estar afiliada?

 • Passaràs a formar part del projecte del Sindicat de Llogateres. Podràs participar a les comissions, plenàries i per suposat a les assemblees d’afiliades. Tindràs veu i vot a tots els espais de participació del Sindicat.
 • Amb la teva quota dones suport al projecte i fas possible que el Sindicat pugui ser independent econòmicament. La quota bàsica són només 50 euros a l’any.
 • Rebràs un butlletí mensual sobre totes les activitats del Sindicat, consells, mobilitzacions del moviment per l’habitatge.
 • Tindràs una organització darrera quan et toqui renegociar el contracte.
 • T’assessorem sobre qualsevol aspecte del teu cas, ja sigui jurídic o tècnic.
 • Et recolzem i ens mobilitzem davant qualsevol problema que tinguis relacionat amb el teu habitatge: pujades abusives del lloguer, no renovacions unilaterals, etc.
 • T’ajudes a tu mateix i als teus veïns i veïnes, perquè cada victòria del Sindicat a la teva ciutat o barri és un triomf per a totes les veïnes.

Què defensa el Sindicat?

 • El lloguer ha de poder ser una opció de vida. Necessitem un lloguer estable i per tant acabar amb els contractes de tres anys
 • El lloguer ha de poder ser assequible. El seu preu ha d’estar regulat per llei. I ha d’estar en relació al nivell adquisitiu de la gent, no a les fluctuacions del mercat.

10 propostes imprescindibles per regular els lloguers i garantir el dret a l’habitatge

Són propostes de mínims que sens dubte s’han d’ampliar entre totes. Les demandes del sindicat s’aniran completant i concretant a mesura que avancem en la lluita.

1. Exigim una regulació dels lloguers que es basi en l’ingrés de les llars i que tingui com a objectiu baixar el preu dels lloguers. Per fer-ho cal un índex de preus del lloguer construït i definit de manera participativa (entre totes els agents socials implicats), que faci referència a variables socio-econòmiques com la renda familiar disponible, i que sigui vinculant, és a dir, que inclogui penalitzacions per aquells propietaris i propietàries que l’excedeixin.

2. Cal estabilitat i una major durada dels contractes per poder desenvolupar els projectes vitals. Proposem contractes de 12 anys i 6 anys, per als habitatges de grans i petits propietaris, respectivament. I que es renovin automàticament (excepte si la propietat té necessitat familiar).

3. Els increments en les rendes de lloguer estaran subjectes a índexs objectius com l’IPC o índexs de tipus municipal que tinguin en compte el cost de la vida i no els interessos especulatius del mercat.

4. La fiança per arrendar un habitatge no podrà ser superior a un mes de renda, i un segon mes en concepte de mobles i estris en el cas dels habitatges moblats. No s’ha de poder retirar la fiança dipositada al registre públic sense document que acrediti l’extinció del contracte d’arrendament i l’acord signat per arrendador i arrendatari.

5. Les administracions públiques únicament promouran l’habitatge de lloguer de titularitat pública. Un mecanisme fonamental per a l’ampliació del parc d’habitatge públic de lloguer serà la mobilització dels pisos buits que es troben en mans de les entitats bancàries.

6. Exigim que els grans propietaris tinguin l’obligació d’oferir un lloguer social a les famílies vulnerables per evitar que siguin desnonades per impagament del lloguer. Així, exigim a les administracions públiques l’obligació de re-allotjar a les persones desnonades per la impossibilitat de pagar el lloguer, tal com contempla la Llei 24/2015 (art. 5.6). Cal derogar el procediment de “desnonament exprés” establert a l’última reforma de la LEC.

7. Treballarem per a l’eliminació d’eines d’especulació financera, com les SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) i altres tipus de societats que actualment gaudeixen d’exempcions tributàries.

8. Registre obligatori de tots els habitatges, solars i propietats verticals desocupades per un període superior a un any. Expropiació d’aquells solars i propietats verticals que hagin estat buits durant dos anys (com ja es contempla a la Llei d’Urbanisme). Promoure la mobilització de pisos buits a través de penalitzacions econòmiques tant a grans com a petits propietaris

9. L’arrendador ha d’assumir els honoraris dels APIs o administradors de finques de forma total. Entenem que és qui fa l’encàrrec de comercialització d’un immoble qui ha d’assumir-ne les despeses derivades.

10. Davant les actuals situacions de vulneració del dret a l’habitatge, i a l’espera dels canvis legislatius i les polítiques públiques que redrecin la situació, recolzem i considerem com a legítimes aquelles resistències immediates practicades pels i les llogateres, incloent-hi la permanència a l’habitatge “a precari” quan el propietari hagi rebutjat la renovació del contracte i l’ocupació de propietats verticals que es trobin buides.

Related Articles

Deixa un comentari