El transport públic i la mobilitat, un dret bàsic de les persones

No Comment

El moviment veïnal i entitats socials debaten propostes per millorar les línies d’autobusos urbans, per tal que es millori el servei i que aquest arribi a tots els punts de la ciutat.


mobilitat-terrassa-portada

El passat 31 de maig va tenir lloc la segona sessió dels tallers participatius sobre el servei d’autobusos urbans de la ciutat, organitzada per la FAVT. La trobada va congregar una seixantena de persones al Centre Cívic President Macià, moltes d’elles membres d’entitats veïnals de diversos barris de la ciutat, així com representats d’entiats socials com Prodis i Prou Barreres, a banda de ciutadanes a títol individual.

taller linies busosLa Favt i el moviment veïnal en general concedeixen una importància cabdal al transport públic i la mobilitat de les persones com a dret bàsic. Per això, la intenció d’aquest taller fou la d’adreçar al consistori propostes treballades de forma col·lectiva. En el transcurs de la sesssió, els assistents es dividiren en grups segons el sector de la ciutat on residien. A través de grups de debat, tractaren els nou objectius més importants que van sortir en el primer taller: 1.- Replantejament de la Xarxa d’autobusos; 2.- Revisió tarificació social; 3.- Renovació de la flota, 4.- Civisme i educació; 5.- Descentralització de les línies; 6.- Adaptació dels carrers al tranport Públic; 7.- Més Pressupost pel transport Públic; 8.- Ampliació Horaris; 9.- Millor cobertura del territori.

Del debat produït destacà la demanda d’una necessària i millor sincronia entre la línia Hospital i altres línies com la 2, per tal d’aconseguir un desplaçament més ràpid a l’Hospital, així com establir un servei nocturn a l’Hospital de Terrassa. També destacà la proposta de creació d’una nova línia més directa a l’Hospital des del Pla del Bon Aire, passant per l’Avda. Béjar, i els barris de Sant Llorenç, Les Arenes i Torre-sana.

Altra preocupació àmpliament compartida durant el taller fou la necessitat de millorar el servei d’autobús en els barris perifèrics amb freqüències molt baixes i sense servei en dissabtes, diumenges i el mes d’agost, com és el cas dels barris de Les Carbonelles, Les Martines, Can Palet de Vista Alegre i Can Gonteres. Aixó com també acostar més el final de la Línia 5 a Can Tries i a Viladecavalls fent una parada més.

Dret de les persones a tenir un millor servei

Pel que fa a canvis en itineraris d’algunes línies, es va demanar la prolongació de la línia Hospital cap als nous pisos de la Ctra. de Rellinars; la prolongació d’alguna de les Línies que passen pel Pla del Bon Aire fins a la part de dalt del Pla del Bon Aire, on viuen més de 200 famílies; acostar el servei de la línia 5 al barri de Can Roca on hi ha el col·legi Font de l’Alba; fer un recorregut més adient de la Línia 4 en l’entorn del barri de Xúquer; alguns canvis del recorregut d’aquesta mateixa línia dins de Can Parellada, i prolongar la Línia 10 fins al sector de Les Fonts, que és de Sant Quirze. D’altra banda, com a punt on no hi hagué consens, el tema de la supressió de parts de línies que passen per la Rambla i pels carrers Garcia Humet i Sant Antoni.

Sí que s’insistí en el fet que tots els autobusos i totes les parades han de ser accessibles per totes les persones, com a dret bàsic d’aquestes. En relació a això, millor la informació que és dóna per megafonia dels autobusos, i que no donin missatges erronis, ja que no pot ser el que passa més d’una vegada que el nom de la parada no correspon a la realitat i provoca molts problemes a les persones amb dificultats visuals. Finalment des de Prodis es va plantejar la necessitat de bitllets col·lectius per a entitats socials.

Related Articles

Deixa un comentari