Reclamen mesures efectives a la “Taula sobre la pobresa energètica” promoguda pel Govern

No Comment
Protesta davant una oficina d'empresa d'energia. (Foto tercersector.cat) Protesta davant una oficina d’empresa d’energia. (Foto tercersector.cat)

El dimarts 30 de setembre acabà el termini fixat pel Parlament de Catalunya a la Resolució 577/X sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats per publicar el nou Decret contra la pobresa energètica, així doncs és imperatiu que el Govern entomi les demandes de la societat civil i apliqui d’una vegada mesures efectives per acabar amb la pobresa energètica i el patiment de tantes famílies catalanes. Ja fan tard…

Comunicat de les organitzacions socials que reclamen mesures efectives a la “Taula sobre la pobresa energètica” promoguda per la Generalitat de Catalunya

Davant l’emergència social de la pobresa energètica a Catalunya, l’Aliança contra la pobresa energètica i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social consideren urgent l’adopció de mesures efectives per acabar amb aquesta flagrant violació de drets humans, que es prolonga des de fa anys sense que des de la Generalitat s’hagin pres mesures adequades. Al Govern se li acaben els dies per complir el compromís d’esmenar el fracàs del seu Decret Llei 6/2013 del 23 de desembre abans de finals de setembre; i, la “Taula sobre la pobresa energètica” convocada per la pròpia Generalitat hauria d’haver definit clarament el protocol per protegir a les persones en situació de vulnerabilitat sense que hagin d’assumir el deute.

Cal recordar que estem parlant d’un bé indispensable. Tota persona ha de tenir dret a viure en un habitatge digne en el que es garanteixi l’accessibilitat i assequibilitat als subministraments bàsics, per tant són les administracions públiques competents les responsables de garantir, respectar, protegir i promoure aquests drets. A més es tracten de serveis d’interès general i, per tant, són les administracions les qui han contribuït per acció i per omissió al creixement de la pobresa energètica. Es calcula que més del 10% de la població catalana pateix aquesta problemàtica (unes 320.000 famílies). L’any 2013 es van produir a Espanya més de 75.000 talls de subministrament de gas per impagament –un 86% més respecte l’any 2012- i més d’1,1 milions de talls de subministrament elèctric per impagament –un 24% més que l’any anterior-.

Les administracions també són culpables per connivència, foment d’oligopolis i legislacions que han permès l’enriquiment desmesurat de les companyies subministradores a costa de sobrecostos i deutes il·legítims.

Es fa necessari recordar que l’augment dels preus dels subministraments bàsics s’ha produït a la vegada que es produïa l’empobriment general de la població sense l’existència de cap mesura de protecció efectiva per les famílies més vulnerables. Aquest augment de preus es ve donant en paral·lel a la revaloració sense precedents de les grans empreses elèctriques, que des de l’inici de 2014 han augmentat el seu valor en borsa més del 20%. No és legítim que la regulació d’un servei d’interès general com l’energia estigui permetent que les empreses elèctriques es converteixin en negocis tremendament lucratius enmig d’una emergència social com aquesta. En el cas de l’aigua l’augment del rebut es deu principalment a la privatització d’Aigües Ter Llobregat i la creació d’una Societat d’Economia Mixta que han comportat beneficis multimilionaris per a les concessionàries sense cap millora en el servei prestat.

Per tot això, en vistes a la propera reunió de la “Taula sobre la pobresa energètica” del proper dilluns 29 de setembre l’Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula d’entitats del Tercer Sector demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya que introdueixi les millores següents en el Decret 6/2013 del 23 de desembre:

  1. Garantir el dret a l’accés a subministraments bàsics d’aigua, electricitat i gas de les persones en situació de vulnerabilitat mentre duri aquesta situació. Concretament ha de garantir un mínim de: 100 litres persona i dia en el cas de l’aigua i 2000 kWh anuals en el cas de l’energia tenint en compte correccions per situacions climàtiques i qualitat de l’habitatge.
  2. Garantir que no es produeixi cap tall de subministraments a les persones en situació de vulnerabilitat. Per això les empreses responsables hauran de comunicar la situació d’impagament a Serveis Socials Bàsics per començar el protocol d’avaluació de la situació de vulnerabilitat de cada llar.
  3. Aplicar criteris socials de vulnerabilitat per acollir-se a les mesures contra la pobresa energètica més enllà del IRSC. S’hi podran acollir totes les unitats familiars en les que els ingressos de la llar siguin iguals o inferiors a 1,5 vegades l’IRSC amb la corresponent actualització de l’IPC entre 2010 i 2014, que és del 8,5% subjecte al nombre de persones de la unitat familiar (veure Annex).
  4. Apel·lar a la responsabilitat de les empreses subministradores perquè cobreixin els costos associats al manteniment dels subministraments i al deute generat que no pugui ser cobert per les persones en situació de vulnerabilitat.
  5. Garantir la realització de cursos de formació i capacitació en eficiència energètica adreçats a les llars beneficiàries amb l’objectiu de reduir el consum energètic i millorar l’eficiència energètica de la llar.

El dimarts 30 de setembre acabà el termini fixat pel Parlament de Catalunya a la Resolució 577/X sobre l’increment de la pobresa i les desigualtats per publicar el nou Decret contra la pobresa energètica, així doncs és imperatiu que el Govern entomi les demandes de la societat civil i apliqui d’una vegada mesures efectives per acabar amb la pobresa energètica i el patiment de tantes famílies catalanes.

Related Articles

Deixa un comentari