Actuacions d’ofici de la Síndica de Greuges i balanç dels mesos d’abril i maig: Suport al Projecte de Futur Ca n’Anglada 2030

No Comment

Les actuacions d’ofici són aquelles en les quals la Síndica, arran d’un nombre elevat de queixes presentades per la ciutadania o d’una apreciació personal, observa que el funcionament de l’Administració Municipal en un determinat aspecte perjudica de manera general, i decideix recomanar a les autoritats locals la seva modificació o millora, com a prevenció de la vulneració dels drets de la ciutadania.

Redacció

El projecte de futur del barri de Ca n’Anglada, exposat en el Projecte de Futur Ca n’Anglada 2030, és «un projecte de ciutat i la seva execució ha d’ésser una prioritat pel Consistori», afirma Isabel Marquès, Síndica de Greuges de Terrassa, en una actuació d’ofici publicada el passat 23 de maig.

Des de fa anys, ja en l’anterior mandat, la Síndica havia mantingut de manera regular reunions amb els veïns de Ca n’Anglada amb la finalitat de rebre informació de primera mà de les «problemàtiques endèmiques», afirma el comunicat públic, existents en el barri i, en nombroses ocasions, «he estat testimoni de la desesperança i, inclús, el desencís del veïnatge per la que consideren una manca d’implicació i actuació de l’Ajuntament per solucionar les situacions greus d’incivisme i inseguretat ciutadana que pateix el barri i que repercuteix en el dia a dia dels seus veïns».

Ateses les múltiples queixes expressades pels veïns de Ca n’Anglada en les moltes reunions mantingudes amb representants polítics i personal tècnic de l’Ajuntament i, inclús, amb presència de l’adjunt al Síndic de Catalunya i de la Síndica, l’Ajuntament va sol·licitar suport tècnic per realitzar un pla, programa o dispositiu per a promoure la convivència i, en aquest sentit, es van portar a terme diverses reunions amb la Diputació de Barcelona per valorar la demanda i analitzar la viabilitat del projecte. Finalment, la Diputació de Barcelona va donar suport a la demanda i es va elaborar “la Diagnosis i Taula tècnica de la convivència de Ca n’Anglada”.

Al respecte, cal recordar que el Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària el 28 de juny de 2018, va adoptar entre d’altres, els acords que incorpora la proposta de resolució per a l’execució del Projecte de Futur de Ca n’Anglada 2030 i, en concret, es pren l’adopció dels acords següents: Primer, el Projecte de Futur Ca n’Anglada 2030 és una «necessitat prioritària per a la ciutat de Terrassa i s’ha d’executar immediatament, reconeixent les conclusions de l’estudi Diagnosi i Taula tècnica de la convivència a Ca n’Anglada».

Segon, reconèixer que després de la mostra de la realitat que exposa l’estudi, més l’evidència de degradació en molts aspectes del barri de Ca n’Anglada, és imprescindible l’execució immediata d’un projecte de futur, com ha reivindicat l’Associació veïnal fa ja molts anys.

Tercer, que el Projecte de Futur Ca n’Anglada 2030 ha de ser estructuralment tal com indica l’estudi, executant els micro projectes com s’estableix.

Així mateix, la Síndica vol posar també en valor l’estudi realitzat per la Diputació de Barcelona de “la Diagnosis i Taula tècnica de la convivència de Ca n’Anglada” que atorga molta raó a les múltiples reivindicacions i greuges manifestats al llarg dels anys pel veïnatge de Ca n’Anglada, i que suposa una eina de gran valor que, ben executada per part del Consistori, pot transformar el barri i aportar un projecte de futur.

Val a dir també que la Síndica ha mostrat, en tot moment, una gran empatia i comprensió per les queixes que, durant els darrers anys, li han fet arribat els veïns del barri de Ca n’Anglada i les ha traslladat a l’Ajuntament amb la voluntat de ser un nexe entre ambdues parts a fi de trobar solucions reals a la problemàtica existent. No obstant això, a dia d’avui, i per petició del veïnat de Ca n’Anglada, el Síndic de Catalunya és qui té obert un expedient de queixa que resta en tràmit a l’espera d’una resolució.

Amb motiu de la queixa que l’AV de Ca n’Anglada presentà al Síndic de Catalunya, aquest ha demanat informació més detallada sobre l’estat d’implementació de les propostes de millora, sobre l’acord del plenari aprovant la proposta de resolució de juny de 2018 en la que el Projecte de futur de Ca n’Anglada era una necessitat prioritària per Terrassa, sobre la resposta donada a l’Associació Veïnal en referència a l’última documentació presentada i sobre el pressupost establert en l’any 2019 per a l’execució del Pla de Futur de Ca n’Anglada amb quantitats específiques.

En aquest punt, la Síndica Isabel Marquès demana a l’Ajuntament que procedeixi a «implementar sense demores les mesures de millora en els diferents àmbits en el barri de Ca n’Anglada, tot recordant al Consistori que en el Ple de juny de l’any 2018 es va aprovar per unanimitat la proposta de resolució sobre el projecte reconeixent les conclusions de l’estudi Diagnosi i Taula tècnica de la convivència de Ca n’Anglada i que l’execució d’aquest projecte és una necessitat prioritària per la nostra ciutat».

Plaques en homenatge a les víctimes del temporal de vent de 2014

La Síndica Municipal de Greuges, Isabel Marquès, ha enviat a l’Ajuntament de Terrassa, amb data de 14 de maig, el primer suggeriment 1/2019 per a la col·locació de diverses plaques commemoratives en record del temporal de vent excepcional del 9 de desembre de 2014.

Aquella data, Terrassa va patir un temporal de vent excepcional, amb un tràgic balanç de dues persones mortes en caure’ls un mur de contenció de l’avinguda de Jaume I, així com nombrosos ferits i danys materials en el nucli urbà i a l’entorn natural de la ciutat.

La Síndica informa que durant aquest mes maig, ha rebut a la seva oficina un col·lectiu de persones que es van veure directament afectades per les conseqüències d’aquell temporal de vent. En conseqüència, ha adreçat a l’Ajuntament un suggeriment per demanar que es col·loquin plaques de commemoració d’aquell tràgic esdeveniment en aquells indrets de la ciutat on l’afectació va ser punyent, a fi de perpetuar el record i homenatjar les dues víctimes mortals i les persones que van patir-ne les conseqüències.

Així mateix, la Síndica proposa que els troncs d’arbres caiguts per les ventades que es van aprofitar per engegar el projecte de l’Arllibre, d’intercanvi de llibres, i que estan ubicats en diferents llocs de la ciutat, disposin d’aquesta placa, recollint la voluntat manifestada per la ciutadania i que ha fet arribar a l’Ajuntament de Terrassa mitjançant aquest suggeriment de ciutat.

La Veu de la Síndica

Iniciem una nova relació de col·laboració amb els mitjans de comunicació per donar a conèixer l’activitat de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, i agraïm a Malarrassa, el periòdic independent i gratuït de Terrassa, la publicació de les nostres dades d’activitats mensuals, concretament les recollides al llarg del passat mes d’abril de 2019.

Al llarg del mes d’abril, des de l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa hem atès 84 consultes de ciutadans i ciutadanes, 11 de les quals han generat l’elaboració de 6 greuges a l’Ajuntament de Terrassa i 5 al Síndic de Greuges de Catalunya, arribant als 72 greuges presentats durant els primers quatre mesos de l’any 2019.

Durant els 20 dies hàbils al llarg del mes d’abril amb obertura de l’Oficina a la Masia Freixa del parc de Sant Jordi, la mitjana d’atenció de les queixes rebudes ha estat d’uns 30 minuts per a cada persona; 55 de les quals han estat ateses de forma presencial, 21 de forma telefònica i 9 a través de diferents correus electrònics rebuts.

L’àmbit de Serveis Socials incrementa les seves necessitats amb demandes d’ajut per l’augment de l’habitatge social i el control dels preus dels lloguers, per tal d’evitar possibles desnonaments o la introducció de famílies a la taula d’emergència, situacions que s’agreugen quan s’ajunten amb precarietat econòmica o discapacitats.

Dins de la gestió tributària i recaptació de l’Ajuntament de Terrassa també hem sol·licitat aplicar bonificacions i descomptes econòmiques previstes a les Ordenances Fiscals en diferents taxes i impostos segons les aplicacions previstes per deduccions com per exemple per alguna limitació d’ingressos o capacitat econòmica del nucli familiar.

Les places d’aparcament de vehicles per a persones amb discapacitats generen algunes queixes que poden derivar o afectar el Padró Municipal, generant circumstàncies evitables, especialment per les dificultats de mobilitat o possibles malalties que cal seguir un tractament habitual, que poden estar agreujades en gent gran o edat avançada.

El dret a la informació o a la seva manca, provoca en molts casos la intervenció de la Síndica de Greuges, especialment quan es denega sense cap mena d’explicacions alguna petició sol·licitada o obtinguda amb anterioritat. És en aquest moment quan la intermediació pot resoldre bona part dels possibles conflictes plantejats.

Finalment, la mobilitat a la ciutat i les dificultats per a l’aparcament a la via pública dels vehicles particulars, insisteixo especialment amb els vehicles de persones amb discapacitats, dificultats de salut o mobilitat reduïda, tanquen el gruix de greuges rebudes a l’Oficina de la Síndica de Greuges de Terrassa al llarg del mes d’abril de 2019.

També volem destacar els greuges que no estan vinculats a l’Ajuntament de Terrassa i cal traslladar al Síndic de Greuges de Catalunya, derivacions en el cas que alguna queixa no sigui de Terrassa o la població dels residents que el proposa no disposa de Síndic o Síndica local, però també en àmbits com la renda garantida o ensenyament.

En relació amb l’activitat del mes d’abril, de forma majoritària, les consultes ateses per la Síndica han estat relacionades amb inconvenients vinculats a bens de consum o serveis d’empreses privades, com per exemple amb productes oferts per empreses bancàries, de telefonia, relacionats amb l’habitatge, el pàrquing de vehicles o electrodomèstics.

En relació als casos vinculats als Serveis Socials i l’Habitatge, ens mostren moltes situacions de crisi econòmica de persones i famílies, algunes desestructurades que encara fan més complexa les solucions o la possibilitat d’entesa, amb conseqüències en l’educació dels infants a càrrec o situacions d’allunyaments per agressions o abusos sexuals i de gènere.

La falta d’execució de la renda garantida, necessitats en la resolució d’aspectes jurídics i les relacions amb la banca formen altres indicadors que comporten queixes habituals que des de l’Oficina de la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa atenem i intentem orientar per a la seva millora o resolució positiva per a les persones agreujades.

Seguirem intentant ajudar a tota la ciutadania per a la defensa dels seus drets davant l’administració pública local de Terrassa com en la d’altres àmbits que no formen part de les nostres funcions, per a la millora de la convivència i l’augment de la qualitat democràtica de les nostres institucions vers la seva ciutadania.

Per obtenir més informació i formular queixes:
www.sindicaterrassa.org

Related Articles

Deixa un comentari