Actuavallès, pels drets de les treballadores del sexe

No Comment
Dibuix de Teresa Herrero (http://www.teresaherrero.com/), publicat a la web del Projecte Dona Dibuix de Teresa Herrero (http://www.teresaherrero.com/), publicat a la web del Projecte Dona

Les prostitutes tenen drets laborals, si exerceixen la prostitució de forma no forçada i en un prostíbul. Aquesta ha estat la sentència pionera d’un jutge social de Barcelona que obligaria els proxenetes a subscriure contractes de treball amb les dones amb totes les obligacions i deures que aquests puguin comportar.

La sentència obre espai per aprofundir en un debat que la societat sembla negar-se a enfrontar. Doble moral, societat patriarcal, negocis ultramilionaris, entre d’altres motius, impedeixen avançar en el mateix i, sobretot i més important, tractar la qüestió a partir del respecte i reconeixement dels drets de les dones i les persones en general.

Mentrestant, als Vallesos fa temps que sí que avança un projecte de “Projecte Dona”, que és un un programa d’atenció sociosanitària, iniciat el 1998, i dirigit a treballadores sexuals, un dels col·lectius especialment vulnerables al VIH i altres ITS que ha atès, des dels seus inicis, a més de 4.000 persones.

L’entitat Actuavallès ho va engegar, ara fa 16 anys, destinat a proporcionar a les treballadores del sexe tant cobertura sociosanitària -mitjançant derivacions a serveis mèdics i fomentant la realització periòdica d’analítiques i citologies- com materials preventius i pedagògics en tant que eines per millorar la seva qualitat de vida.

Des del projecte s’atén tant a noies a la seu d’Actuavallès com a locals de prostitució on es realitzen visites mensuals en les quals es combina la distribució de material preventiu amb intervencions educatives destinades a fomentar l’autocura i l’exercici responsable de la seva professió.

A principis de març, Actuavallès va fer públiques les dades del seu treball: ha atès durant el 2014 a 1.026 persones que exerceixen la prostitució. Majoritàriament es tracta de dones joves, menors de 35 anys, provinents d’Amèrica (central, Carib i sud), seguides de les dones europees. El projecte s’emmarca en les línies prioritàries de salut pública per al control del VIH i altres ITS, es desenvolupa amb el suport i de forma coordinada amb les administracions autonòmiques i locals i amb els principals agents sanitaris de la zona.

Atesa l’especial vulnerabilitat del col·lectiu de les treballadores sexuals envers el VIH i la resta d’ITS, Actuavallès va engegar, ara fa 16 anys, el Projecte Dona, destinat a proporcionar a les treballadores del sexe tant cobertura sociosanitària -mitjançant derivacions a serveis mèdics i fomentant la realització periòdica d’analítiques i citologies- com materials preventius i pedagògics en tant que eines per millorar la seva qualitat de vida. Des del projecte s’atén tant a noies a la seu d’Actuavallès com a locals de prostitució on es realitzen visites mensuals en les quals es combina la distribució de material preventiu amb intervencions educatives destinades a fomentar l’autocura i l’exercici responsable de la seva professió.

Durant el 2014 s’ha arribat a un total de 1026 persones que exerceixen la prostitució, 690 han estat nous expedients durant el 2014 i 336 eren persones que ja estaven en seguiment al projecte en anys anteriors. El conjunt de població atesa ha estat de 1.013 dones, 11 transsexuals i 2 homes. S’han distribuït 295.866 preservatius masculins, 7.874 preservatius femenins i 16.725 lubrificants. S’han realitzat 130 anàlisis de sang i 27 proves ràpides de sífilis i VIH a la seu de l’entitat amb el resultat d’un positiu per VIH que ha estat derivat i adherit al sistema sanitari. Un dels reptes de futur del projecte, en paraules d’Alberto Capitán, director d’Actuavallès, “és poder vincular a les dones en major situació de vulnerabilitat i risc al sistema sanitari ordinari”.

El Projecte Dona, que és l’únic de les seves característiques a les comarques del Vallès, inclou a les seves rutes mensuals clubs i pisos en els que s’exerceix la prostitució de les ciutats de Sabadell, Terrassa, Mollet, Granollers i Cerdanyola. Durant el 2014 s’han visitat regularment 73 locals on s’exerceix el treball sexual -12 clubs i 61 pisos-, i 11 punts de carretera; tanmateix s’han rebut 12 demandes de locals mes que permetrien, amb un finançament adient, amplificar l’abast d’aquestes rutes.

A les visites, a més de la distribució de lubricants i preservatius –tant femenins com masculins-, es realitzen tallers de col·locació correcta del preservatiu amb la mà i amb la boca; es fan assessoraments, des d’una perspectiva de reducció de riscos, sobre el VIH i la resta d’infeccions de transmissió sexual i sobre consum de drogues; es treballen tècniques de negociació amb el client per tal de garantir la utilització del preservatiu en totes les pràctiques que incloguin penetració, etc.

Aquest últim aspecte es considerat especialment rellevant en aquest moment de crisi econòmica on el volum de feina ha baixat molt augmentant la competència entre les noies per tal d’aconseguir clients. “Aquesta competència”, segons declaracions de Daniela Narváez, coordinadora del projecte, “fa que, davant les demandes del client, moltes noies acceptin la penetració sense preservatiu com un valor afegit dels seus serveis, amb el perill que això suposa quant a la transmissió de malalties i l’augment d’embarassos no desitjats, amb la incertesa que envolta la resolució d’aquests embarassos amb els canvis legislatius del govern central”.

La tasca de les voluntàries

Des del Projecte Dona es vol fer una menció especial a la tasca que desenvolupen les voluntàries sense les quals, declara Daniela: “seria impossible donar servei a tot el territori amb el finançament que comptem”. En aquest sentit, el projecte només disposa de dues persones contractades, i la resta de l’equip el formen actualment un grup de nou voluntàries que desenvolupen diferents tasques i activitats dins el projecte. Des de l’extracció de sang per fer les analítiques o la realització de la prova ràpida, fins a l’acompanyament en les visites als locals de prostitució, el suport a les tasques de gestió del projecte o la tramitació de les qüestions relacionades amb immigració.

En aquest sentit, des del projecte es destaca la necessitat d’aconseguir recursos tant econòmics com personals, per tal d’augmentar les seves intervencions i arribar a un dels col·lectius més desprotegits dins l’àmbit del treball sexual, com són les noies que exerceixen la seva activitat a peu de carretera. De moment, només onze trams de carretera s’inclouen a les diferents rutes que es realitzen.

Actuavallès

Actuavallès és una associació sense ànim de lucre creada el 1993 per donar resposta a les necessitats desencadenades per la epidèmia VIH. A llarg de mes de dues dècades d’activitat, alhora que s’assentava la vessant assistencial a persones afectades pel VIH, s’han anat ampliant les línies d’acció per donar cabuda a projectes que fomenten la prevenció i l’autocura en col·lectius específics (com les treballadores sexuals o els joves) així com altres projectes encaminats a combatre l’exclusió social i la pobresa.

Més informació: http://www.actuavalles.org/

Related Articles

Deixa un comentari