Ajornat el judici contra el Kasalet. La lluita contra la especulació continua: qui hi ha al darrere de Visolgran SL?

No Comment

El judici pel desallotjament del Kasal Okupat i Autogestionat Joan Berney, el Kasalet, ha estat ajornat per raons tècniques, problemes d’agenda dels advocats. En principi fins el proper mes de gener, sempre que l’agenda sigui compatible ara amb les altres parts.

Es suspèn, per tant, la concentració convocada per dilluns 18 desembre davant els Jutjats. Però es mantenen la manifestació del dissabte 16 de desembre i el concert posterior.

El col·lectiu autogestionari ha saludat aquest ajornament, tot considerant que els permet preparar millor la defensa i les mobilitzacions per reivindicar el Kasalet, així com de denúncia de l’especulació immobiliària que hi ha al darrere d’aquest intent de desallotjament, la mateixa que des de fa anys ha portat a la misèria centenars de milers de persones famílies.

En relació amb aquesta especulació i concretament l’empresa que ha denunciat el col·lectiu del Kasalet, l’empresa Visolgran SL, un equip d’investigadores relacionades amb el centre social okupat ha elaborat un dossier tot recollint dades molt reveladores i sucoses i que es pot llegir a continuació:

Qui hi ha al darrere de Visolgran SL, l’empresa que vol desallotjar el Kasalet?

L’empresa Visolgran SL es va crear l’any 2005, una data que no és casual, ja que és el mateix any en el que es va formalitzar la compra venda del Kasalet i les finques del costat. Tot apunta a que van crear l’empresa per poder fer la compra dels immobles a través d’una persona jurídica amb els conseqüents beneficis que això suposa. Aquests eren propietat d’una altra empresa, Solucions Químiques i Tècniques SL, que estava estretament relacionada amb Visolgran SL i altres empreses, sota el nom de SolQuiTec 2 SL. Sembla talment com si anessin creant empreses i s’anessin venent els immobles entre ells.

L’empresa, que quan es va crear tenia un capital inicial de 250.000 €, no disposa d’una seu social coneguda i pròpia en la que desenvolupa l’activitat que se’n desprèn del seu objecte social i en un principi estava situada en un despatx d’ advocats del carrer Rosselló de Barcelona. Actualment tenen la seu inscrita a un despatx d’advocats del carrer del Vall de Terrassa.

Però les extranyes coincidències continuen i es van fent més grans a mesura que es va estirant del fil. Hem descobert que hi ha moltes més empreses del mateix estil que Visolgran SL i SolQuiTec 2 SL. A més, els seus administradors són quasi bé els mateixos i van canviant els càrrecs entre ells periòdicament.

Per començar trobem una estreta relació amb una coneguda immobiliària de Terrassa, Finques Vidal-Gomà. I és que entre els càrrecs directius de Solucions Químiques i Tècniques SL hi trobem als dos principals directius de Finques Vidal-Gomà, Emiliano Lázaro Gomà, i Jose Luís Rodriguez Vidal. També hi apareix Javier Cunill Solà, relacionat amb l’empresa SL Hilaturas Badiella, coneguda empresa tèxtil terrassenca que van reorientar el negoci cap a la compra-venda d’immobles.

Una altra prova més d’aquestes relacions, és que Solucions Químiques i Tècniques SL va ser absorbida per VitalHogar 96 SL, de la qual Emiliano Lázaro Gomà i Jose Luís Rodriguez Vidal, entre d’altres, en són els directius. Aquests, alhora, són els directius també, juntament amb Arie Karaso, de SolQuiTec 2 SL. De fet ambdues empreses tenien la seu a les oficines de Finques Vidal-Gomà, a la Rambla de Terrassa.

Amb Arie Karaso Capelouto trobem la relació amb Visolgran SL (l’empresa que ha denunciat al Kasalet), i és que juntament amb Emiliano Lazaro Gomà i Javier Cunill Sola han tingut càrrecs directius a Visolgran SL, Cunill fins al 2006 i Gomà fins al 2010. Actualment Arie Karaso és el que ostenta el càrrec directiu principal a l’empresa Visolgran SL.

Si mirem les empreses amb que estan relacionats cadascú veiem clarament que estan relacionades entre elles com si formessin un entramat.

  • Arie Karaso Capelouto ha estat i/o està relacionat (entre d’altres empreses) amb:

Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, Layns 2010 SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL

  • Javier Cunill Solà ha estat i/o està relacionat (entre d’altres empreses) amb les mateixes empreses que Arie Karaso:

Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, Layns 2010 SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL.

I, a més, amb:

Solucions Químiques i Tècniques SL, Gestió Casa Jove SL, Bonvilar SL, Finques Vidal-Gomà SL, Dalcaba Egara SL, Dalcagrup Holding SL, Basolkam SL, SL Hilaturas Badiella, Emprestur Innovaciones SL, Housing 2005 SL.

  • Emiliano Lázaro Gomà ha estat i/o està relacionat(entre d’altres empreses) amb la majoria d’empreses on hi ha Arie Karaso i Javier Cunill:

Solucions Químiques i Tècniques SL, Absis immobiliària 2006 SL, Insogar SL, SolQuiTec 2 SL, Visolgran SL. Basolkam SL, Emprestur Innovaciones SL, Finques Vidal-Gomà SL.

I a més amb:

Vidal-Gomà Gestió SL, Immobiliària Vidal-Gomà SL, Gestió d’immobles Matadepera SL, Inversions Cova Simanya SL, VitalHogar 96 SL, Arrels Jove SL, Mobiral SL, Celsus Altamira Promociones SL, Inversions El Òbits SL, Casa Roc 96 SL, Promou CT Vallès SL, i moltes més.

Podem constatar doncs, que la persona de més rellevància és Emiliano Lázaro Gomà, tant per volum d’empreses on hi té càrrecs, com per l’importància d’aquestes (Finques Vidal-Gomà té un capital social de 4.296.240,00 €). Aquest fet, juntament amb la interrelació entre Solucions Químiques i Tècniques SL, Visolgran SL, SolQuiTec 2 SL i Finques Vidal-Gomà, ens fa pensar que precisament és aquesta última empresa la que veritablement està al darrera de tota aquest entramat, amb Emiliano Lázaro Gomà, i Jose Luís Rodriguez Vidal al capdavant.

Com podem deduir de tot plegat, ens trobem davant un sistema d’enginyeria financera que permet a totes aquestes persones formar un entramat d’empreses, dels quals és molt difícil seguir-ne la pista, amb les quals poden traficar comprant i venent immobles, obtenint d’aquesta manera importants beneficis econòmics.

No sabem del cert si el que fan és legal, o s’aprofiten d’aquest entramat per tal d’esquivar lleis i impostos, però el que sí que tenim clar és que per nosaltres és completament injust i immoral. No pot ser que l’habitatge quedi convertit en un negoci, que serveixi per mercadejar amb ell i per l’enriquiment d’uns pocs. L’habitatge és, o hauria de ser, un dret bàsic per tothom, la infrautilització d’inmobles i l’incompliment de la funció social de l’habitatge per part d’empresaris que especulen amb un dret fonamental, no s’hauria de permetre.

Això pren més rellevància encara si tenim en compte que el dret a l’habitatge està «suposadament» garantit a la Constitució, però la realitat és que es veu vulnerat constantment dia rere dia. Moltes persones no poden pagar el lloguer, no poden pagar la hipoteca, no poden comprar una casa per viure, degut als preus abusius que precisament imposen aquestes empreses immobiliàries i aquests especuladors. Això comporta que moltes persones siguin desallotjades o desnonades de les cases on viuen i es vegin condemnades a una vida de misèria.

Amb el cas del Kasalet, no només es vol fer fora a les persones que hi viuen, que li han donat vida a un espai que estava abandonat i en condicions insalubres garantint així la funció social d’aquest inmoble, sinó que a més es vol acabar amb un projecte social amb més de 17 anys de vida. No pot ser que iniciatives completament immorals i fetes per particulars amb l’únic objectiu d’obtenir beneficis econòmics que només beneficien a uns pocs, passin per sobre d’iniciatives populars i col·lectives que beneficien tant a la ciutat com a la societat en general.

Per acabar contestant les preguntes que ens feiem a l’inici podem dir que el que hi ha darrera de Visolgran SL no és una simple empresa propietària del Kasalet, sinó un autèntic entramat d’empreses, que mouen milions d’euros, que posseeixen infinitat d’immobles i propietats i que es dediquen a mercadejar amb aquestes amb l’únic objectiu d’enriquir-se sense importar-los res més que el benefici econòmic.

I queda clar també que qui hi ha darrera de Visolgran SL és Finques Vidal-Gomà, una de les empreses immobiliàries més conegudes a la ciutat de Terrassa, que vol amagar la seva activitat especuladora darrera un entramat d’empreses que li fan la feina bruta.

Des del Kasalet no pararem de demanar-los que retirin la demanda, mitjançant la qual sol·liciten el desallotjament, fins que s’asseguin a parlar i solucionar aquest conflicte d’una forma dialogada.

I encara que ho aconseguim, la nostra lluita pel dret a l’habitatge digne, la utilització de l’okupació d’espais abandonats, i la defensa de l’autogestió i l’assemblearisme com a forma d’organització, continuarà fins que aquests drets no estiguin garantits i fins que, entre totes, acabem amb l’especulació, el capitalisme i la misèria i injustícies que genera.

Related Articles

Deixa un comentari