Ajuntament, noves mesures: lloguers de locals, SAD, construcció, mercats, servei violència masclista

No Comment

Nou paquet de mesures amb motiu de l’emergència generada pel Coronavirus

Declara la suspensió dels terminis d’execució de totes les obres de promoció privada i executarà només obres urgents o imprescindibles

Prioritza i articula la prestació del servei d’atenció i prevenció per a maltractaments i violència de gènere, a través del Servei de Polítiques de Gènere (Casa Galèria).

L’atenció es portarà a terme per telèfon, al número 675 957 904 i 675 296 296 (de 9 a 20h). L’atenció de nit i 24h es portarà a terme des del 091 i 092

El Govern municipal informa de les noves mesures acordades en el marc del Comitè de Seguiment d’Emergència, reunit aquest matí de manera telemàtica amb motiu de la fase d’Emergència-1 del Pla d’Emergència Municipal, i de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol amb motiu del Coronavirus. Són les següents:

1- L’Ajuntament demana a propietaris/es de locals comercials que apliquin una moratòria en el cobrament de lloguers i ofereix una reducció proporcional de l’IBI d’aquests locals:

El Govern municipal ha decidit demanar a propietaris/àries de locals comercials a Terrassa una moratòria en cobrament de lloguers. Com a mesura compensatòria, l’Ajuntament efectuarà una reducció proporcional de la quota d’IBI d’aquests locals, en funció del temps que es prolongui aquesta mesura. Des de les regidories de Comerç i Serveis Generals i Govern Obert s’articularan les mesures i s’establirà un sistema per a la seva tramitació.

2.- L’Ajuntament autoritza de forma excepcional l’aparcament en laterals de l’avinguda Béjar i ronda de Ponent

El Govern municipal ha decidit permetre l’estacionament durant les 24h als trams de la ronda de Ponent (actualment senyalitzats com a zona d’aparcament en horari nocturn) i permetre l’estacionament al carril dret (segons el sentit de la marxa) a l’avinguda Béjar, en trams situats a menys de 200 metres de l’estació Nacions Unides, per tal de donar facilitats a les persones usuàries del tren/metro.

3.- L’Ajuntament declara la suspensió dels terminis d’execució de totes les obres de promoció privada i executarà només obres urgents o imprescindibles, com per exemple les que està portant a terme l’empresa municipal Taigua per garantir el subministrament.

L’Ajuntament declara la suspensió dels terminis d’execució de les obres de promoció privada fixats als permisos municipals de qualsevol tipus durant la vigència de l’estat d’alarma i d’aquelles pròrrogues que, en el seu cas, es puguin adoptar.

L’Ajuntament adverteix promotors i promotores d’obres, construccions i instal·lacions que s’estiguin executant a la ciutat i terme municipal de Terrassa de l’obligació de compliment en tot cas de les mesures aprovades per les autoritats sanitàries per a la prevenció i protecció contra el coronavirus i les normes fixades pel Reial Decret 463/2020.

Així mateix, recomana la suspensió de totes les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la via pública. Les úniques excepcions seran aquelles actuacions que calgui portar a terme de forma urgent durant aquest període, sempre que estiguin justificades per la seguretat de les persones.

Pel que fa a l’empresa municipal Taigua, l’Ajuntament li atorga la màxima prioritat en aquesta situació i per tant continuarà fent les obres necessàries per garantir l’abastament d’aigua potable dels ciutadans i ciutadanes de Terrassa, amb especial atenció a accions preventives i a possibles ruptures mecàniques, rebentaments o avaries que comporten intervencions en equips electromecànics però també obra civil.

4.- El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) prioritzarà els casos més greus i farà seguiment del conjunt d’usuaris i usuàries.

El Govern municipal ha decidit que el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) prioritzarà els casos més greus o de major vulnerabilitat i atendrà, en funció de les capacitats i dels recursos disponibles, el conjunt d’usuaris i usuàries del servei.

La priorització s’aplica a aquelles persones i casos amb més aïllament o dependència. Això implica prioritzar aproximadament 1.000 persones que no tenen suport familiar, sobre un total d’unes 1.850. Els casos que no es prioritzen són aquells que compten amb suport familiar aquests dies.

Des dels serveis corresponents es prestarà la màxima atenció al conjunt d’usuaris i usuàries i se’n farà seguiment, dintre de les possibilitats existents en cada moment.

5.- Es prioritza el servei d’atenció i prevenció per a maltractaments / violència de gènere.

El Govern municipal ha decidit prioritzar i articular la prestació del servei d’atenció i prevenció per a maltractaments i violència de gènere, a través del Servei de Polítiques de Gènere (Casa Galèria).

L’atenció es portarà a terme per telèfon, al número 675 957 904 i 675 296 296 (de 9 a 20h). L’atenció de nit i 24h es portarà a terme des del 091 i 092. Estan també en situació de disponibilitat una advocada i la cap del Servei. També es pot contactar per correu electrònic, a través de l’adreça polgenere@terrassa.cat.

6.- S’incrementa el servei de neteja als dos mercats municipals i el de la Independència tancarà a la tarda.

El Govern municipal ha decidit incrementar la neteja dels dos mercats, Independència i Sant Pere, doblant els serveis corresponents. A proposta dels i les paradistes, s’acorda també el tancament els dijous a la tarda del Mercat de la Independència.

Per altra banda, s’ha acordat la difusió de nous elements amb consells i normes per al públic i les/els professionals.

7.- Es posposen les d’Escolarització (OME) preinscipcions escolars a l’Oficina Municipal.

Seguint instruccions de la Generalitat, es posposen fins a nou avís les preinscripcions escolars a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME).

Related Articles

Deixa un comentari