Ajuts al lloguer de la Generalitat per a famílies amb risc d’exclusió, sol·licituds fins 19 de juny

No Comment

Habitatge Terrassa recull les sol·licituds d’ajuts al lloguer de la Generalitat per a famílies amb risc d’exclusió social.

S’hi poden acollir les persones titulars d’un contracte d’arrendament inferior a 600 euros mensuals i que compleixin els requisits de l’IRSC.

col sin vivienda jutjats Protesta del col·lectiu “Sin vivienda” de Terrassa, a la porta dels jutjats, per lloguers socials.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria ordinària de subvencions per al pagament del lloguer per aquest 2017, orientada a fomentar l’accés a l’habitatge en règim de lloguer de ciutadans i ciutadanes amb rendes vulnerables i que es trobin en risc d’exclusió social per manca d’ingressos i dificultats per fer front a les despeses. Les sol·licituds per optar als ajuts de lloguer es poden presentar a les oficines d’Habitatge Terrassa (c/ Pantà, 30), en horari de 9 a 14h, de dilluns a divendres, i els dimecres a la tarda, de 16 a 18h. El termini per sol·licitar la subvenció és fins el proper 19 de juny.

botomalarrassa

A la convocatòria s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament que compleixin els requisits de tenir un lloguer inferior als 600 euros mensuals (demarcació de Barcelona) i no superar els ingressos establerts per l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC), que per a l’exercici de 2015 —sobre el que es calcula l’atorgament d’aquesta subvenció— s’estableix en 7.967,73 euros anuals. Amb tot, l’indicador s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili, de manera que el límit màxim d’ingressos és de 0,94 vegades l’IRSC en el cas d’una persona adulta; 0,46 vegades l’IRSC per cada persona addicional de 14 anys o més; i 0,28 vegades l’IRSC per cada persona addicional menor de 14 anys. Pel que fa a l’import de l’ajut, correspondrà al 40% del preu del lloguer i com a màxim es subvencionaran 200 euros mensuals.

El pressupost inicial per a aquest any per a tot Catalunya és de 20 milions d’euros, ampliables en funció de les sol·licituds presentades. L’any passat es van presentar a Terrassa 1.929 sol·licituds i es van atorgar un total de 2.592.378,89 euros.

Related Articles

Deixa un comentari