Assemblea de l’AV Poble Nou-Zona Esportiva, enforteix col·laboració amb esplai La Fera

No Comment

El passat dia 20 de octubre del 2016 es va celebrar al local de l’AV, carrer Pardo Bazán, a les 19,30 hores l’assemblea anual de socis de la entitat, amb una assistència important. Es van presentar la memòria del 2015 i el projecte per 2016, així com l’informe de la Comissió d’Urbanisme 2015/2016. També es van presentar els comptes del 2015 i el pressupost del 2016; al temps que es va sotmetre a l’aprovació de l’assemblea el nomenament de dos nous vocals (Jordi Vidal i Pedro Sánchez), així com el del nou responsable de Tresoreria (Pere Alsina).

Aquestes són coses que solen passar desapercebudes, perquè la fins ara tresorera Montserrat Castrillo ha complert amb la responsabilitat assumida, i quan les coses funcionen, quan les coses van bé, ningú no s’hi fixa massa. L’assemblea, en tot cas, va agrair-li molt la tasca duta a terme durant anys, amb moltes hores de dedicació del seu temps lliure; atenció que, ara, per motius de feina no pot continuar oferint amb el temps necessari per portar endavant la tasca. De totes, formes, la Montserrat es mantindrà alerta per si cal ajudar el nou tresorer i la Junta. Tots aquests punts es van sotmetre a votació i van ser aprovats per unanimitat.

L'assemblea reunida al local de l'AV, carrer Pardo Bazán. Foto LaSosi L’assemblea reunida al local de l’AV, carrer Pardo Bazán. Foto LaSosi

Novetat destacada de la reunió va ser la informació sobre la col·laboració que ‘laSosi’ porta a terme amb l’esplai La Fera de Poble Nou. Una relació i treball conjunt que marca una fita en el recorregut de l’entitat veïnal, perquè a partir d’aquesta alguns membres de l’esplai han començat a participar regularment a les reunions de la junta; tot plegat perquè consideren que és molt important la seva presència ja que formen part del futur del barri.

En el torn de precs i preguntes es va despertar interès per temes relacionats amb la convivència, la seguretat i el civisme. Preocupa també la qüestió de la neteja dels contenidors d’escombraries, i més encara el deplorable estat de la Riera del Palau i del Torrent Mitger. Finalment, també es va fer esment del problema que representa la velocitat dels vehicles que circulen per la carretera de Rellinars, sobretot a la cruïlla del carrer Terque. L’AV, tot recollint les demandes i queixes, informà de les gestions que ja porta a terme en relació amb aquests temes i d’altres.

Finalment, des de la junta, es va fer una crida per més col·laboració, ja sigui amb propostes i idees, ja amb participació activa en les activitats i informant de problemes i incidències. Entre altres, es demanà escrits, articles i fotografies per a la revista anual de l’associació, una publicació que vol recollir la memòria d’activitats i qüestions que han centrat l’atenció durant l’any.

Amb l’actualització del cens de socis en curs, per aconseguir a una major implicació dels nostres veïns de cara al 2017 i donar més serveis, i informar-los dels seus drets, lasosi intenta mantenir el nivell i continuar essent «el referent de tots el veïns per transmetre i parlar entre tots de las seves idees, queixes…… i poder organitzar conferències, col·loquis i xerrades de temes que puguin interessar, tot pel bé del nostre barri Poble Nou – Zona Esportiva!

Octubre del 2016

Related Articles

Deixa un comentari