Barcelona crea un Fons de Crèdit Municipal per finançar projectes i empreses d’ESS amb entitats financeres ètiques i cooperatives

No Comment
Gerardo Pisarello, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, amb membres de Fiare i Coop57. Foto AjtBCN

A contracorrents dels temps, l’ajuntament de Terrassa va considerar fa mesos que no era viable treballar amb banca ètica i cooperativa

L’ajuntament de Barcelona, mentrestant, signa convenis de col·laboració amb Coop57 i amb Fiare Banca Etica que ofereixen oportunitats d’accés a finançament a noves iniciatives d’economia social i solidària

Cada entitat obre una línia específica de préstecs, per valor d’1 milió d’euros, per finançar aquestes iniciatives i creen un fons econòmic amb l’Ajuntament per compartir i cobrir els casos de major risc

L’impuls i foment del sistema de finances ètiques és un dels eixos estratègics del Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019

L’Ajuntament de Barcelona ha signat, a finals de gener, dos convenis de col·laboració amb Coop57 i Fiare Banca Etica per facilitar el finançament de nous projectes i empreses d’economia social i solidària amb impacte a la ciutat de Barcelona. Gràcies a aquest nou marc de col·laboració estable entre el consistori i el sistema de finances ètiques, les entitats han pogut crear un Fons de Crèdit Municipal que facilita l’accés a finançament a empreses, projectes o entitats d’Economia Social i Solidària (ESS).

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha subratllat que amb aquest acord es mostra el compromís de “fer fàcil l’economia social i solidària a la ciutat, avalant, acompanyant i fent créixer a través de préstecs projectes innovadors, imaginatius i arrelats al territori que no sempre troben aval a la banca convencional”. Segons Pisarello, “Barcelona vol ser un far de la innovació socioeconòmica, i que aquests projectes formin part de la imatge i la reputació de Barcelona, i que siguin replicables, escalables i contaminin la resta de l’economia”.

L’acord amb les principals entitats de finances ètiques i les caixes cooperatives que operen a la ciutat per facilitar l’accés al crèdit de les entitats d’ESS és un dels objectius estratègics recollits en el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 2016-2019 que té com a objectiu global reforçar i promoure iniciatives que treballen amb criteris socials en el marc d’una aposta per transformar la ciutat, a través de l’economia, cap a una major justícia social.

El conveni es materialitza amb l’obertura, per part de cada entitat, d’una línia de finançament específica, per valor d’1 milió d’euros, destinada a finançar projectes de nova creació i noves línies d’activitat per part de les entitats d’ESS.

I a la vegada, i el més rellevant, amb la creació, en els dos casos, d’un Fons Econòmic compartit, a parts iguals, amb una aportació, per una banda, de 100.000 euros per part de l’Ajuntament en cada conveni i, per l’altra, la mateixa aportació per part de cadascuna de les entitats de finances ètiques que subscriuen l’acord, per cobrir i fer front a casos o iniciatives amb un eventual major risc financer. D’aquesta manera, es constitueix un fons econòmic mancomunat amb una aportació a parts iguals de les dues parts.

L’accés al finançament: coll d’ampolla pel creixement de l’economia social i solidària

El finançament, en el marc de l’ESS, és un element clau. La manca de finançament esdevé, molts cops, un coll d’ampolla per desenvolupar projectes viables per part d’aquestes entitats i és per això que es fa necessari facilitar-los l’accés a fonts de finançament externes. I fer-ho, amb les entitats de finances ètiques que són, de forma natural, les principals canalitzadores de recursos financers cap a aquests tipus d’iniciatives amb visió social.

Les noves línies de crèdit i els nous fons compleixen aquesta funció. Se suma a d’altres mesures de suport financer endegades com el finançament col·lectiu a través del Matchfunding amb la Fundació Goteo per fer créixer projectes socials o la posada en marxa, per part del consistori, d’un paquet de subvencions per valor de 4 M€ adreçat a entitats d’ESS i a impulsar projectes socioeconòmics als barris.

Tot plegat s’emmarca en la voluntat de consistori de fer més fàcil l’economia social i solidària a la ciutat de Barcelona amb una política que, a banda de les noves vies de finançament, també ha incorporat, a través de Barcelona Activa, una àmplia cartera de recursos i serveis de formació, assessorament, acompanyament i incubació per fer aflorar i créixer aquestes iniciatives.

Un acord amb Coop57 que ja comença a donar els seus fruits

Des de la voluntat de propiciar, facilitar i consolidar l’enfortiment de l’economia social i solidària i de l’anàlisi que determina que, sovint, una de les principals dificultats per a la creació de nous projectes són les dificultats per accedir al finançament, Coop57, en el marc d’aquest acord, va obrir durant el 2017 una línia de finançament específica per valor d’1 milió d’euros destinada a finançar projectes de nova creació i noves línies d’activitat de projectes existents i que, d’acord amb els criteris de l’economia social i solidària, generessin un impacte positiu a la ciutat de Barcelona.

L’acord entre Coop57 i l’Ajuntament de Barcelona consisteix en la creació d’un fons econòmic compartit amb una dotació inicial de 200.000 euros, a parts iguals, que permet assumir un major nivell de risc financer en el marc d’aquesta nova línia de finançament.

Els criteris socials i tècnics emprats per valorar les sol·licituds de finançament dels possibles projectes beneficiaris respondran als mecanismes i criteris ja establerts en el funcionament de Coop57.

11 préstecs concedits per Coop57 a entitats de nova creació que han generat conjuntament 75 llocs de treball

Fins el 31 d’octubre del 2017 s’han concedit 11 préstecs en el marc del Fons, per un import total de 687.500 €. 9 préstecs han estat per a cooperatives de treball associat i 2 per a associacions. Tots ells s’han concedit a entitats de nova creació que han generat conjuntament 75 llocs de treball.

Una de les cooperatives de treball finançades (Art & Coop, SCCL) ha sorgit de la cooperativització d’una associació prèvia. També cal remarcar dues cooperatives de treball sorgides de la reconversió de dues societats mercantils que, per motius diferents, van tancar la seva activitat (és el cas de l’escola Nou Patufet, SCCL i del Gimnàs Sant Pau, SCCL); aquesta reconversió en cooperativa ha permès donar continuïtat a 35 llocs de treball.

Un altre aspecte rellevant és que dos dels projectes finançats tenen una clara perspectiva feminista (La Raposa del Poble Sec i la Xarxa DDiPAS). Així mateix destaca la varietat temàtica dels projectes finançats constatant que els principis de l’economia social i solidària travessen i estan presents a tots els àmbits productius de l’economia. Els dos darrers que s’han beneficiat d’un préstec per començar la seva activitat han estat La Baula Cooperativa d’Arquitectes i la llibreria cooperativa La Carbonera.

Fins a 31 d’octubre del 2017 cap dels préstecs concedits ha generat morositat. Tampoc no hi ha hagut cap quota mensual desatesa ni s’ha donat cap dels supòsits previstos per a imputar morositat en les pòlisses de crèdit.

2018 comença amb un nou acord, ara amb la Fundació Fiare i Fiare Banca Etica

Amb característiques similars s’ha subscrit a principis del 2018 el conveni de col·laboració a tres bandes amb la Fundació Fiare i Fiare Banca Etica. La línia de finançament específic per a empreses i entitats de l’economia social per un import total de 1.000.000 € la constituirà Fiare Banca Etica. I amb el fons econòmic que comptarà amb una aportació de l’Ajuntament de 100.000€ per cobrir un 50% del risc, i l’altre 50% que correrà a càrrec de l’entitat.

L’avaluació dels projectes es realitzarà seguint el sistema d’avaluació financera basada en la capacitat de restitució del crèdit, i una avaluació socioambiental basada en l’impacte del projecte, garantint que sigui d’interès general per a la ciutat de Barcelona.

Comunicació Ajt. Barcelona

Related Articles

Deixa un comentari