Cambra de la Propietat: els ajuntaments han de retornar ‘plusvàlues indegudament’ cobrades

No Comment

La Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca ha fet pública una nota de premsa, el dimarts 19 de juny, en la qual informa de les reclamacions de «plusvàlues indegudes» cobrades per l’ajuntament de Terrassa i altres. De fet, afirmen, aquests cobraments indeguts «afecten a tots els ajuntaments».

Des de la Cambra es mostra una certa sorpresa o, més aviat, alarma davant el fet que semblaria que «tots els ajuntaments es deuen haver conjurat per a no informar sobre aquest tema». Hi ha una total manca d’informació i transparència, afirmen, per un tema en el qual els ajuntaments de tot l’Estat poden «haver de retornar entre 8.000 i 15.000 milions».

Si es té en compte que la sentència del Tribunal Constitucional és de maig de 2017, ja ha passat un any i la gent a la qual no hagi arribat la informació ja no pot reclamar el que van pagar fins a l’any 2013, inclòs.

Des que s’han obert les portes per part del Tribunal Superior de Justícia per a reclamar el que s’ha pagat per plusvàlues municipals, la Cambra de la Propietat s’encarrega de fer les reclamacions de tots els interessats que se li demanen, explica en Joan Planas, Secretari de la Cambra de la Propietat Urbana de Terrassa i Comarca.

Les reclamacions que s’han formulat fins ara, afegeix, són ja prop d’un centenar i pel que fa a l’import reclamat és de quasi mig milió d’euros.

Es poden reclamar totes les que no faci més de 4 anys que s’han pagat i «no té res a veure si hi havia guany o no en la transmissió, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya», subratlla en Planas, tot animant a informar-se millor a: www.cambrapropietat.com

Les reclamacions de plusvàlues per ingressos indeguts s’han formulat contra plusvàlues d’ajuntaments com els de Terrassa, Barcelona, Rubí, Sant Cugat, Santa Coloma de Gramenet, Matadepera, Vacarisses, Viladecavalls, Lloret de Mar, i d’altres.

La Cambra, explica la nota, «ja va demanar a finals de 2017 a tots els Ajuntaments de la Comarca que a partir de l’1 de gener de 2018 deixessin de cobrar les plusvàlues municipals, per la manca de legalitat del cobrament segons les sentències del Tribunal Constitucional i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tant pel que fa a vendes, com herències, donacions o qualsevol tipus de transmissions».

Al temps, recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha obert al màxim les portes a les reclamacions, interpretant que l’aplicació de la Sentència del Tribunal Constitucional número 59/2017 significa que les liquidacions i autoliquidacions de l’Impost municipal sobre l’increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (impost de plusvàlua), que s’hagin impugnat són «nul·les per ser nul·les les normes legals en les quals es fonamentaven (el mètode de càlcul)».

Els ajuntaments, s’alerta, «haurien d’informar públicament i a través de les seves webs de forma destacada, sobre aquest tema, evitant la manca de transparència cap a la ciutadania a la qual es va cobrar indegudament». D’altra banda, des de la Cambra s’informa també que per a esmenar el tema per a un futur, hi ha al Congrés dels Diputats en tràmit una modificació de la llei d’hisendes locals per acabar amb aquest error del mètode de càlcul que provoca la nul·litat de les liquidacions, el que és un «clar reconeixement que la llei actual està malament i és inconstitucional en aquest punt».

Related Articles

Deixa un comentari