Camí Escolar, propostes per la ‘ciutat dels infants’

No Comment
Reunió del grup impulsor d’AMPAs Camí Escolar.

Redacció

El 42% de les famílies de Terrassa que van en cotxe a l’escola voldrien anar-hi a peu. Només el 35% dels nens/es de cicle superior (10 a 12 anys) tenen l’oportunitat de fer el camí a l’escola pel seu compte. El 76% de les famílies creuen que cal reduir la intensitat de vehicles que accedeixen a l’escola perquè els seus fills/illes puguin anar-hi sols.

El 10 octubre, Dia Internacional d’Anar a Peu a l’Escola (Walk to School Day), el grup de 10 AMPAs de Camí Escolar Terrassa, presentaren els resultats de l’enquesta 2018 sobre la mobilitat a les escoles de primària de Terrassa. L’objectiu de l’estudi era conèixer els hàbits de mobilitat de les famílies en el trajecte d’anada i tornada, els problemes amb els quals es troben i les accions que consideren prioritàries per millorar aquest camí a l’escola.

Realitzada durant els mesos de juny i juliol 2018, amb participació de 756 famílies de 27 escoles, l’estudi és una aproximació molt interessant a la qüestió:

63% dels desplaçaments es fan a peu, 29% en cotxe i 4% en autobús. Dades molt similars a l’enquesta del 2014.

El 5% de les famílies que van en cotxe a l’escola, trigarien menys de 10 minuts si hi anessin caminant, i el 30% menys de 20 minuts.

Del 65% de l’alumnat de cicle superior que va acompanyat a l’escola, el 26% de les raons per fer-ho són la por al trànsit i el 19% perquè els consideren massa petits. Aquí pot ajudar el projecte de Camins Escolars per canviar la situació.

La dificultat que citen més les famílies és el problema de les cruïlles perilloses (27%), seguit de les voreres estretes (10%).

El grup d’AMPAs que va promoure l’enquesta recomana:

A l’Ajuntament de Terrassa:

Seguir impulsant accions del projecte de Camins Escolars a totes les escoles que ho demanin.

Crear zones lliures de cotxes al voltant de les escoles. Les zones d’aparcament s’han de situar a més de 100 metres de les entrades.

Crear la figura “Voluntariat de Camí Escolar” per donar suport, entre d’altres, a la Policia Municipal a les cruïlles.

Fomentar el debat i la regulació del patinet (i dels nous vehicles de mobilitat personal) a la ciutat.

A les escoles:

Participar en el programa de Camins Escolars i que formi part del projecte d’escola.

Habilitar aparcaments de bicicletes i patinets a l’interior de les escoles.

Explicar les bones pràctiques de mobilitat durant les jornades de portes obertes i en les sessions de benvinguda de les noves famílies.

A les famílies :

Donar suport al projecte de Camins Escolars.

Utilitzar el cotxe o la moto el mínim possible i aparcar a les zones habilitades, i a ser possible a més de 100 metres de les entrades de les escoles.

Contactar amb les AMPAs per fer propostes i buscar solucions per la seguretat dels infants i per respirar un aire no contaminat.

Manifest de suport al projecte a Terrassa

La ciutat de Terrassa ha estat testimoni de com ha desaparegut la infància dels seus carrers, s’han reduït els espais per al joc, el seu camí a l’escola el realitzen acompanyats d’adults i cada vegada són més nombrosos els que ho fan en cotxe privat. Aquests petits però importants hàbits quotidians han reduït la seva capacitat d’autonomia, de convivència i de joc. Com a conseqüència, els nostres carrers han perdut l’amabilitat, l’alegria, la vitalitat i la seguretat que proporciona la presència de nens i nenes al carrer.

Les persones promotores d’aquesta iniciativa som conscients de l’important paper de la infància a la ciutat, i apostem per afavorir la seva seguretat i autonomia en els seus desplaçaments a l’escola, ens interessa conèixer com es mouen, què necessiten i què els afavoreix. Per a això hem de construir un camí cap a l’escola més segur, amigable i formatiu, amb el convenciment que el que és bo per a la infància és bo per a tots els ciutadans, ells són el nostre paràmetre de qualitat de vida urbana.

Testimoni d’aquesta preocupació és el projecte que impulsem “Camí Escolar Terrassa“, a favor d’un desplaçament autònom dels nens i nenes cap a l’escola, fent-ho segur i incorporant la mirada de la infància en la mobilitat de la ciutat. Els desplaçaments de la infància també necessiten del coneixement de la percepció del risc i del perill no només de la infància, sinó també dels seus pares i tutors que la determinen.

La mobilitat segura a la ciutat només és possible amb la participació de tots els ciutadans, millorant la manera com habitem i compartim l’espai públic, recuperant la convivència en ell, la ciutat es fa més humana, segura, saludable i sostenible. La mobilitat no només es refereix al trànsit o als transports, sinó a la diversitat de formes de moure dones, nens, gent gran, persones amb discapacitat i adults que sovint es desplacen a peu, cada vegada més en bici, i que configuren la convivència urbana.

Amb aquest model, ens manifestem per una manera de fer ciutat compromesa amb la infància, la seva seguretat i autonomia, atenent les seves necessitats en els desplaçaments, perquè això millora:

La seguretat de la ciutat, gaudint de la presència de la infància als carrers i places es col·labora en la seva seguretat i afavoreix la convivència, suport i socialització entre les diferents generacions, famílies i veïns.

La infància guanya en autonomia i confiança en el seu entorn més immediat, desenvolupant la seva capacitat d’observació, perceptives i cognitives, la seva orientació en l’espai, de recerca, totes elles importants per al seu aprenentatge.

La sostenibilitat local, reduint contaminació de l’aire, soroll i ocupació del sòl, i la global reduint emissions d’efecte hivernacle que actuen en el canvi climàtic, l’esgotament dels recursos i es millora la biodiversitat.

La salut integral, afavorint els desplaçaments a peu i reduint el sedentarisme i l’obesitat.

La seguretat viària i ciutadana, donant protagonisme a la mobilitat de les persones, l’espai públic i en un major compliment de les normes de trànsit a favor de la convivència entre el cotxe, el vianant i la bicicleta.

Aquest projecte necessita el compromís de l’Ajuntament de Terrassa i els seus diferents Serveis, AMPA’s, Escoles, Comerços i Entitats Col·laboradores, Associacions de Veïns i la Ciutadania en general. Creem aquest manifest d’adhesió per impulsar aquest projecte.

Related Articles

Deixa un comentari