Comitè CST anuncia mobilitzacions: Comín i Ballart han ‘enganyat les treballadores i la ciutadania’

No Comment

Ahir dijous 22 de desembre, la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) informà del contingut del Pla d’Empresa (dit també de reequilibri) que consensuaren entre aquesta mateixa direcció i el CatSalut, i que fou aprovat en la reunió del Consell de Govern del CST del dia 29 de novembre.

El comitè d’empresa del CST informa, en un comunicat públic amb data del mateix 22 de desembre, que dins d’aquest pla d’empresa aprovat «hi ha tot un conjunt de mesures (denominades d’ajustament de Recursos Humans) que incideixen en les condicions de treball dels treballadors/es del CST».

VagaCST060215Hospital_3 Assemblea de treballadores i usuàries del CST, febrer 2015

Aquestes mesures, subratlla el comunicat, «són pràcticament les mateixes que el llavors apoderat del CST, Manel Balcells, va exposar al comitè d’empresa el passat mes de febrer i que van provocar mobilitzacions i reunions» dels representants dels treballadors amb polítics municipals i d’àmbit català que van culminar amb la visita del conseller de Salut, Antoni Comín i de l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a l’Hospital de Terrassa.

En aquesta visita, recorda el comitè, el conseller Comin va anunciar:

1. La incorporació d’una part de l’activitat pública de la Clínica del Vallès al CST.

2. Que ”en cap cas” el reequilibri dels comptes del CST passaria per afectar les condicions laborals ni retributives dels treballadors/es del CST.

Per la seva part i paral·lelament, l’Ajuntament de Terrassa aprovà el dia 28 d’abril «per unanimitat» una resolució en defensa de la sanitat pública a Terrassa i pel finançament adequat del Consorci. En un dels punts d’aquesta resolució s’afirma: ”la solució a la situació que pateix el CST en cap cas passa per tornar a retallar drets laborals o salaris dels treballadors/es del CST”.

«Malgrat aquestes declaracions de principis», afirma el comitè d’empresa, el Pla de reequilibri aprovat al Consell de Govern del dia 29 de novembre de 2016 amb els vots favorables de l’Alcalde de Terrassa (delegat en la Regidora de Salut, Maruja Rambla) i dels representants del Departament de Salut , conté «les mateixes retallades que es van proposar en el mes de febrer i que tant l’alcalde com el conseller van assegurar que no es produirien».

Davant aquesta retirada dels responsables polítics, el comitè d’empresa manifesta:

1) Que tant el conseller Comín com l’alcalde Ballart «han enganyat al comitè d’empresa del CST i, per extensió, a la ciutadania» en desdir-se de les declaracions públiques fetes. L’alcalde aprovant amb el seu vot les noves retallades i incomplint la resolució del Ple de l’Ajuntament en què es manifesta l’oposició unànime del consistori egarenc a les mateixes. I el conseller faltant a la seva paraula explicitada el mateix dia que anunciava la incorporació de part de l’activitat pública de la Clínica del Vallès al CST.

2) En el període 2010-2014 les retallades en personal i condicions laborals totalitzaren 42.906.699,30 euros. Alguns d’aquests ajustos se situen «molt per sobre dels que s’han aplicat a altres centres sanitaris del país». L’any 2015 es va signar un acord d’empresa en què el comitè i el CST pactaren algunes petites compensacions, situant les condicions laborals dels treballadors lleugerament per sobre del conveni del sector, signat amb posterioritat. Però de totes formes, «el personal del CST segueix patint greuges», com que s’hagi mantingut fins avui pendent de retorn l’import parcial de la paga de Nadal de 2012, aprovat pel govern central i per la Generalitat, que la majoria de treballadors públics ja han recuperat.

El dia 21 de desembre, la Direcció va anunciar als treballadors/es que es posaria al dia de part d’aquest deute en els propers dies, però cal recordar que hi ha imports que, mentre altres empleats públics ja els havien percebut al març de 2015, el personal de CST els va haver de judicialitzar i obtingué una sentència favorable que condemnava el CST a pagar amb interessos.

3) Que no hi ha cap motiu per seguir retallant condicions laborals en un context de recuperació pressupostària per import, segons consta en el Pla d’Empresa, de 700.000 euros.

VagaCST060215Hospital_2

4) Que l’Ajuntament de Terrassa té mecanismes al seu abast per compensar amb recursos propis l’import de les retallades laborals exigides als treballadors. Per exemple, la Fundació Sant Llàtzer (amb participació municipal majoritària) ingressa com a lloguer de l’edifici on s’ubica l’Hospital

de Sant Llàtzer (CST) al voltant de 600.000 euros anuals. Tenint en compte que l’Ajuntament és copropietari del CST, podria contribuir al reequilibri dels comptes de l’empresa aportant els ingressos que percep la Fundació Sant Llàtzer per aquest lloguer.

En ciutat properes, assegura el comitè en el comunicat, «trobem exemples d’implicació dels consistoris amb les seves empreses. Sense anar més lluny, l’Ajuntament de Sabadell ha aportat 4 milions d’euros per a l’ampliació del Servei d’Urgències del Parc Taulí. Hores d’ara, tanmateix, «els treballadors/es del CST no percebem que el nostre alcalde tingui aquest compromís».

5) Que el Departament de Salut és en molt bona part responsable de l’actual situació econòmica del CST i que les aportacions previstes en el Pla d’Empresa es troben lluny de rescabalar el deute històric que la pròpia conselleria ha mantingut amb el CST.

En aquest sentit, només cal recordar que, des de fa més de 25 anys, el laboratori del CST assumeix les analítiques de l’ICS al Vallès i, fins ara, el CatSalut no havia pagat la totalitat d’aquest servei. L’estimació del dèficit d’aquest pagament és d’uns 1,3 milions d’euros anuals, almenys els darrers 10 anys. «Només amb la satisfacció d’aquest deute es podria cobrir bona part del deute acumulat en el CST», declara.

6) Que «en cap cas els/les treballadors/es són responsables de la situació econòmica de l’entitat», sentencia, però, tot així, «durant els darrers anys han suportat retallades en les seves condicions laborals i retributives per fer sostenible el CST».

7) Finalment, alerta el comitè de representants de les treballadors/es del CST, el personal «no està disposat a acceptar cap altra retallada de les seves condicions laborals i retributives».

Per tot això, el comitè d’empresa del CST expressa el seu «absolut rebuig a les mesures laborals contingudes al Pla aprovat pel Consell de Govern del CST».

Aquest comitè «insta el conseller Comín i l’alcalde Ballart a aprofitar el període nadalenc per reflexionar sobre les seves promeses i compromisos i per reformular el Pla d’Empresa de manera que no contingui cap retallada laboral».

No obstant això, en previsió que el Pla d’Empresa romangui inalterable, el comitè anuncia la convocatòria d’assemblees de treballadores el dia 9 de gener per exposar la situació a tot el personal del CST i presentar propostes de mobilitzacions.

El comitè d’empresa, tot i així, declara que el seu desig «d’evitar l’inici de la conflictivitat, però la pau social, el manteniment de la qualitat del servei que oferim als nostres conciutadans i la sostenibilitat del CST no pot ser una altra vegada a canvi que els professionals tornin a veure minvades les seves condicions laborals i/o retributives».

En aquest sentit, el comitè «responsabilitza directament al conseller Comín i a l’alcalde Ballart dels perjudicis que puguin provocar les mobilitzacions que les mesures contingudes en el Pla d’Empresa obligaran a convocar».

Related Articles

Deixa un comentari