Contra la constitució dels consells de districte, la Favt vol primer el reglament de participació, ja elaborat

No Comment

La Junta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Terrassa es declara contrària a la constitució dels Consells de Districte i demanen l’ajornament de l’acte que l’Ajuntament ja ha convocat oficialment per a la “constitució dels Consells Municipals de Districte pel mandat 2015-2019”, al Vapor Universitari el dia 2 de novembre, a les 19h, amb una sessió presidida pel propi alcalde Jordi Ballart i presentada pel tinent d’alcalde Alfredo Vega.

La Favt es declara contrària a la constitució dels tals Consells de Districte i demanen l’ajornament de l’acte “fins que l’equip de govern municipal no doni resposta a les sol·licituds expressades”, car, afirmen, es faria “segons l’antic reglament de participació ciutadana”, un reglament que consideren superat per la realitat, ja que fa temps que n’hi ha un de “Nou Reglament de Participació Ciutadana”, només cal “compromís públic” per a la seva aprovació.

La Federació recorda que al juliol del 2014, es va celebrar una reunió amb la regidoria de Participació Ciutadana acompanyada per representants dels grups polítics del Ple Municipal on van ser exposades i debatudes conjuntament les esmenes i propostes que des del moviment veïnal s’havien debatut i plantejat després de vàries rondes de discussions.

La Favt demana a les associacions veïnals “una reflexió profunda de cara a la reunió constitutiva del pròxim dilluns 2 de novembre. En cas de participar-hi, ho feu amb un fort esperit crític vers la situació actual.”

Text íntegre de la instància de la Favt:

OPOSICIÓ DE LA FAVT A QUÈ ES CONSTITUEIXIN ELS CONSELLS DE DISTRICTE

La Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa, amb CIF G-58783879, hem celebrat una reunió de Junta extraordinària avui 29 d’octubre del 2015 per parlar del nou Reglament de Participació Ciutadana (encara no aprovat), dels Consells de Districte en general i de la sessió constitutiva de tots els Consells de Districte prevista pel pròxim dilluns 02 de novembre en el Vapor Universitari en la que, també hi ha prevista l’exposició de detalls tant del Pressupost Municipal com de les Ordenances Fiscals del 2016.

EXPOSEM:

El Pla Estratègic de Participació Ciutadana es va aprovar al gener del 2011 i seguint les seves directrius començaren els treballs d’elaboració i aprovació d’un nou Reglament de Participació Ciutadana, el qual s’havia d’adaptar millor a les demandes de la ciutadania i al teixit associatiu, tot culminant en un procés participatiu.

Els treballs de redacció van romandre aturats durant els anys 2011 i 2012. En 2013, la regidoria de participació va redactar un esborrany del nou Reglament que es presentà en unes primeres sessions participatives de tots els Consells de Districte. A petició de la FAVT, es va fer una segona ronda participativa en tres dels sis Consells de Districte de la ciutat. En paral·lel, la mateixa FAVT vam organitzar tres sessions obertes a tota la ciutadania per recollir propostes amb l’objectiu d’incorporar-les al nou Reglament.

Tot plegat, va permetre a la FAVT presentar a l’Ajuntament un escrit amb al·legacions i propostes pel Nou Reglament de Participació Ciutadana. El resultat del mateix va ser, una reunió, al juliol del 2014, amb la regidoria de Participació Ciutadana acompanyada per representants dels grups polítics del Ple Municipal on van ser exposades i debatudes conjuntament les esmenes i propostes que havíem plantejat.

I el cas és que, des de llavors i durant aquest any 2015, no hem tornat a saber res més del Nou Reglament que fins ara no s’ha aprovat i tampoc sabem ni quan ni com es farà… Ni tan sols si finalment acabarà sent aprovat.

Ara, ens trobem en la següent situació: Es tornaran a constituir els Consells de Districte en aquest nou mandat municipal, sota els mateixos antics paràmetres del Reglament del 1989, sense cap tipus de modificació. I es produirà tot i que, tant l’esborrany que es va sotmetre a consulta participativa, com les esmenes que vàrem presentar la FAVT, coincidien en la necessitat de realitzar un profund replantejament dels Consells de Districte i la seva composició, funcionament i dinàmiques què desemboqués en l’obertura d’una nova etapa capaç de superar les dinàmiques d’empobriment dels darrers anys i capaç d’ajustar-se a les demandes expressades per les persones i entitats de la nostra ciutat.

Per tot el que hem exposat,

SOL·LICITEM:

1è.- Que l’equip de govern municipal fixi un calendari per aprovar el Nou Reglament de Participació Ciutadana i es comprometi públicament, quan i com podran funcionar els Consells de Districte amb les seves noves composicions, funcionament i competències d’acord amb el nou reglament.

2º.- Posposar l’acte de constitució dels Consells fins que l’equip de govern municipal no doni resposta a les nostres sol·licituds.

Terrassa, 29 d’Octubre de 2015. Per la junta directiva de la FAVT

Related Articles

Deixa un comentari