Contra la privatització dels registres civils, el sector es mobilitza i CCOO promou una ILP

No Comment

El Sector de l’Administració de Justícia de FSC-CCOO ha declarat que donarà suport amb tots els seus mitjans a les mobilitzacions en contra de la privatització dels registres civils i en defensa d’aquest servei públic, universal i gratuït. El sindicat participarà activament a la manifestació unitària i estatal prevista per al mes d’abril, probablement el dissabte 11 o el 18.registre civil contra privatització

En paral·lel a aquestes iniciatives, CCOO, sindicat majoritari a la Funció Pública, iniciarà en els pròxims dies la recollida de signatures de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que va presentar el passat 16 de desembre contra la privatització del Registre Civil. Una vegada superades les dificultats administratives al Congrés dels Diputats, al Senat i a la Junta Electoral Central, el sindicat es proposa aconseguir com més aviat millor les 500.000 signatures necessàries perquè la proposició de llei de la ILP arribi al debat al Congrés amb l’objectiu de paralitzar la privatització d’aquest servei públic, universal i gratuït.

Segons les informacions que estan sent publicades en diversos mitjans de comunicació, el Ministeri de Justícia, pressionat pels registradors, està ultimant les seves propostes per reformar la Llei 20/2011 de Registre Civil i introduir esmenes l’objectiu de les quals és compensar econòmicament els registradors mercantils en fer-se càrrec d’aquest servei públic.

Per CCOO, el Govern falta a la veritat i pretén que es pagui per serveis que fins al moment són gratuïts o que són aliens a l’estat civil de les persones. “Volen pervertir l’objecte del Registre Civil, ampliant els fets objectes d’inscripció a qüestions absolutament alienes a aquest servei públic, perquè els registradors puguin fer caixa amb els nous fets registrals”.

Segons el que s’ha publicat en els mitjans de comunicació, els registradors proposen que s’hi incloguin com a obligatoris i de pagament actes com el registre d’assegurances o actes d’última voluntat, la inscripció de tots els poders de les persones físiques i la seva revocació, la constància registral del domicili i l’adreça a efectes de notificacions, o l’obtenció del llibre de família, entre altres.

A més a més, els registradors pretenen que la reforma inclogui una disposició final que habiliti el ministre de Justícia per aprovar en el termini màxim de tres mesos des de la publicació de la llei al BOE, els aranzels corresponents a les intervencions dels registradors respecte dels afers, actes, escriptures públiques, fets i actes inscriptibles per als que resultin competents conforme a allò que disposa la llei.

CCOO duu mesos denunciant la privatització d’aquest servei i continuarà reforçant aquesta campanya que inclou principalment mobilitzacions, la recollida de signatures de la Iniciativa Legislativa Popular, la interposició de recursos contenciosos administratius contra la privatització o la petició al Parlament Europeu perquè s’adreci al Govern espanyol reclamant-li que no pot privatitzar el Registre Civil, perquè en la majoria dels països de la Unió Europea es manté en l’àmbit públic, i perquè aquesta decisió és contrària a la norma europea.

Related Articles

Deixa un comentari