Declaració de la Comissió 8 de Març sobre la vinyeta masclista del dit Don Edi

No Comment

Resposta de la Comissió 8 de març -formada per les entitats i grups de dones, els sindicats i els Grups Municipals- a la direcció del Diari de Terrassa en relació a la publicació de la vinyeta del dibuixant Don Edi el dia 14 de febrer de 2017

La Comissió 8 de març, reunida el dia 17 de febrer per donar resposta a la vinyeta del dibuixant Don Edi que va publicar el Diari de Terrassa el passat dia 14, vol manifestar:

El rebuig unànime al missatge que transmet la vinyeta. Il·lustracions com aquesta banalitzen la violència contra les dones, la minimitzen i converteixen un problema social en una broma frívola. És una manca de respecte i una ofensa per a la memòria de les més de 700 dones assassinades en els darrers 10 anys, i per a les milers que encara, cada dia, pateixen maltractaments per part de les seves parelles.

botomalarrassa

L’agraïment al personal del Diari de Terrassa per la seva comunicació, emesa a través dels mitjans el dia 15, desmarcant-se del to misogin i del perfil ideològic que destil·la l’acudit.

L’agraïment, també, a totes les persones que de manera individual, van afegir-se al nostre rebuig a través de les xarxes socials, així com als mitjans de comunicació -locals, autonòmics i estatals- que, fent-se ressò de la nostra crítica, han ajudat a difondre el missatge de rebuig a la violència masclista.

El recordatori que els mitjans de comunicació han de tenir un paper protagonista en la prevenció i eradicació de la violència masclista, perquè tenen una gran influència en la creació d’imaginaris i en la reproducció i representació simbòlica dels valors i les creences. Tenen, per tant, una enorme responsabilitat, que no poden defugir emparant-se en la llibertat d’expressió o de creació.

L’acceptació, amb matisos, de la nota de disculpa del dibuixant i del reconeixement de l’error per part de la direcció que recull l’editorial publicada ahir dia 16 de febrer al Diari de Terrassa. Si bé és cert que tothom té dret a equivocar-se, a rectificar i a tenir una segona oportunitat, també ho és que aquest episodi misogin ha estat el més visible, però no pas l’únic. De fet, el mateix Diari de Terrassa, que ha permès la publicació, es caracteritza per una línia poc sensible a les qüestions de gènere. Recomanem, en aquest sentit, una anàlisi detallada dels continguts, que permetria veure la poca visibilitat i autoritat que aquest mitjà atorga a les dones, a les entitats i grups de dones, i a les lluites feministes. En més d’una ocasió, el Diari ha ignorat la invitació de les entitats de la Comissió 8 de març per conèixer millor i difondre les accions que duu a terme a favor de la igualtat entre dones i homes, i en canvi ha permès, sense cap mena de filtre, l’expressió d’idees clarament antifeministes.

La demanda que, a partir d’aquest moment, des de la Direcció del Diari es vetlli escrupolosament per l’aplicació del Codi Deontològic i s’apliquin les recomanacions específiques que, en aquesta matèria, han elaborat diferents col·lectius i institucions per tal d’evitar que els mitjans de comunicació es converteixin en còmplices, quan no incitadors, de la violència vers les dones.

L’oferiment, per part del Servei de Polítiques de Gènere, de l’acompanyament, el suport i la formació tècnica especialista que pugui necessitar el Diari de Terrassa per incorporar la mirada de gènere a la seva tasca informativa, d’acord amb la legislació vigent i, en especial, al Reglament Municipal d’Igualtat.

L’alerta, un cop més, que la violència masclista és molt present a la nostra societat i que no podem baixar la guàrdia perquè el problema és massa gran per obviar-lo. Ens hi va el futur, i aquest és un tema que no admet fissures, que va més enllà de tendències, partits polítics o ideologies.

El nostre compromís de continuar treballant activament a favor de la igualtat entre homes i dones, com ho portem fent des de fa més de dues dècades. Som Ciutat Feminista, i fets com aquests ens indignen, sens dubte, però també ens donen raons per continuar lluitant per fer de Terrassa una ciutat lliure de violències masclistes.

Comissió 8 de març

Related Articles

Deixa un comentari